В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

2.  Кобзар, Марія-Тереза, Абд ель Керім, Аполлон, Афіни, фея, титан, Дід Мороз, Президент України, президент Академії наук України, герцог, Гнідко (кінь), Лиска (корова), угорка (слива), Велика Ведмедиця, Далекий Схід, Балканський півострів, Рада Безпеки, Угорська Республіка, Новомлинівська сільрада, Укрінформ, АТС, загс, Потсдамська угода, медаль „За відвагу", автобус „Турист", Грінченків словник, Володимир Великий.

3.  Європейська рівнина, Біла Церква, вулиця М. Драгома нова, Всеукраїнське товариство „Просвіта" імені Тараса Шевченка, Республіка Куба, Уманська міськрада, Стародубський полк, Прикарпаття, Конгрес захисту культури, орден Трудової Слави, літак „Антей", Франкове слово, Ярослав Мудрий, пушкінські рукописи, дамоклів меч, поема „Енеїда".

135.     Запишіть слова, розкриваючи дужки. Знайдіть правила
вживання великої літери в „Українському правописі".

(Т,т)овариство (Ч,ч)ервоного (Х,х)реста, (Р,р)еспубліка (І,і)ндія, (В,в)інничина, (Л,л)уганська (О,о)бласть, (В,в)ерховний (С,с)уд (У,у)країни, (В,в)ійськово-(М,м)орський (Ф,ф)лот, (Р,р)айрада, (П,п)івострів, (В,в)ерсальський (М,м)ир, (Г,г)ордієв

209

(В,в)узол, (С,С)лобожанщина, (М,м)едаль, печиво „(С,с)толичне", (М,м)аріїні книжки, (Д,д)анило (Г,г)алицький, (Ш,ш)евченківська премія, (Ш,ш)евченківський стиль, (К,к)иєво-(П,п)ечерська (Л,л)авра, 1(Г,г)рудня, повість „(Т,т)іні (З,з)абутих (П,п)редків", (Є,є)вропейська (Р,р)івнина, (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, вулиця (М,м). (Д,д)рагоманова, (В,в)сеукраїнське (Т,т)овариство „(П,п)росвіта", імені (Т,т)араса (Ш,ш)евченка, (К,к)уба, (С,с)тародубський (П,п)олк, (П,п)рикарпаття, (Г,г)раф.

136.З енциклопедії „Українська мова" (К., 2000) випишіть прізвища, імена та по батькові видатних вітчизняних мовознавців (10­15). Прочитайте, поясніть правопис.

137.Від чоловічих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. При потребі використайте посібник „Власні імена людей: Словник-довідник" (К., 1986).

Зразок. Віктор - Вікторович - Вікторівна.

Павло, Сергій, Микола, Василь, Андрій, Кузьма, Лука, Максим, Ілля, Костянтин, Віталій, Георгій, Корній, Олександр, Михайло, Тимофій, Юрій, Олексій, Кирило, Ігор, Степан.

138.Поясніть правопис і відмінювання географічних назв різного походження. Доповніть ряд топонімами Луганщини. П'ять назв провідміняйте. Усно розкажіть про походження однієї із назв (місто, район, село, селище тощо).

Запоріжжя, Дністер, Шепетівка, Дніпро, Прип' ять, Маріуполь, Тернопіль, Алма-Ата, Євпаторія, Єнісей, Карпати, Альпи, Унгени, Черемош, Кавказ, Прут(ріка), Бєлгород, с. Біла, оз. Біле, мис Дежньова, Орел, Естонія, Буг, Вітебськ, Іркутськ, Кутаїсі, Троїцьк, Бережани, Нальчик, Бердичів, Кам' янець-Подільський, Каховка, Курильські острови, П' ятигорськ, Боровичі, Углич, Самбір, Новий Буг, Івано-Франківськ, Старі Кривотули, Підлісся.

139.Згрупуйте слова за правилами правопису іншомовних

лексем.

Академік, лиман, прозаїк, безідейний, Арктика, Алжир, Вавилон, ідеал, пацієнт, комп'ютер, рюкзак, Бальзак, Дюма, Гренландія, легенда, пілюля, агресор, Гейне, гінді (мова), форма, корифей, Лонгфелло, Теодор, ванна, Голландія, ірреальний,

210реальний, джаз, йота, феєрверк, Іліада, гігієна, тріумф, Дідро, логічний, спирт, кнесет, руїна, поінформувати, шифр, Чилі, Пакистан, парашут, фаетон, Фейєрбах, прем'єр, бюджет, Марсельєза, Ньютон, попурі, арсенал, лекція, гвардія, Гете, хол, фуга, Фірдоусі, театр, інтермецо, брутто, Андорра, ірраціональний, раціональний, аудієнція, Ніл, таксі, графік, наявний, дезінформація, ширма, Палестина, Корсика, Рим, парфуми, ентузіазм, абітурієнт.

