В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

20)Ободова кишка має такі відділи: ...

21)Відмінними ознаками товстої кишки є: ...

22)Стрічки ободової кишки утворені: .

23)Ободова кишка має такі стрічки: ...

 

24)Сальникові привіски розміщені вздовж наступ­них стрічок: ...

25)Сліпа кишка вкрита очеревиною: .

26)Червоподібний відросток розміщений: ...

27)Сліпа кишка розміщена: .

28)Висхідна ободова кишка розміщена: .

29)Висхідна ободова кишка вкрита очеревиною: .

30)Правий згин ободової кишки розміщений між: ..

31)Поперечна ободова кишка розміщена між: .

32)Поперечна ободова кишка вкрита очереви­ною: .

33)Лівий згин ободової кишки розміщений між: .

34)Низхідна ободова кишка розміщена: .

35)Низхідна ободова кишка вкрита очеревиною: .

36)Низхідна ободова кишка розміщена між: .

37)Слизова оболонка ободової кишки утворює: .

38)Пряма кишка розміщена в: .

39)Пряма кишка має такі згини: ...

40)У ампулі прямої кишки розміщені: .

41)В відхідниковому каналі розміщені: ...

42)M. sphincter ani internus утворений: ...

43)M. sphincter ani externus утворений: ...

44)Між відхідниковими стовпами утворюються: .

45)Розширення прямої кишки в порожнині малого

1) таза називається:Заняття 6Печінка має такі поверхні: ...

2) На діафрагмовій поверхні печінки знаходиться: .

3) На нутрощевій поверхні печінки знаходиться: .

4) До нутрощевої поверхні печінки прилягають такі органи: .

5) Печінка розміщена в таких ділянках живота: ...

6) На діафрагмовій поверхні печінки розміщена: .

7) Поперечна борозна вісцеральної поверхні печінки називається: .

8) У воротах печінки структури розміщені справа наліво в такій послідовності: .

9) Ліва сагітальна борозна вісцеральної поверхні печінки утворена: .

 

10)Права сагітальна борозна вісцеральної поверхні печінки утворена: .

11)Квадратна частка печінки обмежена: .

12)Хвостата частка печінки обмежена: ...

13)Попереду воріт печінки розміщена: .

14)Позаду воріт печінки розміщена: ...

15)Відростками хвостатої частки печінки є: ...

16)Морфофункціональною одиницею печінки є: .

17)У центрі часточки печінки знаходиться: .

18)Початковим ланцюгом жовчовивідних шляхів є: .

19)Загальна печінкова протока утворюється в ре­зультаті злиття: .

20)Загальна жовчна протока утворюється при злит­ті: .

21)Верхня межа печінки справа по середньоклю-чичній лінії знаходиться на рівні: ...

22)Нижня межа справа по середній пахвовій лінії

знаходиться на лінії: .

23)Печінка вкрита очеревиною: .

24)Жовчний міхур має такі відділи: .

25)Шийка жовчного міхура продовжується в: .

26)Печінково-підшлункова ампула утворюється при злитті : .

27)Загальна жовчна протока відкривається на: .

28)Жовчний міхур вкритий очеревиною: .

29)Сфінктер Одді - це: .

30)Частинами підшлункової залози є: ...

31)Підшлункова залоза вкрита очеревиною: .

32)Підшлункова залоза розміщена на рівні: .

33)Голівка підшлункової залози від тіла відділяєть­ся: .

34)Тіло підшлункової залози має такі поверхні: .

35)Хвіст підшлункової залози доходить до: ...

36)Голівка підшлункової залози розміщена: .

37)Додаткова протока підшлункової залози фор­мується в: .

38)Додаткова протока підшлункової залози відкри­вається на: .

39)Підшлункова залоза належить до залоз: .

40)Панкреатичні острівці (острівці Лангерганса) належать до: .

41)Зовнішньо-серкреторна частина підшлункової залози представлена: .

42)Внутрішньосекреторна частина підшлункової залози представлена: .

Панкреатичні острівці (острівці Лангерганса) головним чином зосереджені в: .Заняття 7

1) Черевна порожнина зверху обмежена: ...               він розміщений інтраперитонеально?

2) Які з нижченазваних органів вкриті очеревиною        4) З кількох боків орган вкритий очеревиною, якщо
інтраперитонеально?                                                він розміщений мезоперитонеально?

З кількох боків орган вкритий очеревиною, якщо        5) З кількох боків орган вкритий очеревиною, якщовін розміщений екстраперитонеально?

6) Які з нижченазваних органів вкриті очеревиною мезоперитонеально?

7) Які з нижченазваних органів вкриті очеревиною екстраперитонеально?

8) Які з названих відділів кишечника мають брижу?

9) Між серединною та присередніми пупковими складками розміщена: .

 

10)Надміхурова ямка розміщена між: .

11)Між присередньою і бічною пупковими склад­ками розміщена: .

12)Присередня пахвинна ямка розміщена між: .

13)Поверхневе пахвинне кільце проектується в: .

14)Глибокому пахвинному кільцю відповідає: ...

15)Малий сальник утворений: .

 

16)Між листками малого сальника справа наліво розміщені: .

17)Великий сальник утворений: .

18)Верхній поверх очеревини від нижнього відо­кремлений: .

19)Порожнина верхнього поверху поділяється на: ...

20)У верхньому поверсі розміщені такі органи: ...

21)Печінкова сумка від передшлункової відокрем­лена: .

22)Через сальниковий отвір між собою сполуча­ються: .

23)Зверху сальникова сумка обмежена: .

24)Передню стінку сальникової сумки утворює: ...

25)Задню стінку сальникової сумки утворює: ...

16)Чим утворена нижня стінка сальникової сумки?Верхній поверх порожнини очеревини від нижнь­ого обмежений: .

17)Права приободова борозна обмежена: .

18)Ліва приободова борозна обмежена: .

19)Правий брижовий синус обмежений: ...

20)Правий брижовий синус від лівого обмежений: ...

21)Основа трикутника правого брижового синуса утворює: .

22)Лівий брижовий синус обмежений: ...

23)Ліву стінку лівого брижового синуса утворює: .

24)Права стінка правого ободового синуса утворе­на: .

я 8

10)У нижньому поверсі знаходяться такі закутки: ...

11)У жінок в порожнині таза знаходяться такі за­глибини: .

12)У чоловіків у порожнині таза знаходиться загли­бина: .

13)В якому поверсі очеревини розміщена брижова частина тонкої кишки?

14)Які із названих органів розміщені в порожнині малого таза?

10)Як вкритий очеревиною наповнений сечовий міхур?Зовнішній ніс включає: .

11)Кістковий скелет зовнішнього носа утворений: ...

12)До хрящів зовнішнього носа належать: .

13)носова порожнина через хоани сполучається з: ...

14)Кісткова частина перегородки носа утворена: .

15)Верхній носовий хід розміщений між: .

16)У верхній носовий хід відкриваються: ...

17)Середній носовий хід обмежений: ...

18)У середній носовий хід відкриваються: .

 

10)Нижній носовий хід розміщений між: ...

11)В нижній носовий хід відкриваються: .

12)До нюхової ділянки належить слизова оболонка, яка вкриває: .

13)До дихальної ділянки належить слизова оболон­ка, яка вкриває: .

14)Гортань розміщена на рівні: .

15)Вхід у гортань обмежений: .

16)Порожнина гортані поділяється на такі відділи: .

17)Шлуночок гортані розміщений між: ...

18)Присінок гортані розміщений між: .

19)Голосова щілина обмежена: .

20)Голосова щілина має такі частини: .

21)Підслизова основа гортані представлена: .

22)Присінкова зв'язка утворена: .

23)Чотирикутна перетинка розміщена в: .

24)Голосова зв'язка утворена: .

25)Пружний конус розміщений в: ...

26)До непарних хрящів гортані належать: ...

і 10

27)До парних хрящів гортані належать: .

28)Хрящі гортані утворюють такі суглоби: ...

29)Які відростки має черпакуватий хрящ?

30)Навколо якої вісі відбуваються рухи в перс-нещитоподібному суглобі?

31)Навколо якої вісі відбуваються рухи в персне-черпакуватому суглобі?

32)До м'язів гортані, які розширюють голосову щілину, належать: ...

33)Яка функція заднього перснечерпакуватого м'яза?

34)Який з названих м'язів звужує голосову щілину?

35)Яка функція бічного перснечерпакуватого м'яза?

36)До м'язів, які напружують голосові зв'язки, належать: .

37)Яка функція перснещитоподібного м'яза?

38)Яка функція поперечного і косого черпакуватих м'язів?

39)Позаду гортані знаходиться: .

40)Який хрящ утворює гортанний виступ?

41)До верхніх дихальних шляхів належать: ...

42)До нижніх дихальних шляхів належать: ...

43)Щитоподібний хрящ складається з: ...

44)Дуга перснеподібного хряща розміщена: .

Пластинка перснеподібного хряща розміще­на: .Заняття 11

1) На якому рівні розміщена трахея?                      4) Позаду трахеї знаходиться: ...

2) На якому рівні відбувається біфуркація трахеї?            5) Хрящових напівкілець трахея має: ...

3)Які частини має трахея?   6) Задня стінка трахеї називається: ...Трахея поділяється на: .

4)Які поверхні має легеня?

5)Присередня поверхня має частини: .

 

10)Серцева вирізка лівої легені знизу обмежена: .

11)Ліва легеня має часток: .

12)Права легеня має часток: .

13)Права легеня має щілини: .

14)На якій поверхні легень розміщені ворота?

15)У воротах правої легені структури розміщені в такій послідовності (зверху вниз): ...

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах