В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

16

16)М'язова оболонка матки називається: .

17)Слизова оболонка матки називається: .

18)Навколоматкова клітковина називається: .

19)Периметрій - це: .

20)Міометрій - це: .

21)Ендометрій - це: ...

22)Параметрій - це: .

23)Матка вкрита очеревиною: .

24)Серозна оболонка не вкриває: .

25)До зв'язок матки не належить: .

26)До частин широкої зв'язки матки не нале­жить: .

27)Маткова труба має частини, крім: ...

28)Перешийок маткової труби розміщений між: ...

29)Лійка маткової труби закінчується: .До оболонок маткової труби не належить: ...

30)Найдовша торочка маткової труби називаєть­ся: .

31)Маткова труба має отвори: ...

32)Маткова труба вкрита очеревиною: .

33)Який з органів жіночої статевої системи вкритий очеревиною мезоперитонеально?

34)Який орган жіночої статевої системи вкритий очеревиною інтраперитонеально?

35)Який орган жіночої статевої системи розміще­ний в порожнині очеревини, але нею не вкри­тий ?

36)Отвір піхви відкривається в: .

37)До оболонок піхви не належить: .

38)Піхва має такі стінки: .

39)Соромітна щілина обмежена: .

40)Присінок піхви обмежений: ...

41)Протоки великої присінкової залози відкрива­ються в: .

37)До частин клітора не належить: .Промежина має форму: .

38)Спереду промежина обмежена: .

39)Промежена поділяється на ділянки лінією, яка з'єднує: .

40)Ззаду промежина обмежена: .

41)Промежина поділяється на трикутники: .

42)Промежина сечостатевої ділянки утворена: ...

43)Діафрагма сечостатевої ділянки утворена: .

44)Промежина тазової ділянки утворена: ...

45)Діафрагма тазової ділянки утворена: .

17

10)До м'язів промежини належить: .

11)До поверхневих м'язів сечостатевої ділянки належить: .

12)До глибокої групи м'язів сечостатевої ділянки належить: .

13)До поверхневої групи м'язів тазової ділянки належить: .

1)До глибокої групи м'язів тазової ділянки нале­жить: .Заняття 18До залоз ентодермального походження, які ро­звиваються з епітеліальної вистілки глоткової кишки, належить: .

2)До залоз ентодермального походження, які ро­звиваються з епітеліальної вистілки глоткової кишки, належить: .

3)До залоз ентодермального походження, які ро­звиваються із епітелію кишкової трубки, нале­жить: .

4)До залоз мезодермального походження нале­жать: .

5)До залоз мезодермального походження нале­жить: .

6)До залоз ектодермального походження, які є похідними переднього відділу нервової трубки, належить: .

7)До залоз ектодермального походження, які є похідними переднього відділу нервової трубки, належить: .

8)До залоз ектодермального походження, які є похідними симпатичного відділу нервової систе­ми, належить: .

9)         До гіпофіззалежних залоз належить: ...

10)Щитоподібна залоза за походження належить до залоз: .

11)Щитоподібна залоза розміщена в: .

12)Щитоподібна залоза має: .

13)Частки щитоподібної залози з'єднані між со­бою: .

14)Вгору від перешийка щитоподібної залози відхо­дить: .

15)До гормонів щитоподібної залози належить: ...

16)Прищитоподібні залози розміщені на: .

17)За походженням прищитоподібна залоза нале­жить до: .

18)Прищитоподібні залози виробляють: .

19)Прищитоподібні залози регулюють: .

20)Ендокринна частина яєчок виділяє гормон: ...

21)До жіночих статевих гормонів належить: .

22)Статеві залози за походженням належать до: .

1) У регуляції фосфорно-кальцієвого обміну беруть участь: .Заняття 19Наднирникі вкриті очеревиною: .

2) Наднирники мають поверхні всі крім: .

3) Наднирники розміщені на рівні: .

4) Кіркова речовина має зони всі, крім: ...

5) До гормонів клубочкової зони належить: .

6) До гормонів сітчастої зони належить: .

7) Мозкова речовина наднирників виробляє гор­мон: .

8) Епіфіз належить до: .

9) У передній частці гіпофіза виробляється: .

10)       До гонадотропних гормнонів аденогіпофіза не
належить: .

11)У проміжній частці аденогіпофіза виробляєть­ся: .

12)У задній частці гіпофіза накопичуються: .

13)Мінералокортикоїди виробляються клітинами:

14)Альдостерон виробляється клітинами: .

15)Глюкокортикоїди виробляються клітинами: .

16)Кортикостерон виробляється клітинами: .

17)Статеві гормони виробляються клітинами: .

18)Адренокортикотропний гормон стимулює сек­рецію гормонів: .

Тиреотропний гормон активує продукцію гор­монів: .Заняття 21

1) Яка із наведених характеристик не належать до           3) Як спрямована поздовжня вісь серця?
серця?                                                                    
4) Куди повернена верхівка серця (apex cordis)?

2) Яку форму має серце?      5) Куди повернена основа серця (basis cordis)?Куди прилягає передня поверхня серця?

3) Куди прилягає нижня (задня) поверхня серця?

4) Куди прилягають бічні поверхні (краї) серця?

5) Чому дорівнює середня маса серця у чоловіків?

 

10)Чому дорівнює середня маса серця у жінок?

11)Яку товщину має стінка передсердь?

12)Яку товщину має стінка правого шлуночка?

13)Яку товщину має стінка лівого шлуночка?

14)Де розміщена sulcus coronarius?

15)Де розміщена sulcus interventriculars (cordis) anterior?

16)За рахунок якої камери серця утворена його передня стінка?

17)Яка камера серця утворює його задню стінку?

18)Що поєднує між собою incisura apicis cordis?

19)Скільки камер має серце людини?

20)Куди прямує кров із правого передсердя?

21)Куди прямує кров із правого шлуночка?

22)Куди прямує кров із лівого передсердя?

23)Куди прямує кров із лівого шлуночка?

24)Які із перелічених кровоносних судин не відно­сять до судин малого кола кровообігу?

25)Звідки починається мале коло кровообігу?

26)Яка із перелічених судин дає початок судинам малого кола кровообігу?

27)Де закінчується мале коло кровообігу?

28)Які із перелічених судин є прикінцевими суди­нами малого кола кровообігу?

 

29) По яких судинах не тече артеріальна кров?

30) По яких судинах не тече венозна кров?

 

31)Звідки починається truncus pulmonalis?

32)Де проектується початок (отвір) легеневого стов­бура?

33)Що знаходиться позаду легеневого стовбура?

34)Де розміщена bifurcatio trunci pulmonalis?

35)Що розміщується між розгалуженням легеневого стовбура та дугою аорти?

36)На які гілки розгалужується ліва легенва артерія?

37)На які гілки розгалужується права легенва ар­терія?

38)Звідки починається велике коло кровообігу?

39)Які із перелічених кровоносних судин не відно­сять до судин великого кола кровообігу?

40)Яка із перелічених кровоносних судин дає поча­ток судинам великого кола кровообігу?

41)Де закінчується велике коло кровообігу?

42)Які із перелічених судин є прикінцевими суди­нами великого кола кровообігу?

43)Де проходить верхня межа серця?

44)Де проходить права межа серця?

45)Де проекується верхівка серця?

46)Яке положення серця характерне для людей ме­зоморфного типу будови тіла?

47)Яке положення серця характерне для людей доліхоморфного типу будови тіла?

48)Яке положення серця характерне для людей брахіморфного типу будови тіла?

1) 49)   В якому відділі грудної порожнини розміщене
серце?
Яку форму має праве передсердя?

2) Як називається додаткова порожнина правого передсердя?

3) Що розміщується на межі правого та лівого пе­редсердя?

4) Який із перелічених отворів не має відношення до правого передсердя?

5) Що знаходиться на міжпередсередній перегород­ці?

6) Коли функціонує овальний отвір серця?

7) Де знаходиться заслінка нижньої порожнистої ве-

ни?

8) Чим окантована fossa ova l is?

9) Як називається розширена ділянка порожнини правого перед-сердя?

 

10)Де знаходиться tuberculum intervenosum?

11)Де знаходиться mm. pectinati?

12)Де знаходиться crista terminalis?

13)Що знаходиться на межі правого передсердя та правого шлуночка?

14)Де знаходиться ostium sinus coronarii?

15)Чим прикривається ostium sinus coronarii?

16)Де знаходяться foramina venarum minimarum?

17)Яку форму має правий шлуночок?

18)Яку стінку правого шлуночка утворює міжшлу-ночкова перегородка?

19)Яку назву мають частини міжшлуночкової пере­городки?

20)Куди прилягає стінка правого шлуночка?7

21)Який із перелічених отворів має відношення до правого шлуночка?

22)Який із перелічених отворів має відношення до

я 22

правого шлуночка?

23)       Як називається ділянка правого шлуночка, де
бере початок легеневий стовбур?

24) Що знаходиться на межі артеріального конуса та
власне порожнини правого шлуночка?

25)Яка із перелічених структур не належить до пра­вого передсердно-шлуночкового клапана?

26)До якої із перелічених структур серця фіксуються стулки правого передсердно-шлуночкового кла­пана?

27)Яка із перелічених структур серця запобігає ви­вертанню в порожнину передсердь стулок перед-сердно-шлуночкових клапанів при систолі шлу­ночків?

28)Між якими структурами серця натягнуті сухожил­кові струни?

29)Яка із перелічених структур серця не належить до клапана легеневого стовбура?

30)Яка із перелічених структур серця сприяє більш щільному змиканню заслінок клапана легеневого стовбура?

31)Яку назву має простір між стінкою легеневого стовбура та кожною із півмісяцевих заслінок?

32)Яку форму має ліве передсердя?

33)Скільки отворів має ліве передсердя?

34)Які із перелічених отворів відносять до лівого передсердя?

35)Який із перелічених отворів належать до лівого передсердя?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах