В П Харченко - Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві - страница 1

Страницы:
1  2 

Національний авіаційний університет Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України

ПРОГРАМА

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГАРМОНІЗАЦІЯ НАУКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

19-20 березня 2009 р.

Київ 2009

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова:

Харченко Володимир Петрович

проректор Національного авіаційного університету з наукової роботи, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

Заступники голови: Ґудманян Артур Ґрантович

директор     Гуманітарного     інституту     Національного авіаційного університету, доктор філологічних наук, професор Дротянко Любов Григорівна

завідувач кафедри філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, доктор філософських наук, професор

Члени оргкомітету: Іванов Сергій Віталійович

проректор   з   навчально-методичної   та   роботи   зі студентськими

організаціями Національного авіаційного університету, доктор хімічних

наук, професор Полухін Анатолій Васильович

проректор Національного авіаційного університету з навчальної роботи,

кандидат технічних наук, професор Полисаєв Олександр Павлович

завідувач кафедри політології та соціальних технологій Гуманітарного

інституту Національного авіаційного університету, кандидат філософських

наук, доцент Базалук Олег Олександрович

професор кафедри філософії Переяслав-Хмельницького державного

педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, доктор філософських наук,

професор Лях Віталій Васильович

завідувач     відділу     зарубіжної     філософії     Інституту філософії

ім. Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор Петренко Олександр Віталійович

завідувач кафедри авіаційної психології Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, кандидат психологічних наук, доцент

Онопрієнко Валентин Іванович

завідувач відділу методології і соціології науки Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, доктор філософських наук, професор Суходуб Тетяна Дмитрівна

співголова Товариства російської філософії при Українському філософському фонді, кандидат філософських наук, доцент, професор Центру гуманітарної освіти НАН України

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Мультимедійна аудиторія 1.002 Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 1)

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1006, 1007, 1008)

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні - до 20 хв. Виступ на засіданні секції та на «круглому столі» - до 10 хв. Участь в обговоренні - до 5 хв

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

Міжнародний науковий журнал «НАУКА ТА НАУКОЗНАВСТВО»

Збірник наукових праць «ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРОЛОГІЯ»

ПРОГРАМА

19 березня, четвер

830-945

Реєстрація учасників конференції

ХОЛ ВЕСТИБЮЛЯ Національного авіаційного університету (пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 1)

1000-1300

Відкриття конференції Пленарне засідання

Мультимедійна аудиторія 1.002

Національного авіаційного університету

1300-1400 Обідня перерва

1400-1800

Робота секцій

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1006, 1007, 1008)

(у перерві кава-брейк) з 1845 Обмін досвідом

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1005)

900-1200

Круглий стіл «Болонський процес та інформаційне суспільство»

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1005)

1200-1300

Обідня перервана

1300-1630 Робота секцій

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Національного авіаційного університету

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, поверх 10, ауд. 1006, 1007, 1008)

(у перерві кава-брейк)

1630-1800

Заключне пленарне засідання

корпус № 8, поверх 10, ауд. 1005

19 БЕРЕЗНЯ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

1000-1020

ХАРЧЕНКО Володимир Петрович

проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

ҐУДМАНЯН Артур Ґрантович

директор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, доктор філологічних наук, професор

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1020-1300

Головують: Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І.

Доповідають:

ОНОПРІЄНКО Валентин Іванович

завідувач відділом методології і соціології науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, доктор філософських наук, професор, м. Київ

Технонаука в знаниевом обществе СИНЄГЛАЗОВ Віктор Михайлович

директор Інституту електроніки і систем управління Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, м. Київ

Адаптація технічної освіти до рівня сучасного розвитку науки та вимог ринку

ЛЯХ Віталій Васильович

завідувач відділом зарубіжної філософії Інституту філософії

ім. Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор,

м. Київ

Свобода і пошук нових форм ідентичності в інформаційному суспільстві

ДРОТЯНКО Любов Григорівна

завідувач кафедри філософії Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, доктор філософських наук, професор, м. Київ

Масова культура в інформаційному суспільстві ІЛЬІН Володимир Васильович

професор Київського національного університету ім. Т.Шевченка доктор філософських наук, професор, м. Київ

Современный финансовый кризис как alter ego информационной

цивилизации КУЦЕПАЛ Світлана Вікторівна

завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Полтавського факультету Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, доктор філософських наук, професор

Homo virtualis - продукт культури інформаційного суспільства БАЗАЛУК Олег Олександрович

професор кафедри філософії Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, доктор філософських наук, професор

Філософія освіти: формування планетарно-космічного типу особистості

13°° - 14°° - обідня перерва

19 БЕРЕЗНЯ 2009 р. РОБОТА СЕКЦІЙ

1400-1800

Секція 1 ГОЛОВУЮТЬ:

Інформаційне суспільство Куцепал Світлана Вікторівна

як нова соціальна реальність докт. філос. наук, професор

Суходуб Тетяна Дмитрівна

Кафедра філософії кандидат філософських наук, доцент

Національного авіаційного університету

(корпус № 8, поверх 10, ауд. 1007)

1. ПОЛИСАЄВ Олександр Павлович, канд. філос. наук, доцент

Завідувач кафедри політології і соціальних технологій Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ Трансісторичний характер української політичної міфології

2. АЛЯЄВ Геннадій Євгенович, доктор філос. наук, професор

Завідувач кафедри філософії і соціально-культурних дисциплін Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка, м. Полтава Сучасні теорії інформаційного суспільства

3. ВОРОБЙОВА Любов Сергіївна, канд. філос. наук, доцент

Завідувач кафедри філософії та політології Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь

Духовність науковця та освітянина як необхідна умова гармонійного розвитку інформаційного суспільства

4. ФАБРИКА Алла Анатоліївна, канд. соціол. наук, доцент

Завідувач кафедри філософії Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, м. Кіровоград

Особливості освітнього фактору соціальної непівності за умов інформаційного суспільства

5. ПАТЕРИКІНА Валентина Василівна, канд. філос. наук, доцент Проректор з науково-педагогічної роботи Донбаського державного технічного університету, м. Луганськ

Деструкція релігійності в умовах інформаційного суспільства

6. КУКК Олександр Олександрович, канд. філос. наук, доцент Завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук Державної льотної академії України, м. Кіровоград

Електронна культура й особистість. Кіберпростір та його вплив на сучасні культурно-освітні процеси

7. БОГДАНОВСЬКИЙ Ігор Валерійович, канд. філос. наук, доцент Доцент Національного авіаційного університету, м. Київ

Трансформація релігійної свідомості в умовах інформаційного суспільстства

9. ВОРОПАЄВА Віра Григорівна, канд. філос. наук, доцент Доцент Державної льотної академії України, м. Кіровоград

Інформаціологія як генералізуюча ідеологія життєдіяльності сучасної цивілізації

10. ГОРДІЄНКО Михайло Григорович, канд. політ. наук, доцент

Доцент Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь

Збереження ідентичності людини в світі інформаційної демократії

11. ДАРЕНСЬКИЙ Віталій Юрійович, канд. філос. наук, доцент

Доцент Луганського державного університету внутрішніх справ, м. Луганськ Криза спілкування як парадокс інформаційного суспільства

12. ІЩУК Наталія Василівна, канд. філос. наук

Доцент Національного авіаційного університету, м. Київ

Легітимаційний потенціал православної ідеології в інформаційному суспільстві

13. КАМАРАЛІ Ганна Володимирівна, канд. філос. наук Доцент Донецього національного університету, м. Донецьк

Інформаційна цивілізація як глобальна науково-технічна і соціально-економічна реальність

14. КОВАЛЕВИЧ Варвара Василівна, канд. філос. наук, доцент Завідувач кафедри філософії Миколаївського державного університету ім. В.Сухомлинського, м. Миколаїв

Является ли украинское общество информационным?

15. КОЗІНЦЕВА Тетяна Олександрівна, канд. філос. наук, доцент Доцент Сумського державного університету, м. Суми

Роль засобів театрального мистецтва у вихованні особистості ХХІ століття

16. КУНДЕНКО Яна Миколаївна, канд. филос. наук

Доцент Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків Інформаційне суспільство: медіа-ракурс масової культури

17. ЛЬОВКІНА Олена Геннадіївна, канд. філос. наук, доцент

Докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ Застосування ідей праксеології Т.Котарбінського в інформаційному суспільстві

18. МОРОЗОВ Андрій Юрійович, канд. філос. наук

Старший викладач Національного авіаційного університету, м. Київ Трансформація розуміння трансцендентного від домодерну до постмодерну

19. РОГОЖА Марія Михайлівна, канд. філос. наук, доцент

Докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ Моральні цінності модерну в сучасному суспільному дискурсі (Західно­європейський контекст)

20. ОРОХОВСЬКА Людмила Анатоліївна, канд. філос. наук Старший викладач Національного авіаційного університету, м. Київ Телекратія і проблеми розвитку комунікативної культури

21. СТЕЖКО Григорій Петрович, канд. філос. наук, доцент

Доцент Кіровоградського державного педагогічного університету, м. Кіровоград «Демократія участі» як форма політичної соціалізації студентства

22. ЩУБЕЛКА Наталія Володимирівна, канд. філос. наук, доцент Доцент Одеського економічного університету, м. Одеса

Економічна освіта та інтегративний процес фахової підготовки спеціалістів в галузі економіки

23. ІЩУК Сергій Миколайович

Старший викладач Національного авіаційного університету, м. Київ

Інтернет-комунікація як феномен інформаційного суспільства

24. БУЙНИЦЬКА Зоя Володимирівна

Асистент Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, м.Луганськ Вплив віртуальної реальності на сучасну соціальну дійсність

25. МЄЛКОВ Юрій Олександрович, канд. філос. Наук

Координатор проектів Благодійної організації «Центр практичної філософії»

Информация как ценностная основа общества: проблемы и возможности

26. ПЕРЕВОЗНИК Лариса Михайлівна

Доцент Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, м. Кіровоград

Соціологія в інформаційному суспільстві

27. КОННОВ Олександр Федорович

Старший викладач Державної академії житлово-комунального господарства, м. Київ

Інформаційне суспільство в Україні: сучасний стан і перспективи

28. АНТІПОВА Ольга Петрівна

Аспірант Національного авіаційного університету, м. Київ

Соціокультурна особливість штучних мов в умовах інформатизації

29. ХАРЧЕНКО Сергій Петрович

Викладач Педагогічного ліцею при Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка, м. Кіровоград

Полілог етнокультурних цивілізацій в контексті становлення сучасних загально цивілізаційних процесів

30. ІВАЩЕНКО Ольга Василівна

Аспірант Харківської академії дизайну та мистецтв, м. Харків

Дизайн і графіка в інформаційному суспільстві: до релевантності досвіду

31. ЛУГОВСЬКА Оксана Володимирівна

Асистент Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, м. Київ

Базові цінності громадянського суспільства

Секція 2

Зміна ролі науки в інформаційному суспільстві

Кафедра філософії Національного авіаційного університету (корпус № 8, поверх 10, ауд. 1008)

головують:

Онопрієнко Валентин Иванович

доктор філософських наук, професор

Сластенко Євгеній Федорович

кандидат філософських наук, професор

НАУ

1. СЛАСТЕНКО Євгеній Федорович, канд. філос. наук, професор НАУ Професор Національного авіаційного університету, м. Київ Гуманітаризація науки в інформаційному суспільстві

2. ЧОРНОМОРДЕНКО Іван Васильович, доктор філос. наук, професор Професор Київського національного університету будівництва і архітектури, м. Київ

Позанаукові знання в інформаційному суспільстві

3. МОКЛЯК Лариса Іванівна, доцент НАУ

Доцент Національного авіаційного університету, м. Київ Статус естетичного в системі філософського знання

4. БРОННІКОВА Лариса Володимирівна, канд. філос. наук, доцент Доцент Чорноморського державного університету ім. П.Могили, м. Миколаїв Проблема комунікації вчених-природознавців та суспільствознавців у науці інформаційної ери

5. СТОЯЦЬКА Ганна Михайлівна, канд. філос. наук, доцент

Доцент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Дніпропетровськ

Ціннісні орієнтації науки як вимоги до наукової теорії

6. СТЕЖКО Зоя Василівна, канд. філос. наук, доцент

Доцент Кіровоградського національного технічного університету, м. Кіровоград

Перспективи раціональності соціального знання в інформаційній культурі

7. ШЕНГЕРІЙ Людмила Миколаївна, канд. філос. наук, доцент

Докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Раціоналізація доведень у сучасній логіці

8. ЧЕНБАЙ Наталія Анатоліївна

Асистент Національного авіаційного університету, м. Київ

Зміна статусу науково-технічного знання в інформаційному суспільстві

9. ТУЗЛОВА Олеся Василівна

Викладач Промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету, м. Київ

Вплив етнічних цінностей на інноваційні зміни у розвитку сучасної науки

10. БУРУКОВСЬКА Наталія Василівна, канд. філос. наук, доцент Доцент кафедри української філології та культурології Академії адвокатури України, м. Київ

Аксіологічний потенціал науки доби глобалізації: сутність і форми реалізації

11. СКИБА Оксана Петрівна

Асистент Національного авіаційного університету, м. Київ

Стиль наукового мислення в соціологічному і соціально-психологічному аспектах

12. ХАРЧЕНКО Юлія Володимирівна

Викладач Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка, м. Кіровоград

Образ інформаційного суспільства в сучасних наукових наративах

13. ДВОРНІЧЕНКО Лариса Леонідівна

Старший викладач Сумського державного університету ім. А.С.Макаренка, м. Суми

Професійне навчання в інформаційному суспільстві

14. КОМАРОВ Костянтин Сергійович

Старший викладач Міжнародного університету фінансів, м. Київ

Проблема методу наукового пізнання у філософії

15. ДЕНИСЕНКО Світлана Миколаївна

Аспірант Національного авіаційного університету, м. Київ Інформація як філософська і наукова проблема

16. ВОКАЛЮК Неля Вікторівна

Аспірант Національного авіаційного університету, м. Київ Літературний процес в інформаційному суспільстві

17. ДОРОШЕНКО Катерина Вікторівна

Аспірант Національного авіаційного університету, м. Київ

Специфіка прояву діалектичного закону переходу кількісних змін в якісні в сучасну епоху глобальних трансформацій

18. ЖИВАГА Оксана Василівна

Аспірант Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, м. Київ

Розвиток педагогічної науки в Україні: нові виклики, завдання, перспективи

19. ПОТІЩУК Ольга Олегівна

Аспірант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

Соціальна історія науки: актуалізація ролі і функцій в інформаційному суспільстві

20. ЗАДНІПРОВСЬКА Світлана Миколаївна

Аспірант Національного авіаційного університету, м. Київ Застосування експерименту в некласичній науці

Секція 3

Проблема адаптації сучасного університету до запитів науки

Кафедра філософії Національного авіаційного університету (корпус № 8, поверх 10, ауд. 1006)

ГОЛОВУЮТЬ:

Матюхіна Олександра Анатоліївна канд. філос. наук, доцент

Сухова Надія Миколаївна, канд. філос. наук, доцент

1. МІЗІНА Лариса Борисівна, доктор філос. наук, професор

Професор Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, м. Луганськ Класична традиція в системі освіти

2. СВІТАЙЛО Ніна Дмитрівна, канд. філос. наук, доцент Проректор Сумського державного університету, м. Суми

Роль інформаційних технологій у забезпеченні фахової підготовки студентів

3. ТРИНЯК Майя Вікторівна, канд. педагог. наук, доцент

Декан факультету по роботі з іноземними студентами Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, м. Харків Інтернаціональна культура і освіта в інформаційному суспільстві

4. БРОННІКОВ Віктор Дмитрович, канд. іст. наук, доцент

Доцент Чорноморського державного університету ім. П.Могили, м. Миколаїв Викладання політичних наук в умовах інформаційного суспільства

5. ДЕМЧЕНКО Вікторія Леонтіївна, канд. істор. наук, доцент Доцент Миколаївської філії Європейського університету, м. Миколаїв Університетська освіта України: реформування у світлі Болонського процесу

6. ПЕТРУШЕНКОВ Сергій Петрович, канд. філос. наук, доцент

Доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ Інформаційна культура як чинник навчального процесу

7. ГЕРАСИМОВА Ельвіра Миколаївна, канд. філос. наук, професор Професор кафедри філософії Чернігівського державного інституту економіки і управління, м. Чернігів

Національний економічний університет у системі координат світового освітнього простору

8. ШАШКОВА Людмила Олексіївна, канд. філос. наук, доцент

Доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ Потенціал науки в сучасних стратегіях гуманітарної освіти

9. ЧЕРНОНОГ Раїса Андріївна, канд. філос. наук, доцент Доцент Національного авіаційного університету, м. Київ Висвітлення феномену гендеру у викладанні філософії

10. БОНДАР Людмила Вікторівна, канд. педагог. наук, доцент Доцент Національного авіаційного університету, м. Київ

Особливості мотивації студентів першокурсників у процесі навчальної діяльності

11. ЛЕБІДЬ Андрій Євгенійович, канд. філос. наук, доцент Доцент Сумського державного університету, м. Суми Філософський дискурс постмодерну: ідея Університету в класичному та некласичному вимірах

12. ЄВТОДЮК Антоніна Володимирівна, канд. філос. наук, доцент Доцент Луцького національного технічного університету, м. Луцьк Нові парадигми сучасної освіти

13. ДОБРОНОСОВА Юлія Дмитрівна, канд. філос. наук, доцент

Доцент Державної академії житлово-комунального господарства, м. Київ Трансформація освіти та ідентичності в інформаційному суспільстві

14. ДУЛІН Петро Георгійович, канд. філос. наук, доцент

Доцент Миколаївського державного університету ім. В.Сухомлинського, м. Миколаїв

Роль православия в гармонизации науки и высшего образования в украинском обществе

15. РОДІОНОВА Наталія Василівна, канд. філос. наук, доцент

Доцент Харківського національного університету ім. Г.С.Сковороди, м. Харків Трансформація ідеї університету у контексті нових запитів науки

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В П Харченко - Аерокосмічні системи моніторингу та керування

В П Харченко - Вісник національного авіаційного університету, філософія, культурологія

В П Харченко - Гармонізація науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві

В П Харченко - Моделювання в середовищі netcracker professional 4 1 передачі ads-b повідомлень через супутниковий канал комунікації irіdіum

В П Харченко - Імовірнісні характеристики відхилень повітряних кораблів