В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

Сім'яний канатик (funiculus spermaticus) Це структура, яка складається з:

-  артерій та вен яєчка (aa. et vv. testicularis);

 

- артерій та вен сім'явиносної протоки (aa. et vv. ductus deferentis);

- лозоподібного венозного сплетення (plexus pampiniformis);

- м'яза-підіймача яєчка (musculus cremaster);

- фасції м'яза-підіймача яєчка (fascia cremasterica);

- залишка піхвового відростка (vestigium processus vaginalis);

- нервів і лімфатичних судин (nervi et vasa lymphatica);

- зовнішньої сім'яної фасції (fascia spermatica externa);

- внутрішньої сім'яної фасції (fascia spermatica interna);

- сім'явиносної протоки (ductus deferens).

Передміхурова залоза (prostata) Це м'язово-секреторний орган, що за формою нагадує каштан, має:

- основу передміхурової залози (basis prostatae), яка прилягає до сечового міхурa (vesica urinaria);

верхівку передміхурової залози (apex prostatae),яка обернута до сечо-статевої діафрагми (diaphragma urogenitale);

-  передню поверхню (facies anterior);

-  задню поверхню (facies posterior);

-  нижньобічну поверхню (facies inferolateralis);

-  праву та ліву частки передміхурової залози (lobi prostatae dexter et sinister);

-  перешийок передміхурової залози (isthmus prostatae), який охоплює сечівник (urethra).

Передміхурова залоза (prostata) складається з 36 альвеолярно-трубчастих передміхурових залозок, які виробляють передміхуровий сік і відкриваються чис­ленними проточками передміхурової залози (ductuli prostatici) в передміхурову частину чоловічого сечів­ника (pars prostatica urethrae masculinae) на основі сім'яного горбика (colliculus seminalis).

М'язовий апарат під час еякуляції сприяє вишто­вхуванню секрету із передміхурової залози (prostata) і є додатковим (мимовільним) внутрішнім м'язом-замикачем сечівника (m. sphincter urethrae internus), який не дає сечі змішуватись із спермою.

У дітей передміхурова залоза (prostata) незначної величини, складається переважно з м'язів і сполуч­ної тканини, залозиста частина слабо виражена. З настанням статевої зрілості передміхурова залоза енергійно росте, особливо залозиста тканинa, яка на старість редукується. Те саме відбувається і з м'язами. Вага передміхурової залози з 20 г зменшу­ється до 15 - 12 г.

Нерідко у старших людей спостерігається патоло­гічне збільшення передміхурової залози - гіпертро­фія передміхурової залози (hypertrophia prostatae), причому розростається переважно сполучна тканина і при цьому утруднюється сечовипускання. Кастрація (видалення яєчка) призводить до атрофії передміху­рової залози.

Пухирчаста залоза (glandula vesiculosa), або сім'яна залоза (glandula seminalis), чи сім'яний пухирець (vesicula seminalis) Пухирчаста залоза (glandula vesiculosa) розміще­на збоку від ампули сім'явиносної протоки (ductus deferens), прилягає до дна сечового міхура (fundus vesicae).

Позаду міститься ампула прямої кишки (ampulla recti).

Нижній кінець пухирчастої залози (glandula vesiculosa) звужується у вивідну протоку (ductus excretorius) і з'єднується із ампулою сім'явиносної протоки (ampulla ductus deferentis), утворюючи сім'явипорскувальну протоку (ductus ejaculatorius).

Пухирчаста залоза (glandula vesiculosa) виробляє сім'яну рідину, котра є прозорою, безбарвною або ледь жовтуватою рідиною, яка у сім'явипорскувальній протоці (ductus ejaculatorius) змішується із сім'ям, розріджуючи його і утворюючи разом з ним сперму.

Шляхи виведення сім'я

Від місця утворення сперматозоїдів у звивистих (покручених) сім'яних трубочках (tubuli seminiferi contorti) до злиття з вивідною протокою пухирчастої залози (ductus excretorius) сім'я проходить через:

-  прямі сім'яні трубочки (tubuli seminiferi recti);

-  сітку яєчка (rete testis);

-  виносні проточки яєчка (ductuli efferentes testis);

-  протоку над'яєчка (ductus epididymidis);

-  сім'явиносну протоку (ductus deferens), яка від­кривається у сечівник (urethra).

У передміхуровій частині сечівника (pars prostatica urethrae) сперма збагачується секретом передміхурової залози (secretum prostatae).

Цибулинно-сечівникова залоза

(glandula bulbourethralis), або залоза Купера Це парна альвеолярно-трубчаста залоза, яка ро­зміщена у товщі м'язів сечо-статевої діафрагми і має протоку цибулинно-сечівникової залози (ductus glandulae bulbourethralis), що проходить через цибу­лину статевого члена (bulbus penis) і відкривається в губчасту частину чоловічого сечівника (pars spongiosa urethrae masculinae).

Залоза (glandula bulbourethralis) виробляє тягу­чий слизовий секрет, який захищає слизову оболон­ку сечівника (tunica mucosa) від подразнюючої дії сечі.

Калитка (scrotum)

Калитка є зовнішнім чоловічим статевим орга­ном, що має вигляд звисаючого донизу шкірно-фасціального мішка, в якому розміщені яєчка (testes) і над'яєчка (epididymides).

Калитка поділяється на праву та ліву половини перегородкою калитки (septum scroti).

Калитка (scrotum) - це "фізіологічний" термостат, в якому температура нижча, ніж температура тіла, що є необхідною умовою нормального сперматоге­незу.