140.Скісною рискою в словах позначте всі можливі варіанти переносу частин слова.

Книжка, садівник, ходжу, підживляти, повітря, низько, вільний, академія, Орися, корінний, Вінниця, житло, сіллю, приклад, визнати, розбити, відкинути, стійкий, восьмигранний, ЛАЗ-105, Олександра, близький, убозтво, Л.П. Косач, гр. Гончаренко, 140 га, 4-го.

141. Виконайте вправи № 66, 71, 75 із збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004).

- С. 26-30.

142. Перекладіть російською мовою. Поясніть відмінності правопису дієслівних форм в обох мовах.

1. Сидить пес на сіні: і сам не їсть і другому не дає.

2.  Хто літом спеки боїться, той не має, чим зимою зігріться.

3.  Як снасть ламається - то чоловік ума набирається, а як худоба пристає - то чоловікові ума не стає. 4. На годину спізнився - за рік не здоженеш. 5. Сип коневі мішком - не ходитимеш пішком. 6. Як сіно косять - то дощів не просять, самі йдуть. 7. Учись - на старість буде як знахідка. 8. Ранні пташки росу п'ють, а пізні -слізки ллють. 9. Згайнуєш на жнивах хвилину - втратиш не одну зернину.

 

143.     Підготуйте повідомлення (на 5-7 хв.) „Про критерії в
питаннях українського офіційного правопису", „Про загальну
концепцію та структуру нової редакції українського правопису",
„Визначальний принцип українського правопису".

 

 

 

211

Практичне заняття № 16 Фонетико-фонематичний і орфографічний розбори мовних одиниць

 

Контрольні питання

1.      Співвідношення фонеми й звука. Правила складоподілу.

2.      Класифікація фонем. Інваріант і варіант фонеми.

3.      Звукові зміни в мовному потоці.

4.      Фонетична і фонематична транскрипції.

5.      Історичні чергування.

6.      Українська орфографія: поняття орфограми, принципи написання.

Література (див. літературу до модулів № 3 - 4) Додаткова література

1.     Должикова Т. І. Лінгвістичний аналіз мовних одиниць / Т.І. Должикова, І. В. Мілєва. - Луганськ : Альма-матер, 2008.

2.     Лінгвістичний аналіз. Практикум : навч. посібник / за ред. Г. Р. Передрій. - К. : Академія, 2005. - 256 с.

3.     Москаленко Н. А. Українська літературна мова : лексичний, фонетичний, граматичний аналіз слів / Н. А. Москаленко. - К. -Одеса, 1980. - 160 с.

 

Практичні завдання

144. Проаналізуйте схему повного фонетико-фонематичного аналізу слів і зразок його виконання.

Фонетико-фонематичний аналіз

1. Записати слово орфографічно, фонетичною та фонематичною транскрипціями. Визначити кількість букв, фонем і звуків.

2. Поділити слово на склади, охарактеризувати їх: за кінцевим звуком, за початковим звуком, за відношенням до наголосу.

3. Охарактеризувати голосні фонеми: ряд, піднесення, лабіалізація, яким варіантом фонеми виступає.

4. Охарактеризувати приголосні фонеми: за співвідношенням голосу й шуму, за участю голосу, за активним мовним органом, за місцем творення і способом творення, за участю носового резонатора, за палатальністю; указати, яким алофоном фонеми виступає.

5. Визначити       модифікації       фонем: позиційні,

212комбінаторні.

6. З' ясувати чергування фонем (історичні чергування).

Зразок

1.      Піддашшя - /піддашша/, [п'і'д:аш':а]; 8 букв, 8 фонем, 6 звуків.

2.      [п'і'д:аш':а]: [п'і] - склад відкритий, прикритий, ненаголошений; ['д:а - відкритий, прикритий, наголошений; [ш':а] - відкритий, прикритий, ненаголошений.

3.      Голосні:

/і/ - переднього ряду, високого піднесення, нелабіалізована, ненаголошена, реалізується інваріантом [і];

/а/ - заднього ряду, низького піднесення, нелабіалізована, наголошена, реалізується інваріантом [а].

/а/ - заднього ряду, низького піднесення, нелабіалізована, ненаголошена, реалізується інваріантом [а].

4.      Приголосні:

/п/ - шумна, глуха, проривна, губна, неносова, тверда, реалізується комбінаторним варіантом [п'];

/д/ - шумна, дзвінка, передньоязикова, проривна, неносова, тверда, з наступною фонемою вимовляється як подовжений звук [д:];

/д/ - шумна, дзвінка, передньоязикова, проривна, неносова, тверда, з попередньою фонемою вимовляється як подовжений звук [д:];

/ш/ - шумна, глуха, передньоязикова, щілинна, неносова, тверда, з наступною фонемою вимовляється як подовжений пом'якшений комбінаторний варіант [ш':];

/ш/ - шумна, глуха, передньоязикова, щілинна, неносова, тверда, з попередньою фонемою вимовляється як подовжений пом'якшений комбінаторний варіант [ш':].

5.      Модифікації фонем:

комбінаторні алофони: /п/ [п'], /ш/ [ш'] -палаталізація, зумовлена акомодацією.

6. Чергування фонем: /х/ - /ш/: дах - піддашшя.

 

145. Перепишіть речення. Виконайте повний фонетико-фонематичний аналіз підкреслених у реченні слів.

1. Жива плакуча вода, що поїть землю, дає всім життя (І. Нечуй-Левицький). 2. Зацвіла в долині червона калина, ніби

213засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко). 3. Я так люблю життя, що хотів би прожити його до останньої хвилини (О. Олесь). 4. Тремтить ріка, і хилиться до неї на тому березі ріденький ліс (Є. Плужник). 5. На небі збиралися великі хмари так, що можна сподіватися дощу (Н. Рибак). 6. Травиця зелена мов свіжа зовсім, де-не-де тільки розкидано жовті плями серед зеленого килиму (Н. Романович-Ткаченко). 7. Бачу здалеку: хвиля іскриста грає вільно на синьому морі (Леся Українка).

 

146.     Проаналізуйте схему орфографічного аналізу та зразок
його виконання.

Орфографічний аналіз

1.      Записати слово орфографічно.

2.      Виділити орфограму й визначити її тип.

3.      Пояснити написання.

4.      З' ясувати принцип орфографії, на якому базується написання.

Зразок

1.      Беззмістовний.

2.      Орфограма „Подвоєні букви" - буквена.

3.      Літери подвоюються внаслідок збігу: префікс закінчується, а корінь починається літерою з.

4.      Принцип орфографії - морфологічний.

 

147.     Перепишіть речення. Виконайте повний орфографічний
аналіз підкреслених слів (якщо в слові наявні кілька орфограм,
виконайте розбір усіх).

1. І стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла (Т. Шевченко). 2. Таланту в нього, безумовно, не можна було відібрати: таланту в нього не було (Е. Короткий). 3. В траві зоріли достиглі суниці, і достиглі ягідки серед соковитої зелені здавались краплями живої крові (Є. Гуцало). 4. Можна сміливо стверджувати: ліс дає людині саме життя (Б.Сімкін). 5. Коло хати у садках темніли купи вишень та стриміли здорові старі дикі груші (І.Нечуй-Левицький). 6. Ідучи останню сотню кілометрів, він малював собі, як то він уступить у хату і який тієї хати вигляд, і яка тепер мати (І. Багряний). 7. Коли вже дружиш з людиною, то повинен якось живити це почуття, цінувати його належно, бо тільки це надає дружбі краси, сили й

214довговічності (Ю. Збанацький). 8. Тож поки небо дивиться згори, допоки ще душа долає зміїв і височить святопрестольний Київ, ти [мово] нашими вустами говори (Н. Нікуліна). Основні правила фонетичної транскрипції

[']] — значок, поставлений перед наголошеним складом, позначає основний наголос: [Небо];

['] — скісна рисочка, поставлена вгорі з правого боку букви, позначає м'якість приголосного: [т'інг];

['] — знак (апостроф) ставиться вгорі з правого боку букви для позначення пом' якшеної вимови твердих приголосних: [він];

[н:] двокрапка з правого боку букви позначає його подовжену вимову: [знай': а];

[дж], [дз] для позначення злитих звуків (африкат) використовується дві літери, що з' єднані вгорі дужкою: [джм 'іл], [дзв 'ін];

[й] літера    й передає середньоязиковий звук [й]:

[йама];

[еи], [ие], [0у] для позначення нечіткого голосного звука (ненаголошений склад) вгорі справа основної букви пишеться маленька літера, що вказує звук, до якого наближається основний звук у слабкій позиції: [веисІна], [зиеМа], [кО'жух];

[у], [f] для позначення нескладотворчих приголосних [в], [й] ставиться дужечка над літерами: [стау], [гаї];

[/] — скісна риска на місці розділових знаків у реченні;

[//] — дві скісні риски в кінці речення.

 

Фонематична транскрипція близька до орфографічного запису. Вона передає тільки фонемний склад морфем. В українській мові 38 фонем: 6 — голосних і 32 — приголосні. Слово або речення, що транскрибується, беруться у скісні дужки //: /'вчитис'а/, /мойі/, /зо'зул'а/.

148. Виконайте тестові завдання для закріплення знань, здобутих протягом вивчення модулів № 1-2 „Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Графіка. Орфографія".

1. Виберіть правильний фонематичний запис слова „зжувати": а) /ж: увати/; б) /сжувати/; в) /зжувати/; г) /жжувати/.

2. Виберіть правильний фонетичний запис слова „милуєшся ":

215а) [миелуйес 'с 'а]; б) [миелуйеис ' :а]; в) [милуйеш 'с ' а]; г) [миелуйес ' :а].

3.          Виберіть правильний фонетичний запис слова
„ зачитуєшся":

а) [зачитуйес'с 'а ]; б) [зачиетуйеис' :а]; в) [зачитуйес' :а]; г) [зачитуйеис ' :а].

4.  У якому рядку в усіх словах приголосні фонеми шумні:

а) капот, диво, леґінь, стіл, світло;

б) кіт, поїздка, табу, сто, будка;

в) козак, дуб, хек, фен, сік;

г) садок, тиша, колодязь, голос, лексика.

5.  У якому рядку в усіх словах приголосні фонеми сонорні?

а) мир, рало, міна, лан, вирій;

б)         вітер, рів, лінь, луки, нерви;

в)         сад, дар, вид, лань, йод;

г) мінерал, шум, вій, німий, мило.

6.  У якому рядку в усіх словах кількість фонем і звуків однакова?

а) дивляться, горіх, популярний, зжити, придорожний;

б)         щастя, їсти, земля, пошук, любов;

в)         вищий, воля, смієшся, безжалісний, значення;

г) подружжя, вітчизна, кирилиця, конституція, сміх.

7.  Виберіть рядок, у якому приголосні всіх слів належать до однієї групи за активним мовним органом:

а) бомба, міф, пава, вам, вимова;

б)         галява, рух, ґазда, хутро, вирій;

в)         хуга, хек, гудок, кіт, коса;

г) капот, туга, біль, мова, міль.

8.  Укажіть, у якому рядку в усіх словах є спільний звук:

а) вісь, сів, сивий, правда, вирій;

б)         деревій, весна, вітер, павутина, кавун;

в)         віхоть, вогкий, кухня, хутір, фартух;

г) легко, город, вигідний, загороджений, Гаага.

9.  У якому слові буквосполучення дж позначає два звуки? а) піджарити, б) джерело, в) джаз, г) джміль.

 

10.  У яких словах відбувається асиміляція приголосних? а) твір, б) копитце, в) літній, г) миєшся.

11.  У якому рядку в усіх словах літери я, ю, є позначають два звуки?

а) ярмарок, в' юн, єднання, відмовляти;

216б)   якір, юрма, непід' ємний, ревізія;

в)         ясний, яхта, юшка, уряд;

г) боятися, язик, ядро, заробляти.

12. У якому рядку в усіх словах наявний комбінаторний варіант приголосної фонеми?

а) сільський, пісня, ніс, літо, піст;

б)         вітер, кінь, осінь, сідати, білий;

в)         біль, місто, кіт, шість, вікно;

г) варіант, хліб, тісно, міра, ліра.

13. Виберіть рядок, який демонструє приклади фонологічної кореляції:

а) /г/-/х/, /в/-/ф/, /л/-/м/, /дж/-/ч/, /ґ/-/к/;

б)         /з/-/с/, /д/-/т/, /дж/-/ч/, /б/-/п/, /дз/-/ц/;

в)         /ж/-/ш/, /м/-/с/, /н/-/м/, /г/-/п/, /ц/-/с/;

г) /л/-/м/, /н/-/ц/, /к/-/л/, /п/-/ч/, /д/-/в/.

14. Виберіть рядок слів, у якому всі фонеми /і/ походять з h:

а) літо, хліб, іноді, кінь, фільм;

б)         ліс, кількість, нігті, горіх, кішка;

в)         вітер, пісня, дід, сільський, сіно;

г) сніг, білет, зміна, стіл, вікно.

15.   Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається чергування у/в:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова