І Б Івасів - Етичний банківський бізнес та етичні банки - страница 2

Страницы:
1  2 

13. Реєстр екологічних аудиторів // Міністерство охорони навколишнього природного середовища України [Електронний ресурс] : станом на 29.11. 2009 р. / — Режим доступу до інтернет-порталу: http://www.menr.gov.ua/ cgi-bin/go?node=REJ%20EKOL%20AUD .

Надійшла до редакції: 25.12.2009


[1] Стійкий розвиток (англ. sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі [4].

[2] Першими ухвалили Принципи Екватора ABN AMRO Bank, N.V., Barclays PLC, Citigroup, Inc., Credit Lyonnais, Credit Suisse Group, HVB Group, Rabobank, Royal Bank of Scotland, WestLB AG, Westpac Banking Corporation [6].

[3] Під проектним фінансуванням мається на увазі метод кредитування, коли кредитор орієнтується насампе­ред на доходи, що генеруються проектом як з точки зору погашення кредиту, так і щодо його забезпечення.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І Б Івасів - Етичний банківський бізнес та етичні банки

І Б Івасів - Правовий підхід до визначення сутності банку

І Б Івасів - Результативність банківського менеджменту від прибутку до максимізації вартості

І Б Івасів - Фінансово-економічний механізм оздоровлення проблемних банків