До складу калитки (scrotum) входить 7 оболонок, які вкривають яєчко (testis) і є похідними відповід­них шарів передньої стінки черевної порожнини (paries anterioris cavitatis abdominis), а саме:

1 Шкіра калитки (cutis scroti), що має шов ка­литки (raphe scroti), численні складки, пігментова­на, вкрита волоссям (pili) і містить специфічні сальні та потові залози (glandulae sebaceae et sudoriferae).

2 Під шкірою (cutis) залягає м'ясиста оболонка (tunica dartos), яка є похідною підшкірної жирової клітковини (panniculus adiposus) і зростається із шкірою (cutis).

3 Зовнішня сім'яна фасція (fascia spermatica externa), яка є похідною поверхневої фасції перед­ньої стінки черевної порожнини (fascia superficialis parietis anterioris cavitatis abdominis).

4 Фасція м'яза-підіймача яєчка (fascia cremasterica), яка є похідною міжніжкової фасції (fascia intercruralis) в ділянці поверхневого пахвин­ного кільця (anulus inguinalis superficialis).

5 М'яз-підіймач яєчка (musculus cremaster), який є похідним внутрішнього косого і поперечного м'язів живота (muscuN obliqui interni et transversi abdominis).

Внутрішня сім'яна фасція (fascia spermatica interna), яка є похідною поперечної фасції черевної стінки (fascia transversalis parietis abdominis).7 Піхвова оболонка яєчка (tunica vaginalis testis)

-    серозна оболонка (tunica serosa), що є похідною очеревини (peritoneum) і складається з нутрощевої пластинки (lamina visceralis) та пристінкової пла­стинки (lamina parietalis). Остання зростається з білковою оболонкою яєчка (tunica albuginea testis) і переходить на над'яєчко (epididymis).

Між обома пластинками міститься щілиноподіб­ний простір - піхвова порожнина (cavitas vaginalis), яка заповнена невеликою кількістю серозної рідини.

Статевий член, прутень (penis) Статевий член служить для виведення сечі із се­чового міхура і введення сперми у статеві шляхи жінки, має:

-  корінь статевого члена (radix penis);

-  тіло статевого члена (corpus penis);

-  головку статевого члена (glans penis).

Шкіра (cutis), яка вкриває статевий член, в осно­ві голівки утворює вільну складку - передню шкіроч­ку статевого члена (preputium penis).

Остання за допомогою вуздечки передньої шкі­рочки (frenulum preputii) з'єднується з головкою ста­тевого члена (glans penis).

Статевий член (penis) сформований двома пече­ристими тілами статевого члена (corpora cavernosa penis) і одним губчастим тілом стате­вого члена (corpus spongiosum penis).

Печеристі тіла (corpora cavernosa) своїми задніми кінцями зростаються з окістям присереднього краю нижніх гілок лобкових кісток (rami inferiores pubis) під лобковим симфізом (symphisis pubica).

На нижній поверхні між печеристими тілами утворюється жолоб, де залягає губчасте тіло статево­го члена (corpus spongiosum penis).

Усі тіла статевого члена (corpora penis) вкриті:

-  білковою оболонкою печеристих тіл (tunica albuginea corporum cavernosorum);

-  білковою оболонкою губчастого тіла (tunica albuginea corporis spongiosi).

Усередині губчастого тіла (corpus spongiosum penis) проходить чоловічий сечівник (urethra masculina).

Чоловічий сечівник (urethra masculina) Чоловічий сечівник є трубкою завдовжки 16-22 см, S-подібної форми, в якій розрізняють:

-  внутрішньостінкову частину; передпередмі-хурову частину (pars intramuralis; pars preprostatica)

-    вона проходить через стінку сечового міхура.

-  передміхурову частину (pars prostatica);

-  проміжну частину (pars intermedia), або пере­тинчасту частину (pars membranacea);

-  губчасту частину (pars spongiosa).

На своєму шляху сечівник (urethra masculina) робить:

-  верхній (фіксований) згин;

-  нижній (вільний) згин.

Передміхурова частина сечівника (pars prostatica) проходить через передміхурову залозу (prostata).

У цій частині на задній стінці сечівника (paries posterior urethrae masculinae) випинає сім'яний горбик (colliculus seminalis), на верхівці якого роз­міщений передміхуровий мішечок (utriculus prostaticus), або за попередньою номенклатурою -передміхурова маточка (utriculus prostaticus).

Біля останнього (utriculus prostaticus) відкрива­ється сім'явипорскувальна протока (ductus ejaculatorius), а на основі сім'яного горбика (colliculus seminalis) - проточки передміхурової залози (ductuli prostatici).

Проміжна частина сечівника (pars intermedia) коротша, вона проходить через сечо-статеву діафра­гму.

Описані вище дві частини належать до заднього (фіксованого) відділу сечівника.

Губчаста частина сечівника (pars spongiosa), або передня уретра, проходить в губчастому тілі ста­тевого члена (corpus spongiosum penis) і відкрива­ється на сечівниковій поверхні верхівки голівки ста­тевого члена (facies urethralis apicis glandis penis) зовнішнім вічком сечівника (ostium urethrae externum).

Чоловічий сечівник (urethra masculina) має такі звуження:

1 Зовнішнє вічко сечівника (ostium urethrae externum) на голівці статевого члена (glans penis);

2 Уся проміжна частина сечівника (pars membranacea; pars intermedia);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах