В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

Додаткова література

1.      Залеський А. М. Прослідки зредукованих голосних у слабкій позиції в українській / А. М. Залеський // Мовознавство. - 1986. -№ 6. - С. 51-62.

2.      Кравченко М. В. Морфологічні явища і словотвірна структура слова / М. В. Кравченко // Укр. мова і літ. в шк. - 1984. - № 6. -С. 51-55.

3.      Півторак Г. П. Занепад зредукованих Ъ і Ь та його вплив на формування    фонологічної    системи    української    мови /

Г. П. Півторак // Мовознавство. - 1998. - № 2 - 3. - С. 3-13.

 

Практичні завдання

109.Подані нижче іменники поставте у формі давального й місцевого відмінків однини й запишіть. Поясніть, із чим пов'язані такі морфонологічні чергування.

Рука, нога, аптека, бік, тік, поріг, лука, мачуха, муха, рік, напруга, річ, круг, бак, чумак, рух, дорога, стріха, луг, берег, кулак, вухо, техніка, крига, річка, віз, стежка, вага, око, птах.

110.   Спишіть, підкресліть слова, у яких простежуються морфонологічні чергування приголосних. Доберіть до них споріднені слова або словозмінні форми.

1. Скажи правду - наживеш ворога. 2. Дай серцю волю -заведе в неволю. 3. В чужу душу не влізеш. 4. Як дасть Бог день,

201то дасть пташкам поживу. 5. Легко казка кажеться, та не легко діло робиться. 6. Хто шукає небезпеки, у ній і загине. 7. Краще прудкі ноги, як добрі заступники. 8. Знайшов - не скач, згубив -не плач. 9. Сонечко в дорозі не спіткнеться. 10. Хто любить музику, той не може не любити життя. 11. Любиш кататись -люби і саночки возити. 12. На хорошу квітку і бджола летить. 13. Будь сильний духом, а не новим кожухом.

111.До поданих слів доберіть інші словоформи або споріднені слова, у яких наявні чергування приголосних фонем, і запишіть. Підкресліть приголосні, які чергуються. Дайте історичне пояснення кожній зміні.

Дружба, гуркіт, зробити, душно, чистий, око, любити, сміх, вік, ознака, затока, мазати, славити, птах, нагорода, книга, небезпека, почистити, графити, сидіти, дорога, ліпити, загроза, літати.

112.На прикладі наведених слів поясніть історичні зміни приголосних при сполученні з /й/.

Чищу, круча, люблю, гребля, ноша, тиша, теща, помажу, зношений, мащу.

113.Перепишіть. Підкресліть слова, у яких сталися зміни губних, передньоязикових та задньоязикових, коли вони сполучалися з /й/. Запишіть первісні корені цих слів (гребля: -греб-; їжджу: -їзд-):

1. Споглядання краси очищає людину від усього поганого (М. Міщенко). 2. Зима летіла над землею - і от весна, і вся в цвіту. О мій народе! Прометея ти маєш душу молоду (В. Сосюра). 3. Нещасний розум вже віщує, і серце ниє від жалю: не все сходжу, не все відчую, не додивлюсь, не долюблю (Лучук). 4. І в жилах кров клекоче неначе музика (В. Сосюра). 5. Чим же я відплачу, що живу, і люблю, і любима (Л Забашта).

114.Виконайте вправу № 43 збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004). - С. 18.

115.Утворіть від запропонованих іменників прикметники за допомогою суфікса -ськ-(ий), а від них (де це можливо) - іменники із суфіксом -ин-(а). Поясніть, як відбувалися зміни приголосних.

 

202

Луганськ, Кременець, Калуга, Вінниця, Буг, Карпати, Черемош, Кривий Ріг, Прилуки, Сиваш, Канада, Черкаси, Галич, Херсонес, Умань, половець, боягуз, люд.

 

 

Практичне заняття № 13 Тема: Українська графіка

 

Контрольні питання

1.      Поняття графіки. Поняття графеми.

2.      Український алфавіт: позначення на письмі голосних і приголосних фонем.

3.      Використання інших графічних знаків в українській мові.

4.      Співвідношення між буквами і звуками в українській мові.

5.      Позначення подвоєння й подовження звуків на письмі.

6.      Позначення м'якості приголосних.

Додаткова література

1.      Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови /

 

A.А. Бурячок. - К. : Наук. думка, 2002. - 460 с.

2.      Німчук В. В.  Сучасні проблеми українського правопису /

B.В. Німчук // Освіта України. - 2001. - 24 січня.

3.      Орфографічний словник української мови / уклад. : Головащук С. І., Пещак М. М., Русанівський В. М., Тараненко О. О. - К. : Довіра, 1994. - 864 с.

 

Практичні завдання

116. Спишіть. Назвіть графічні засоби, використані в поданому тексті. Поясніть функцію кожної графеми.

Я і не сподівався на таку зустріч, хоч мріяв про неї давно. Перебуваючи в Карпатах, вирішив одвідати глибинне гуцульське село Космач, що на Івано-Франківщині. Тут збереглися давні осередки народних промислів - писанкарство, вишивка, мосяжництво, ліжникарство. Одне слово, все розмаїття традиційного рукомесництва, яким споконвіків займалися горяни.

Переходячи через пагорби від одного присілка до іншого (а тут, до речі, їх тридцять три!), я помітив цікаву деталь: обіч путівців стояли дбайливо опоряджені криниці; біля кожного животоку неодмінно сусідилися кухлик та відерце; хочеш погамувати спрагу - зачерпни води і пий на здоров' я.

203

Таких криниць я нарахував до півсотні, і всі вони -свіжовикопані чи задавнілі - дбайливо обходжені господаровитою рукою людини. Не оминув нагоди поцікавитися, хто так ретельно доглядає за громадськими джерелами?

-    Є у нас такий чоловік, - відповіла літня космачанка. -Живе він он там, на горі. Люди його називають позаочі Криничником...

Так я і познайомився з дивним на перший погляд горянином, який розміняв сьомий десяток літ. Сорок років поспіль він постійно доглядає за живими джерелами; там, де їх немає, живосилом видовбує кам'яні колодязі. Я поцікавився, що змусило чоловіка віддати півжиття на громадські криниці?

-      Совість змусила, - відповів усміхаючись. - Якщо пліснявіють криниці, то, вважай, і душа людська запліснявіла... (В. Скуратівський).

 

117.Прочитайте. Запишіть підкреслені слова фонетичною транскрипцією. З'ясуйте співвідношення між звуками й буквами в цих словах.

Надворі тихо, хоч мак сій. Сизий димок невпоспіх точиться з димарів, неначе із дідусевих люльок. Ранній зимовий вечір окутав оселі терновою опинанкою. То тут, то там чути покрики криничних корб і журавлів та зрідка доноситься лункий скрип припізнілих путівників, котрі поспішають битим сніговим путівцем до своїх домівок (З книги).

118.Запишіть по 10 прикладів до поданих схем: 1) /й/ + голосний; 2) м'який приголосний + голосний. З'ясуйте кількість звуків і букв у кожному слові.

119.Запишіть слова. Назвіть букви в кожному з них. Скільки звуків позначають у словах букви я, ю, є?

Ялина, в' ють, комп' ютер, видання, Єгипет, дзвіницю, бюро, інфляція, конверсія, копається, ілюзія, зозуля, зв' язок, знання, жалюзі, синюшний, зів' ялий, обличчя.

120.Виконайте вправу № 62 зі збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004). - С.25.

 

204

121. Від поданих слів утворіть прикметники, поясніть уживання апострофа.

Дерево, олово, трава, солома, морква, зоря, капуста, риба, жаба, мавпа, мед, дух, верф, горох, буква, верба, камінь.

122. Перепишіть. Поясніть уживання апострофа або його відсутність у наведених словах. Яку функцію виконує апостроф?

Безхліб' я, в' юн, здоров' я, багрянець, матір' ю, любов' ю, п' ять, м' ясо, б' ю, п' є, солов' ї, в' ється, тьмяний, з' їзд, черв' як, кар' єрист, Лук' ян, прислів' я, бар' єр, мавпячий, цвях, крюк, безіменний, в' ялий, бюрократ, хлоп' я, б' ються, зв' язок, порядок, буря, п' ята.

123. Перепишіть, ставлячи, де необхідно, м' який знак. Поясніть його вживання. Підкресліть слова, у яких знак м' якшення не вживається.

Кін.., мід.., Гриц..ко, дз..об, л..он, с..омий, вуз..кий, луганс..кий, близ..ко, війс..ко, різ..кий, бояз..кий, ручен..ка, голівон..ка, їдал..ня, кіл..це, бал..ка, рибал..ці, Гал..ка, кілец.. , сердец.. , знан.. , здаєт..ся, сут.. , ходит.. , кин.. , паяц.. , кварц.. , тр.. ох.

124. Підготуйте для учнів школи таблиці (схеми, ребуси, кросворди тощо) на теми: „Уживання знака м'якшення", „Вживання апострофа", „Літера ґ в українській мові".

125.     Установіть випадки фонетичного подовження й морфологічного подвоєння приголосних. Поясніть відсутність подвоєння.

 

1.     Піддати, беззбройний, відділ, ззаду, роззброїти, військкомат, юннат, кінний, численний, причинний, безвинність, безвинно, винісся, трясся, здоровенний, непримиренний, старанний, благословенний, огненний, вивершений, зроблений, сказаний, здійсненний - здійснений, Ганна, знаряддя, у сторіччі, піддашшя, гіллястий, життєпис, знань, сторіч, відкриттів, суддя, статей, Ілля, молоддю, маззю, сіллю, молодістю, кров'ю, зрання, спросоння, попідтинню.

2.    Роззброєння, ввічливий, віддати, заввишки, оббити, роззява, денний, осінній, закон - законність, законний -законно,     пасся,     розрісся,     силенний, невблаганний,

205недоторканий, блаженний, священний, вихований, поораний, спечений, нездоланний - нездоланий, лляний, овва, життю, на піддашші, життєвий, знарядь, почуттів, стаття, рілля, миттю, міццю, тінню, повістю, матір' ю, навмання, попідвіконню, ллємо, наллю, возз'єднання.

126.Порівняйте цифрове (нефонетичне) і буквене написання числа „5" у кількох мовах: українське 5 (п'ять), російське 5 (пять), польське 5 (piec), англійське 5 (five). Наведіть ще кілька прикладів нефонетичних засобів письма, що використовуються в різних галузях науки.

127.Прочитайте текст. Випишіть з поданого тексту окремо слова, у яких: 1) звуків менше, ніж букв; 2) звуків більше, ніж букв.

Минає літо. Осінь вже бреде.

Лісів багрянець торкнеться вересневий.

І пахне чебрецем, і листя де-не-де,

Кружляючи лягає під дерева.

Спить озеро, дрімає сон-вода.

Про що їй очерет шепоче тихо?

Де жолудь золотий додолу опаде

І ходить по гриби старенька лісничиха?

Щось марить дуб, вклоняючись землі.

Ніхто того, мабуть, не розуміє...

Ген, потяглись у вирій журавлі,

Та глід в кущах, мов жар, полум' яніє.

І музикою сповнюється ліс,

Як зашумлять осики стрункостволі, -

Тоді чомусь і в серці мимоволі

Звучить мелодія, зворушлива до сліз (Л. Тендюк).

 

Практичне заняття № 14-15 Тема: Орфографія

 

Контрольні питання

1.      Орфографія української мови: принципи орфографії, поняття орфограми.

2.      Написання складних слів разом, окремо, через дефіс.

3.      Вживання великої букви.

 

206

4.      Правопис прізвищ, власних імен, географічних назв.

5.      Написання слів іншомовного походження.

6.      Правила перенесення слів з рядка в рядок.

7.      Дискусії щодо „Українського правопису".

Додаткова література

1.      Бурячок А.  А.  Орфографічний  словник української мови / А. А. Бурячок. - К. : Наук. думка, 2002. - 460 с.

2.      Історія українського правопису : ХУІ-ХХ століття : хрестоматія. -К. : Наук. думка, 2004. - 583 с.

3.      Орфографічний    словник    української    мови    /    уклад. : Головащук С. І.,      Пещак     М. М.,      Русанівський      В. М.,

Тараненко О. О. - К. : Довіра, 1994. - 864 с.

4.      Український правопис / НАН України. - К. : Наук. думка, 2003. -

228 с.

 

Практичні завдання

128.      З'ясуйте      питання      „Принципи орфографії", використовуючи подану схему. Наведіть по 5 прикладів на кожен

принцип орфографії._________________________________

Принципи орфографії

Фонетичний


Морфологічний


Історичний


Смисловий (диференціюючий)

129. Заповніть таблицю за поданим зразком. Який аналіз слів використано?

Слово

Орфограма

Принцип правопису

Скінчити    Букви з та с у Фонетичний префіксах


Пояснення

 

Префіксе- перед буквами к, п, т, ф, х, переходить У -°

Заздрісний, книжці, весна, легкий, хазяїн, списати, калузький, квітці, комиш, ллєш, сфотографувати, виїзний, принісши, студентський, голубка, вокзал, на річці, якби, льотчик, життя, вовк, земля, дуб, нігті, просьба, зима, щастя, стежка, напоєний.

 

 

207

130. Перепишіть. Визначте в тексті всі наявні орфограми,
підкресліть їх. Назвіть орфограми.

У традиційному селянському житлі покуть розташовувався по діагоналі від печі. Біля нього, як правило, стояв стіл, накритий скатертиною, і хліб-сіль, що символізували нашу прадавню гостинність. Це місце з давніх-давен вважалося святим. У почесному кутку повсякчас висіла ікона Ісуса Христа чи Матері Божої. Для неї спеціально виготовляли більших розмірів вишитий рушник, який у народі називався „божником". Обопільні його конці сягали лави; іноді полотнини збирали „в збірки" й перев' язували, щоб у такий спосіб надати найпочесніший іконі ілюзорної урочистості й святості. Зверху божник прикрашали паперовими або ж засушеними квітами рути-м'яти. Окрім буденних, були й святкові рушники-божники - їх вивішували на великі свята (В. Скуратівський).

131.     Згрупуйте слова за принципами української орфографії.
Дзеркало, свято, Роман - роман, зозуля, щастя, кожух,

весна, козацький, білесенький, молотьба, по-нашому - по нашому, багач, хазяїн, парубок, яблуко, літо, льон, піч, мішок, келих, лопух, казка, ґудзик, сфотографувати, виїзний, тижневий, суспільство, гілка, вагається.

132.Визначте, які з поданих запозичених слів написані українською мовою за принципом транскрипції (на основі звучання), а які - за принципом транслітерації (на основі правопису). При виконанні вправи користуйтеся словниками.

Зразок: пауза - лат. pausa [p a u z a] - правопис слова здійснюється за принципом транскрипції.

Абонемент (фр.), комплімент (фр.), документ (англ.), комбайн (англ.), сквер (англ.), шайба (нім.), мемуари (фр.), танк (англ.), депо (фр.), парк (англ.), спорт (англ.), чемпіон (англ.).

133.Запишіть, поясніть правопис складних слів. Підкресліть слова, написання яких залежать від контексту. Уведіть їх у речення.

Верто(літ), чорно(гуз), носо(ріг), людино(день),
перекоти(поле),        
сто(річчя), світло(водо)(лікування),

купівля(продаж), Зайчик(Побігайчик), дизель(мотор),
Прем'
єр(міністр), віце(президент), чар(зілля), дівчина(красуня),
учитель(фізик),                
гриб(паразит), будь(який),

208п' ятсот(тридцяти)(п' яти)(тисячний), будь(у)(кого),
тепло(обмінний),        мовно(стильовий), вище(згаданий),

історико(культурний), синьо(жовтий), червоно(гарячий), по(нашому), по(християнському), як(не)(як), що(б), м' ясо(молочний), авіа(конструктор), вище(зазначений).

 

134.     Перепишіть. Поясніть основні правила правопису великої

літери.

1.  Леся Українка (Лариса Петрівна Косач), Жан-Жак Руссо, Кур Де Желебен, Венера, Ахіллес, ангел, лісовик, Червона Шапочка, Голова Верховної Ради України, народний артист, барон, Лайка (собака), Мурка (кішка), Антонівка (село) -антонівка (яблуня), сузір' я Великого Пса, Володимир-Волинський, гора Говерла, Організація Об'єднаних Націй, Арабська Республіка Єгипет, Волинська область, Декларація прав людини, орден „Мати-героїня", Маріїн лист, Олександр Невський.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова