В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

25)Papillae vallatae розміщені: .

 

26)Papillae foliatae розміщені: .

27)На корені язика розміщена: .

28)До сосочків загальної чутливості належать: .

29)На нижній поверхні язика розміщені: .

30)Слизова оболонка з нижньої поверхні язика пе­реходить на дно ротової порожнини і утворює: .

31)На дні ротової порожнини з боків від frenulum linguae розміщені: .

32)Які м'язи язика належать до власних м'язів?

33)До скелетних м'язів язика належать: ...

34)М'язи язика поділяються на: .

35)Який м'яз піднімає верхівку вгору?

36)Який м'яз опускає верхівку вниз?

37)Який м'яз зменшує поперечні розміри язика?

38)Який м'яз сплющує язик?

39)Який м'яз тягне язик назад і вниз?

40)Який м'яз тягне язик назад і вгору?

41)Який м'яз тягне язик вперед і вниз?

42)Піднебіння поділяється на: .

43)Основу твердого піднебіння утворюють: ...

44)М'яке піднебіння має такі частини: .

45)В fossa tosillaris розміщена: ...

46)До складу м'якого піднебіння входять такі м'язи: .

47)Які м'язи зменшують отвір зіва?

48)Які м'язи збільшують отвір зіва?

49)Який м'яз розширює просвіт слухової труби?

1) На caruncula subNnguaNs відкриваються прото­ки : .Заняття 2Частинами зуба є: ...

2) Коронка має такі поверхні: ...

3) Корінь зуба закінчується: .

4) Речовина зуба складається із: .

5) Коронка зуба покрита: .

6) Корінь зуба покритий: .

7) Канал кореня зуба відкривається на: .

8) Перші молочні зуби з'являються у віці: .

9) Зміна молочних зубів на постійні відбувається у віці: .

 

10)У молочному прикусі відсутні: .

11)В молочному прикусі зуби розміщені в наступ­ному порядку: .

12)Яка кількість молочних зубів?

13)В постійному прикусі зуби розміщені в наступ­ному порядку: .

14)Яка кількість постійних зубів?

15)Першими із молочних зубів прорізуються: ...

16)Першими із постійних зубів прорізуються: ...

 

17)Порожнина зуба заповнена: .

18)Яка формула молочних зубів?

19)Яка формула постійних зубів?

20)До великих слинних залоз належать: ...

21)До малих слинних залоз належать: ...

22)Привушна залоза розміщена: .

23)За будовою привушна залоза належить до: .

24)За характером секрету привушна залоза нале­жить до: .

25)Протока привушної залози відкривається: ...

26)Піднижньощелепна залоза розміщена: .

27)За будовою піднижньощелепна залоза належить до: .

28)За характером секрету піднижньощелепна зало­за належить до: .

29)Протока піднижньощелепної залози відкри­вається: .

30)Під'язикова залоза розміщена: .

31)За будовою під'язикова залоза належить до: .За характером секрету під'язикова залоза належить до: .

32)Велика протока під'язикової залози відкри­вається на: .

33)Малі протоки під'язикових залоз відкриваються на: .

34)У защелепній ямці розміщена: .

35)До складної альвеолярної залози за будовою належить: .

36)Секрет серозного типу виробляє: .

 

38)У присінок рота на рівні другого верхнього мо­ляра відкривається протока: .

39)У підщелепному трикутнику розміщена: .

40)За будовою до складних альвеолярно-трубчастих залоз належать: .

41)Секрет змішаного типу виробляє: ...

42)На під'язиковому сосочку відкривається прото­ка: .

38)На дні ротової порожнини під слизовою оболон­кою розміщена: .Глотка розміщена на рівні: .

39)На рівні VI - VII шийних хребців глотка перехо­дить у: .

40)На якому рівні глотка переходить у стравохід?

41)Через хоани в глотку відкривається: ...

42)носова порожнина в глотку відкривається че­рез: .

43)Ротова порожнина в глотку відкривається че­рез: .

44)Позаду глотки розміщений: ...

45)Через зів глотка сполучається з: .

46)Верхня стінка глотки називається: .

 

10)Глотка має такі частини: .

11)Через слухову (євстахієву) трубу глотка сполу­чається з: .

12)Глотковий отвір слухової труби розміщений на: .

13)Глотковий мигдалик розміщений: .

14)Трубний мигдалик розміщений: .

15)До складу лімфоепітеліального кільця Пирогова-Вальдейєра входять: .

16)В якій частині глотки розміщений грушеподіб-ний карман?

17)У верхніх відділах глотки підслизова основа представлена: .

18)М'язи глотки поділяються на: .

19)До констрикторів глотки належать: .

20)До піднімачів глотки належать: .

21)Стравохід розміщений на рівні: ...

я 3

22)Початок стравоходу у дорослого відповідає: ...

23)Каудальна межа стравоходу (місце впадіння в шлунок) відповідає: .

24)Частини стравоходу розміщені в такій послідов­ності (зверху вниз): .

25)Горлове звуження знаходиться на рівні: .

26)Рівень VI - VII шийних хребців відповідає: ...

27)Трахеально-біфуркаційне звуження розміщене на рівні: .

28)Рівень V грудного хребця відповідає: ...

29)Аортальне звуження стравоходу розміщене на рівні: .

30)Рівень IV грудного хребця відповідає: ...

31)Діафрагмальне звуження стравоходу розміщене на рівні: .

32)Рівень IX - Х грудних хребців відповідає: ...

33)Кардіальне звуження стравоходу розміщене на рівні: .

34)Рівень X - XI грудних хребців відповідає: ...

35)У верхній третині стравоходу м'язова оболонка представлена: .

36)У середній третині стравоходу м'язова оболонка представлена: .

37)У нижній третині стравоходу м'язова оболонка представлена: .

38)Стінка стравоходу складається з таких оболо­нок: .

22)М'язова оболонка стравоходу складається із таких шарів: .На які поверхи поділяється живіт?

23)Якими лініями живіт поділяється на три поверхи?

24)Скільки ділянок виділяють в кожному поверсі жи­вота?

25)Regio epigastrica поділяється на такі ділянки: ...

26)Regio mesogastrium подіялється на такі ділянки: ...

27)Regio hypogastrica поділяється на такі ділянки: ...

28)Шлунок розміщений між: ...

29)Шлунок проекується на такі ділянки живота: .

30)Шлунок має такі стінки: .

 

10)Мала кривина шлунка направлена: .

11)Велика кривина шлунка направлена: .

12)Місце впадіння стравоходу в шлунок називаєть­ся: .

13)Вхідний отвір шлунка відповідає рівню: .

14)Шлунок має такі частини: ...

15)Пілоричний отвір шлунка розміщений на рівні: .

16)До малої кривизни шлунка підходять: .

я 4

17)Зв'язками великої кривизни є: .

18)Зовнішня оболонка шлунка: .

19)Як очеревина вкриває шлунок?

20)Стінка шлунка має такі оболонки: .

21)Скільки шарів має м'язова оболонка шлунка?

22)М'язова оболонка шлунка має такі шари: .

23)M. sphinter pylori утворений: ...

24)На місці переходу шлунка в дванадцятипалу кишку розміщена: .

25)Поздовжні складки розміщені: .

26)Поперечні, косі і поздовжні складки роз­міщені: .

27)Valvula pylorica утворена: ...

28)У людей брахіморфного типу будови тіла шлунок має форму: .

29)У людей мезоморфного типу будови тіла шлунок має форму: .

1) У людей доліхоморфного типу будови тіла шлу­нок має форму: .Верхньою межею тонкої кишки є: .

2) Нижньою межею тонкої кишки є: ...

3) Тонка кишка має такі відділи: ...

4) 12-пала кишка охоплює: .

5) В 12-палій кишці розрізняють такі частини: .

6) На якому рівні розміщена pars superior duodeni?

7) Flexura duodeni superior розміщена між: ...

8) Pars descendens duodeni розміщена на рівні: ...

9) На якій стінці pars descendens duodeni розміще­на plica longitudinalis duodeni?

 

10)У нижній частині поздовжньої складки низхідної частини 12-палої кишки знаходиться: ...

11)Flexura duodeni inferior розміщена між: ...

12)На papilla duodeni major відкриваються: ...

13)На papilla duodeni minor відкривається: ...

14)Pars horizontalis duodeni розміщена на рівні: ...

15)Pars ascendens duodeni розміщена на рівні: ...

16)Великий (фатеров) сосочек розміщений на: .

17)Цибулиною 12-палої кишки називається: ...

18)12-пала кишка вкрита очеревиною: .

19)Товста кишка має такі відділи: ...

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах