В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

Зразок: атлас - алтас: при зміні наголосу змінюється лексичне значення: 1) атлас „укладений за певною схемою і виданий у формі альбому або книжки збірник географічних, історичних карт"; 2) атлас „шовкова тканина, блискуча і гладенька з лиця".

Беззахисний, батьківщина, весняний, вершковий, високо, володар, вигода, вогняний, гаряче, жалібний, засік, зав' язка, колос, лупа, надвоє, людський, заголовок, лапки, об' єднання, поверх, приклад, прошу, усмішка, сім' я, типовий, завжди, брати, бажаний, бескид, замок, віха.

49. Продовжіть рядок слів, який доводить, що зміна наголосу може впливати на граматичне значення слова.

ВЄсни (ім. наз. відмінка мн.) - весни (ім. род. відмінка одн.), викликав (дієсл. док. виду) - викликав (дієсл. недок. виду), пізнаю (дієсл. майб. часу док. виду) - пізнаю (дієсл. теп. часу недок. виду)...

50.  Запишіть, перекладаючи російські слова українською мовою. Поставте наголос, прочитайте.

Приятель, страшный, смолчать, малый, издательство, кроить, кидать, дрова, колесо, отчим, высоко, новый, веретено, дощечка, загадочный, закат, молодежь, одиннадцать, попугай, слабый, товарищество, услуга, широко, цыган, горошинка, задолго, засуха, иначе, индустрия, казаки, километр, крапива, ненависть.

51.  Перепишіть. Підкресліть проклітики однією рискою, а енклітики - двома. Поставте наголос в словах. Пригадайте, що таке фонетичне слово?

1. Жив би ти відповідно до природи, ніколи не відчував би бідності (Сенека). 2. Якби люди знали, скільки праці коштувала мені майстерність, вона аж ніяк не здавалась би їм прекрасною (Мікеланджело). 3. Егоїст - це людина, яка ніколи

185не скаже поганого слова про когось, тому що він говорить тільки про себе (З журналу). 4. Щастя полягає не в тому, щоб багато мати, а в тому, щоб вдовольнятися малим (М. Блессінгтон). 5. Чудеса сучасної науки набагато перевищують же чудеса давньої міфології (Р. Емерсон).

52.  Перепишіть. Поставте основний і побічний наголоси, поясніть правопис цих слів.

Лісосмуга, легковажний, землепроходець, співробітник,
авіамодельний, внутрікласовий, мінеральноутворювальний,
середньорічний, тисячолітній, тихомирний, дезінфікуючий,
тонкоголосий,              хвилеподібний, хлібосольний,

поліфункціональний, віровідступник.

53.  Прочитайте подані речення, змінюючи місце логічного наголосу. Простежте, як при цьому змінюється зміст речення.

1. Мова є канвою, на якій людина вишиває узори свого життя (П. Панч). 2. Хто міцніший у рідній мові, той міцніший і у своїй вірі (І. Огієнко). 3. Розвиток - це постійна ознака життя мови (В. Русанівський). 4. Мова чутливо відгукується на кожне нововведення в житті суспільства (М. Панов). 5. Діалекти -свідки історії народу (Г. Хабургаєв).

54.      У лінгвістичній літературі існує декілька теорій складоподілу. Назвіть деякі з них.

55. З поданих складів побудуйте й запишіть якомога більше слів: во, сло, лос, го, на, ва, мо, ка, ти, не, фо, зву, по, ко, діл, та.

56. Перепишіть слова, поділяючи їх на склади. Установіть типи складів. Чи збігається членування слова на склади з морфемною будовою?

Одиниця, прикрити, бастіон, підговорити, викладач, яблуко, можливо, реєстр, прогулянка, розгублений, підживити, стояти, зроблений, надземний, джерельний, більший, яскраво, думка, вершина, український, срібло, сіллю, беззвучно, батьки, хмаринка, сонце, щастя, приклад, кохання.

57. Доберіть і запишіть кілька слів, які б складалися: а) з двох відкритих складів; б) з двох закритих складів; в) з відкритого і

186закритого складу; г) із закритого і відкритого складу; ґ) з двох відкритих і одного закритого складу.

58.     Перепишіть речення, поділяючи слова на склади. Підкресліть ті склади, у яких кількість букв і звуків не збігається.

1. Нота міниться, пролітають дрібні сплески звуку, ніби у скрипці проривається сміх (Ю. Яновський). 2. Нещастя інших здаються нам цілком природними, але чому не щастить нам -цього ми ніяк не можемо зрозуміти (М. Ебнер). 3. Багато чому я навчився у своїх вчителів, ще більше - у своїх товаришів, але більше за все - у своїх учнів (Талмуд). 4. Все, що найглибше ховається в серці, вночі процвітає, і запашною квіткою розгортається на ланах ночі людська душа (В. Підмогильний). 5. Щоб хліб не пліснявів, на дно посудини, де його зберігають, треба покласти дрібок солі (З книги).

59.  Запишіть слова, поділяючи їх на склади. Покажіть на поданих прикладах, як складоподіл може збігатися чи не збігатися з правилами переносу слів із рядка в рядок.

Суперечність, основний, вирвати, свої, вигляд, обступити, житло, займенник, чистий, перейти, радуєшся, швидко, навчити, викрасти, знання, повторити, приймати, вільний, їздити, візьми, чесний, щастя, боротьба, робітник, цієї, гуманний, хочеться, кішка, звістка, кобзар, сестра.

60.  Прочитайте подані скоромовки, поступово збільшуючи швидкість. Доберіть і запишіть інші скоромовки для відпрацювання вимови різних звуків.

1. Збирала Маргарита маргаритки на горі, розгубила Маргарита маргаритки на дворі. 2. Проміняла Парася карася на три пари чистокровних поросят, побігли поросята по росі, простудились поросята, та не всі. 3. Прийшов Прокіп - кипів окріп, пішов Прокіп - кишіть окріп, як при Прокопі кипів окріп, так і без Прокопа кипить окріп. 4. Протокол про протокол протоколом запротокольований. 5. Фараонів фаворит на сапфір зміняв нефрит. 6. Чом чорним чорнилом чорніє рядок? 7. Щастя щире шириться щосили.

 

 

 

187

61.  Перепишіть, вставляючи літери г чи ґ. Орієнтуйтесь на академічні словники.

..орох, ..раблі, ..валт, ..остинність, ..рунт, ..ренландія, ..азда, ..ривня, жар..он, ..оробець, ..урт, ..ер..отіти, ..уманітарний, дзи..а, джи..ун, ..а..ара, ..атунок, ..ава, ..уля, ..рафема, ..ріх, ..арем, ..авот, ..уральня, ..уща, ..усениця, ..а..ра, .. аваєць.

62.  Перепишіть, зважаючи на правила милозвучності й добираючи з дужок потрібні букви.

А) Підняти(ся,сь) (в,у)гору, спустити(ся, сь) (з,із,зі) сходинок, здійснити (в,у)наслідок (в,у)течі, прокинутися (в,у)ночі (з,із,зі) страху, зайти (і,й) посміхнути(ся,сь) до (в,у)сіх, (в,у)горі прямо (над, наді) мною, прочитати (і,й) переказати, виконати (в,у)продовж дня.

Б) Був початок березня, (у,в) день пригрівало сонце (О. Донченко). 2. Туман розтанув, садки стояли (у,в) миті (і, й) святково мовчазні (Є. Гуцало). 3. Яблуко (у,в)пало м'яко (у,в) траву (О. Довженко). 4. Я повернус(я,ь) (у,в) вечері або (у,в) ночі (Ю. Смолич). 5. (У,В)країнська кухня створювала(ся,сь) (у,в)продовж багатьох століть (В.Скуратівський).

 

63. Виконайте орфоепічний  аналіз  поданих слів за

схемою:

1.      Запишіть слово фонетичною транскрипцією.

2.      Визначте наголос: основний і побічний (якщо є).

3.      Виділіть складні для вимови звуки і звукосполучення. Яким правилам орфоепії вони підпорядковуються?

Читання, дефіс, легкий, чіткий, одинадцять, бюлетень, щодня, дзвінкий, солов' їний, тяжкий, підвезти, безкраїй, розсвітає, ґудзик, уквітчаний, безжурно, милуєшся, сміється.

 

64.  Запишіть фонетичною транскрипцією, зважаючи на
сучасні орфоепічні норми української мови. Поставте логічний
наголос. Поясніть на поданих прикладах явища алітерації й асонансу.

А) Я чую, як шумлять долини, Я чую темний гул лісний, І шепіт втомлений ялини, І мідний передзвін сосни. Кружляння рік, рипіння ріні,

188

Шугання диму з димарів. Вгорі - ліси сріблясто-сині, Внизу - розлив молочних нив. І скрізь пливуть широкі звуки Гучної світлої землі. Пливуть над села і над луки Пісенноносні кораблі (М. Бажан).

 

Б) Золотисто зомлівають над землею змії-дзвони. Надіва вінці червоні тиша...

Сірим степом сині роси сивий спокій сонно носе. Заплітає білі коси тиша...

Невловимими в' юнами вітри в' ються в вогкій вовні. Підіймає чаші повні тиша...

Шиють шовк осоки сонні, серце солодко сумує... Луки росами гаптує тиша... (О. Слісаренко).

 

В) Була гроза, і грім гримів,

Він так любив гриміти,

Що аж тремтів, що аж горів

На трави і на квіти.

Грім жив у хмарі, і згори

Він бачив, хто ще хоче:

Налив грозою грім яри,

Умив озерам очі,

А потім хмару опустив

На сад наш на щасливий

І натрусив зі сливи слив,

Щоб легше було сливі... (М. Вінграновський).

65.Підготуйте тексти (50-70 слів) для виразного читання.

66.Виконайте вправи № 57, 59 зі збірника вправ В. Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004). - С. 22-23.

 

 

 

 

 

189

МОДУЛЬ № 2 ФОНЕМАТИЧНИЙ СКЛАД МОВИ. ГРАФІКА Й ОРФОГРАФІЯ

 

Практичне заняття8 Тема: Фонологія. Фонема. Фонематичний склад української мови

 

Контрольні питання

1.      Предмет і завдання фонології як мовознавчої дисципліни.

2.      Поняття фонеми. Основні функції фонем.

3.      Інваріант і варіант фонеми.

4.      Система фонем сучасної української літературної мови. Вокалізм.

5.      Приголосні фонеми. Консонантизм.

6.      Подовження приголосних. Специфічні випадки подовження приголосних в українській мові.

Додаткова література

1.      Блик О. П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / О. П. Блик. - К. : Рад. шк., 1988. - 128 с.

2.      Дорошенко С. І. Про звук [в] / С. І. Дорошенко // Культура слова. - К., І993. - Вип. 44. - С. 50-52.

3.      Залеський А. М. Причини ствердіння шиплячих в українській мові / А. М. Залеський // Мовознавство. - 1982. - № 5. - С. 48­58.

4.      Залеський А. М. Прослідки зредукованих голосних у слабкій позиції в українській мові / А. М. Залеський // Мовознавство. -1986. - № 6. - С. 51-62.

5.      Півторак Г. П. Занепад зредукованих Ъ і Ь його вплив на формування фонологічної системи української мови / Г. П. Півторак // Мовознавство. - 1998. - № 2-3. - С. 3-13.

6.      Ткаченко О. Б. Українська фонетика на історико-типологічному тлі / О. Б. Ткаченко // Мовознавство. - 1998. - № 2-3. - С. 14-24.

7.      Ужченко В. Д. Сучасна українська літературна мова : збірник вправ/ В. Д. Ужченко. - Луганськ, 2004.

 

Практичні завдання

67. Визначте, чим відрізняється звук і фонема, заповнивши таблицю:

 

 

190


Характеристика звуків

Характеристика фонем

1. Звук - явище індивідуальне

 

2. Це одиниця мовлення

 

3. Конкретна одиниця, фізичне явище,

 

яке сприймається на слух

 

4. Звук - величина залежна (варіанти

 

фонем)

 

5.  Кількість  звуків  практично не

 

обмежена

 

6. В одному звукові можуть збігатися

 

дві фонеми

 

68.Спишіть. У поданих словах виділіть головний вияв фонеми та її варіанти.

Весна, кожух, село, нігті, вовк, став, молотьба, просьба, сестра, живе, білий, жінка, розчистити, розширити, сниться.

69.Спишіть. Дайте характеристику голосних і приголосних фонем у словах.

 

A)    Україна, зразковий, вогко, вибігти, легко, космос, земля, перетворюємо, обличчя, його, тінь, малюк, черв' як, оббити, беззубий, сім'я, дитина, герб, пригадуємо, їхати, сон.

Б) Селянин, збіжжя, колосся, пригадую, навіки, стежка, дихаємо, глибина, центнер, ненависть, черговий, цегляний, полум'я, подвір'я, сніжок, в'язати, дзеркало, іній, тайга, дядько.

B)    Боязко, дощ, лопух, союз, багатий, багач, хазяїн, корявий, левада, рученька, дерево, козеня, березень, дрижати, глитати, тріщати, їздець, країна, якість, люди, м'ясо, В'ячеслав.

70.Назвіть диференційні ознаки фонем, за допомогою яких розрізняються подані слова.

Перелаз - перелазь, сад - сядь, дзенькати - цвенькати, ґуля - куля, сиджу - сичу, грати - ґрати, кіл - діл, ліс - ліз - лід - лінь, камінь - камін, пора - ропа, круча - курча - ручка -качур.

71.Знайдіть у кожному рядку „зайву" приголосну фонему. Поясніть свій вибір:

а) ч, ш, дж, дз, ц;

191б)   в, ф, й, ж, б;

в)         б, п, ф, д, т;

г) г, к, д, дз, б;
ґ) з, ц, с, ж, ш.

72.Порівняйте подані пари приголосних фонем, укажіть на спільні та відмінні ознаки.

Зразок. /с/ - /к/: 1) спільні ознаки: участь голосу (глухі), твердість/м' якість (тверді); 2) відмінні ознаки: місце творення (/с/ - передньоязикова, /к/ - задньоязикова), спосіб творення (/с/ - фрикативна, /к/ - проривна).

/н/-/н'/, /ш/-/с/,/б/-/п/, /к/-/ф/, /ш/-/ч/, /й/-/л/, /в/-/м/, /ц/-/дз/.

73.Назвіть фонеми, зважаючи на такі характеристики:

 

1)           дві приголосні фонеми, якщо обидві передньоязикові, щілинні, неносові, дзвінкі, але відрізняються за твердістю -м' якістю;

2)           дві приголосні, обидві глухі, задньоязикові, але відрізняються способом творення;

3)           дві приголосні, якщо вони обидві дзвінкі, неносові, передньоязикові, пом'якшені, але відрізняються способом творення;

4)           три приголосні, якщо всі вони зімкнені, дзвінкі, тверді, неносові, але різняться місцем артикуляції;

5)           дві приголосні, якщо вони обидві зімкнені, сонорні, тверді, носові, але різняться місцем артикуляції.

 

74.   Використовуючи подані слова, складіть твір-мініатюру „Осінній настрій": спросоння, зрання, верховіття, гілля, узбережжя, навмання, коріння, радістю, вдячністю, павутиння, надвечір'я, багаття піднебесся, листя, узлісся, затишшя, бовваніти, нескінченні, первозданний, здоровенні, незрівнянно. Визначте фонематичний склад поданих слів.

75.   Наведені слова запишіть в орудному відмінку. Яка помилка найчастіше допускається у вимові?

Гладь, сіть, мідь, мить, лють, осінь, тінь, юнь, сіль, туш, піч, подорож, щастя, радість, полум' я.

 

 

192

76.Виконайте вправи № 22, 23 із збірника вправ В. Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004). - С. 10.

77.Підготуйте доповідь про одного з відомих фонетистів.

 

 

Практичне заняття9 Тема: Фонетична та фонематична транскрипції

 

Контрольні питання

1.      Фонетична та фонематична транскрипції, принципи та система позначок.

2.      Правила фонематичного транскрибування.

3.      Варіанти голосних фонем у ненаголошеній і наголошеній позиціях.

4.      Варіанти приголосних фонем.

Додаткова література

1.     Блик О. П. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / О. П. Блик. - К. : Рад. шк., 1988. - 128 с.

2.     Должикова Т. І. Лінгвістичний аналіз мовних одиниць / Т. І. Должикова, І. В. Мілєва. - Луганськ : Альма-матер, 2008.

3.     Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія / Н. І. Тоцька. - К. : Наук. думка, 1995. - 183 с.

4.     Ужченко В. Д. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ / В. Д. Ужченко. - Луганськ, 2004.

 

Практичні завдання

78.    Запишіть слова фонетичною і фонематичною
транскрипцією.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова