В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 55

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

16)У воротах лівої легені структури розміщені в такій послідовності (зверху вниз): ...

17)У воротах легені головні бронхи поділяються на: .

18)У правій легені часткових бронхів: ...

19)У лівій легені часткових бронхів: ...

20)Часткові бронхи поділяються на: .

21)Бронхіальне дерево представлене такими струк­турами: .

22)Легеневий ацинус утворений: .

23)Структурно-функціональною одиницею легень є: .

24)Скільки сегментів має верхня частка лівої ле­гені?

25)Скільки сегментів має нижня частка лівої ле­гені?

26)Скільки сегментів має верхня частка правої ле­гені?

27)Скільки сегментів має середня частка правої легені?

28)Скільки сегментів має нижня частка правої ле­гені?

29)Корінь легень складають такі утворення: .

22)В якій частці частковий бронх розміщений над артерією (епартеріально)?Верхівка легень спереду проектується: .

23)Верхівка легень спереду проектується: .

24)Верхівка легень ззаду проектується: .

25)На якому рівні передня межа правої легені пере­ходить у нижню?

26)На якому рівні знаходиться нижня межа легені по середньоключичній лінії?

27)По якій лінії розміщена нижня межа легені на рівні VI ребра?

28)Яке ребро пересікає нижня межа легень по пе­редній пахвовій лінії?

29)По якій лінії нижня межа легень пересікає VII ребро?

30)Яке ребро пересікає нижня межа легень по зад­ній пахвовій лінії?

 

10)По якій лінії нижня межа легень пересікає Х ребро?

11)На якому рівні знаходиться задня межа легень?

12)Плевра - це: .

13)Парієтальна плевра має такі частини: .

14)Купол плеври утворюється при переході: .

15)Плевральна порожнина - це порожнина між: .

16)Який із закутків плеври найглибший?

17)Купол плеври відповідає: .

18)Спереду купол плеври піднімається: ...

19)Передня межа правої плеври переходить у ниж­ню на рівні: .

20)По якій лінії нижня межа плеври пересікає VII ребро?

21)На якому рівні нижня межа плеври пересікає передню пахвову лінію?

12

22)По якій лінії нижня межа плеври пересікає !Х ребро?

23)На якому рівні нижня межа плеври пересікає задню пахвову лінію?

24)По якій лінії нижня межа плеври пересікає Х! ребро?

25)На якому рівні нижня межа плеври пересікає паравертебральну лінію?

26)Нижня межа лівої плеври по відношенню до нижньої границі правої плеври розміщена?

27)Задня межа плеври розміщена на рівні: .

28)Нижня межа плеври і легень відрізняється: .

29)Середостіння спереду обмежене: ...

30)Нижнє середостіння поділяється на: .

31)У верхньому середостінні розміщені: ...

32)В якому середостінні розміщений тимус?

33)Переднє середостіння обмежене: ...

34)У передньому середостінні розміщені: .

35)Чим обмежене середнє середостіння?

36)Які органи розміщені в середньому середо­стінні?

37)В якому середостінні розміщене серце?

38)В якому середостінні розміщена трахея?

39)В якому середостінні розміщені головні бронхи?

40)Чим обмежене заднє середостіння?

41)Які органи розміщені в задньому середостінні?

42)В якому середостінні знаходиться грудна аорта?

43)В якому середостінні знаходяться симпатичні стовбури?

22)В якому середостінні знаходиться грудна лімфа­тична протока?Як нирка вкрита очеревиною?

23)На якому рівні розміщена права нирка?

24)На якому рівні розміщена ліва нирка?

25)В які ділянки живота проектується права нирка?

26)В які ділянки живота проектується ліва нирка?

27)До верхнього полюса нирки прилягає: .

28)Який орган прилягає до медіального краю правої нирки?

29)До передньої поверхні правої нирки прилягає: ...

30)До латерального краю лівої нирки прилягає: .

10)       До передньої поверхні лівої нирки прилягає: ...

14

11)Ниркове ложе утворене: ...

12)Які кінці має нирка?

13)Які краї має нирка?

14)Де розміщені ворота нирки?

15)До фіксуючого апарату нирки належить: .

16)Ниркову ніжку утворюють: ...

17)В якій послідовності розміщені оболонки нирки (від середини до зовні)?

18)Кіркова речовина нирок утворює: .

19)В пазусі нирки знаходяться: .

Структурно-функціональною одиницею ниркиє: .

21)Ниркові стовпи утворені: .

22)Ниркові піраміди утворені: .

23)Ниркова піраміда має: .

24)До складу нефрона не входить: .

25)Кількість сегментів у нирці складає: .

26)Ниркова частка обмежена: .

27)Утворення первинної сечі (фільтрування) відбу­вається в: .

28)Утворення вторинної сечі (реабсорбція) відбу­вається в: .

29)Сечовивідні шляхи розміщені в такій послідов­ності : .

30)У ділянці воріт кровоносні судини розміщені в такій послідовності (спереду назад): ...

31)Сечоводи мають такі частини: .

32)Перше звуження сечовода знаходиться: .

33)Друге звуження сечовода знаходиться: .

34)Третє звуження сечовода знаходиться: .

35)Четверте звуження сечовода знаходиться: .

36)Сечовід вкритий очеревиною: .

 

37)Оболонкою стінки сечовода не є: .

38)М'язова оболонка сечовода в нижньому відділі складається із: .

39)Сечовий міхур має частини: .

40)Порожній сечовий міхур вкритий очереви­ною: .

41)Наповнений сечовий міхур вкритий очереви­ною: .

42)Дно сечового міхура у чоловіків розміщене: ...

43)Позаду сечового міхура у жінок розміщені: ...

44)Оболонкою стінки сечового міхура не є: .

45)М'язова оболонка сечового міхура складається з: .

46)М'яз-стискач міхура утворений: .

47)Слизова оболонка сечового міхура не має скла­док у ділянці: .

48)Підслизова основа сечового міхура відсутня в ділянці: .

49)Трикутник сечового міхура розміщений на: .

37)Задня поверхня сечового міхура у чоловіків прилягає до: ...Яєчко має такі поверхні: .

38)Яєчко має такі краї: .

39)Яєчко має такі кінці: .

40)Яєчко ззовні вкрите: .

41)Середостіння яєчка - це: .

42)Сперматогенний епітелій вистилає: .

43)Покручені сім'яні канальці знаходяться в: .

44)Виносні протоки яєчка починаються від: .

45)Придаток яєчка знаходиться: .

 

10)Придаток яєчка має такі частини: ...

11)Пазуха придатка яєчка відкрита: .

12)Проток придатка яєчка переходить в: .

13)Сперматозоїди виробляються в: .

14)Сім'явиносна протока має такі частини: ...

15)Кінцевий відділ сім'явиносної протоки має: ...

16)Оболонкою сім'явиносної протоки не є: ...

17)Тазова частина сім'явиносної протоки покрита очеревиною: .

18)Сім'явипорскувальна протока утворюється при злитті: .

19)Основа передміхурової залози направлена: ...

20)До дна передміхурової залози прилягає: .

21)До складу передміхурової залози не належить: .

22)Верхівка передміхурової залози направлена: .

23)Верхівка передміхурової залози прилягає до: ...

24)М'язова тканина передміхурової залози роз­15

міщена головним чином у: .

25)Частинами статевого члена не є: .

26)Голівка статевого члена утворена: .

27)Чоловічий сечівник не має частини: ...

28)До звужень чоловічого сечівника не належить: .

29)До розширень чоловічого сечівника не нале­жить: .

30)В яку частину чоловічого сечівника відкриваєть­ся сім'явипорскувальна протока?

31)Скільки оболонок має мошонка?

32)Зовнішня оболонка мошонки: .

33)Перегородка мошонки утворена: .

34)Свідомий сфінктер чоловічого сечівника утворе­ний: .

35)Внутрішня оболонка мошонки - це: .

36)Зовнішня сім'яна фасція є похідною від: .

37)Фасція м'яза, вкриваючого яєчко, є похідною: ...

38)М'ясиста оболонка є похідною: ...

39)Внутрішня сім'яна фасція є похідною: .

40)Пахвова оболонка яєчка є похідною: .

41)М'яз, підіймаючий яєчко, є похідним: ...

42)До внутрішніх чоловічих статевих органів не належить: .

43)До зовнішніх чоловічих статевих органів не належить: .

25)До складу сім'яного канатика не належить: .До зовнішніх статевих органів не належить: ...

26)До внутрішніх статевих органів не належить: ...

27)Яєчник має поверхні: .

28)Яєчник має краї: .

29)Яєчник має кінці: .

30)До зв'язок яєчника належать: .

31)Ворота яєчника розміщені на: .

32)Ззовні яєчник вкритий: .

33)До придатків яєчника не належить: .

 

10)Матка має такі частини крім: ...

11)Тіло матки має такі поверхні: .

12)Матка має такі краї: ...

13)До оболонок стінки матки не належить: ...

14)М'язова оболонка матки має такі шари: .

15)Серозна оболонка матки називається: .

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах