В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

27.     Порожнина гортані: її частини, їх стінки.

28.     Трахея і бронхи: розвиток, топографія, будова.

29.     Легені: розвиток, топографія, будова, функції.

30.     Частки, бронхо-легеневі сегменти, часточки легені: їх будова. Структурно-функціональна одиниця легені.

 

31.     Легені: бронхіальне дерево, альвеолярне дере­во, їх розгалуження, будова, функції.

32.     Плевра: розвиток, будова, топографія, порож­нина плеври, плевральні закутки, межі плев­ральних мішків.

33.     Середостіння: визначення, відділи. Органи переднього середостіння.

34.     Середостіння: визначення, відділи. Органи заднього середостіння.

35.     Органи сечової системи: нирки, її розвиток, будова, топографія. Аномалії розвитку нирки.

36.     Органи сечової системи: сечоводи, сечовий міхур, їх розвиток, будова, топографія. Аномалії розвитку.

37.     Чоловічий та жіночий сечівники: розвиток, бу­дова, топографія.

38.     Зовнішні жіночі статеві органи: розвиток, будо­ва, аномалії розвитку.

39.     Внутрішні жіночі статеві органи. Яєчники: топо­графія, будова, функції, Рудиментарні додатки.

40.     Внутрішні жіночі статеві органи. Матка: розви­ток, будова, топографія, зв'язки.

41.     Відношення матки до очеревини. Аномалії ро­звитку.

42.     Внутрішні жіночі статеві органи. Маткова труба: розвиток, будова, топографія.

43.     Відношення маткових труб до очеревини. Ано­малії розвитку.

44.     Чоловічі статеві органи. Яєчко, над'яєчко: топо­графія, будова, функції.

45.     Чоловічі статеві органи. Яєчко: розвиток, про­цес опускання яєчка у калитку. Аномалії ро­звитку. Оболонки яєчка. Сім'яний канатик: то­пографія, частини, будова.

46.     Чоловічі статеві органи. Передміхурова залоза, сім'яний пухирець, цибулинно-сечівникова за­лоза: її топографія, будова.

47.     Зовнішні чоловічі статеві органи: розвиток, будова.

48.     Промежина: визначення, частини, м'язи, фасції, статеві особливості. Сідничо-відхідникова ямка: стінки, вміст системи; топо­графія, будова, функції.

49.     Ендокрінні залози. Загальна характеристика. Щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, їх розвиток, топографія, будова, функції.

50.     Ендокринні залози. Загальна характеристика. Надниркові залози: розвиток, топографія, будо­ва, функції.

 

53.     Ендокринні залози. Загальна характеристика. Гіпофіз та шишкоподібна залоза, розвиток, то­пографія, будова, функції.

54.     Розвиток серця. Аномалії розвитку серця.

55.     Серце: будова камер серця, їх будова, судини,

які з ними сполучені.

56.     Серце: клапани, топографія, будова.

57.     Серце: будова стінки. Провідна система серця.

58.     Серце: артерії і вени серця.

59.     Осердя: будова, порожнина, закутки.

Велике коло кровообігу. Роботи Гарвея і їх зна­чення.

61.     Мале коло кровообігу.

62.     Кровообіг плода.

63.     Загальна анатомія артерій: класифікація, зако­номірності топографії, варіанти розгалуження. Поняття про органну специфічність кровонос­ного русла. Гемомікроциркуляторне русло. Ро­звиток артерій. Аномалії і варіанти розвитку артерій.Роботи М.А.Тихомирова.

64.     Аорта: частини, їх топографія. Грудна аорта: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

65.     Черевна аорта: топографія, гілки, ділянки кро­вопостачання. Міжсистемні та внутрішньоси-стемні артеріальні анастомози.

66.     Загальна і внутрішня клубові артерії: топогра­фія, гілки ділянки кровопостачання.

67.     Загальна анатомія вен: класифікація, будова, закономірності топографії. Розвиток вен. Ано­малії і варіанти розвитку вен. Роботи М.А.Тихомирова. Внутрішньосистемні і міжси-стемні венозні анастомози.

68.     Непарна та напівнепарні вени: утворення, то­пографія, притоки.

69.     Ворітна печінкова вена: її корені, топографія, притоки.

70.     Нижня порожниста вена: утворення, топо­графія, притоки.

71.     Вени таза. Каво-кавальні анастомози. Порто-кавальні анастомози.

72.     Лімфатична система. Загальна характеристика. Ланки та їх будова, функції. Роботи Київської анатомічної школи: Ф.А.Стефаніс, М.С.Спіров, О.А.Сушко, О. І. Свиридов, Л.С.Беспалова, Л.В.Чернишенко.

73.     Лімфатична система. Грудна протока, її корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.

74.     Лімфатична система. Права лімфатична прото­ка, її корені, топографія, місце впадіння у ве­нозну систему.

75.     Кровопостачання трахеї та бронхів.

76.     Кровопостачання легень та плеври.

77.     Кровопостачання серця та осердя.

78.     Кровопостачання стінок грудної порожнини. Кровопостачання та іннервація діафрагми.

79.     Кровопостачання стравоходу.

80.     Кровопостачання шлунка.

81.     Кровопостачання тонкої кишки.

82.     Кровопостачання товстої кишки.

83.     Кровопостачання печінки та підшлункової за­лози.

84.     Кровопостачання нирок. Будова внутрішньоор-ганного кровоносного русла нирки.

85.     Кровопостачання органів сечової системи: сечоводів, сечового міхура (сечівника).

86.     Кровопостачання стінок черевної порожнини.

87.     Кровопостачання внутрішніх жіночих статевих органів.

88.     Кровопостачання чоловічих статевих органів.

89.     Кровопостачання промежини.

90.     Кровопостачання спинного мозку.

91.     Пахвова та плечова артерії: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

92.     Артерії передпліччя і кисті: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

 

93.     Артеріальні сітки ліктьового та променево-зап'ясткового суглобів. Артеріальні дуги кисті: топографія, утворення, гілки.

94.     Загальна і зовнішня клубові артерії: топогра­фія, гілки ділянки кровопостачання.

95.     Стегнова та підколінна артерії: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

96.     Артерії гомілки і стопи: топографія, гілки, ділян­ки кровопостачання.

97.     Вени верхньої кінцівки: класифікація, їх харак­теристика.

98.     Вени нижньої кінцівки:класифікація, їх харак­теристика. Співвідношення вен верхньої і ниж­ньої кінцівок.

99.     Кровопостачання м'язів спини.

100.Кровопостачання м'язів грудної клітки.

101.Кровопостачання м'язів живота.

102.Кровопостачання плечового суглоба.

103.Кровопостачання ліктьового суглоба.

104.Кровопостачання променево-зап'ясткового суглоба.

105.Кровопостачання м'язів плечового пояса та плеча.

106.Кровопостачання м'язів передпліччя.

107.Кровопостачання м'язів кисті.

108.Кровопостачання кульшового суглоба.

109.Кровопостачання колінного суглоба.

110.Кровопостачання гомілково-надп'яткового суг­лоба.

111.Кровопостачання м'язів стегна.

112.Кровопостачання м'язів гомілки.

113.Кровопостачання м'язів стопи.

114.Аорта: частини, їх топографія. Дуга аорти, її гілки. Загальна сонна артерія: топографія.

115.Аортальні дуги та їх похідні. Аномалії та варіан­ти розвитку гілок дуги аорти. Роботи М.А.Тихомирова.

116.Внутрішня сонна артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Артеріальне коло мозку.

117.Зовнішня сонна артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

118.Підключична артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

119.Внутрішня яремна вена: топографія, притоки.

120.Зовнішня та передня яремні вени: топографія, притоки.

121.Верхня порожниста і плечоголовні вени: їх утворення, топографія, притоки.

122.Грудна протока: корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему.

123.Права лімфатична протока: корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.

124.Лімфатичні вузли та судини голови та шиї.

125.Кровопостачання стінок ротової порожнини.

126.Кровопостачання язика.

127.Кровопостачання піднебіння.

128.Кровопостачання слинних залоз.

129.Кровопостачання зубів.

130.Кровопостачання глотки.

131.Кровопостачання гортані.

132.Кровопостачання щитоподібної та прищито-подібних залоз.

133.Кровопостачання слизової оболонки носової порожнини.

134.Кровопостачання жувальних м'язів.

135.Кровопостачання м'язів та шкіри лиця.

136.Кровопостачання м'язів шиї.

137.Кровопостачання скронево-нижньощелепного суглоба.

138..Кровопостачання головного мозку.Кровопостачання твердої оболонки головного      145.
мозку.                                                                 146.

139.Кровопостачання очного яблука і додаткових          147.
структур ока.                                                     148.

140.Кровопостачання зовнішнього вуха середнього       149.
вуха та
внутрішнього вуха.                             150.

141.Будова селезінки.

142.Будова вилочкової залози.

143.Центральні імунні органи.


Периферійні імунні органи. Лімфовідтік від молочної залози. Лімфовідтік від шлунка. Лімфовідтік від легень. Лімфовідтік від прямої кишки. Лімфовідтік від матки.ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ ІІ

"Спланхнологія. Серцево-судинна система."

1) Заняття 1Чим утворена діафрагма (дно) ротової порожни­ни?

2) Чим обмежена ротова порожнина з боків?

3) Чим обмежена ротова порожнина спереду?

4) Чим ротова порожнина поділяється на vestibulum oris i cavitas oris propria?

5) Присінок рота ззовні обмежений: ...

6) Через зів ротова порожнина сполучається з: ...

7) Ротова порожнина складається із: ...

8) Ротова щілина обмежена: ...

9) Основа губ утворена: ...

 

10)Зовнішня поверхня губ вкрита: ...

11)Слизова оболонка губ переходить на альвео­лярні відростки і утворює: .

12)Присінок рота відкривається ззовні: .

13)Ротова щілина обмежена: .

14)Порожнина рота від носової порожнини відділяється: .

15)Порожнина рота з глоткою сполучається за до­помогою: .

16)В товщі щоки розміщений: .

17)Corpus acMposum buccae розміщене між: ...

18)У присінок рота відкривається: ...

19)Частинами язика є: .

20)Верхня поверхня язика називається: .

21)Серединна борозна язика проходить по: .

22)Сліпий отвір язика розміщений: .

23)Sulcus termmaNs розміщена між: ...

24)До смакових сосочків належать: .

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах