В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

а) уголос, умирати, укусити, умова, указка;

б)         урожай, уранці, усмішка, устигати, учитель;

в)         учорашній, усякий, уперед, уміння, уночі;

г) умова, упоратися, указати, узимку, Ужгород.

16.   Позначте рядок, де в усіх словах відбудеться чергування приголосних при утворенні прикметників:

а) друг, козак, мавпа, морква;

б)         рука, графіка, округа, студент;

в)         пуск, дорога, молоко, серце;

г) сонце, місяць, пшениця, вовк.

17.   З'ясуйте, у якому рядку при словозміні чи словотворенні голосні в усіх словах чергуються:

а) садочок, жердина, чемпіон, закон;

б)         зірка, сотня, день, щока;

в)         шостий, сестра, пісня, кишеня;

г) червень, вечеря, вогонь, холод.

 

217

18.  Укажіть, у якому рядку в усіх словах при словозміні чи
словотворенні можливе чергування приголосних звуків:

а) возити, просити, бити, брати;

б)         хотіти, їздити, мостити; завмерти;

в)         громити, оформити, косити, пливти;

г) чистити, купити, плакати, платити.

19.  Скільки чергувань відбулося в слові „нічліг"? а) 1; б) 2; в) 3; г) жодного.

20.  Виберіть рядок, у якому всі наведені приклади містять проклітики:

а) сказав би, не знайшов, на галявині, після занять;

б)         у повітрі, на небі, під ранок, вийшов би;

в)         зігрів би, знайшов же, без тебе, у морі;

г) над нами, переді мною, уві сні, під деревом.

21.  За допомогою скількох букв в сучасній українській мові передаються приголосні фонеми?

а) 20; б) 21; в) 22; г) 23.

22.     У якому рядку всі слова розташовані в алфавітному порядку?

а) галка, географ, гомін, гороскоп, гонор;

б)         галас, гай, геометрія, гіркота, гончар;

в)         горб, гуркіт, геній, гарбуз, гроза;

г) галоп, галочка, ганчірка, ганьба, гарем.

23.     Визначте рядок, у кожному слові якого є небуквені орфограми:

а) Луганщина, Новий рік, зверху, подзвониш, вілла;

б)    давним-давно, півогірка, вгору, комп'ютер, суспільно
корисний;

в)         піддашшя, м'яч, Донеччина, червоногарячий, розрісся;

г) щодалі, туманно, тьмяно, скатертю, кузня.

24.  У якому рядку допущено орфографічну помилку?

а) донецький, користю, сімдесят, вузько, банці;

б)         тьмяний, рученька, сміється, користю, склянці;

в)         учительство, їдальня, німецький, лялці, веселиться;

г) багатьма, мільйон, ремінь, літні; батьківський.

25.  У якому рядку допущено помилку в правописі прислівників?

а) день у день, без кінця-краю, рік у рік, не до вподоби, казна-де;

б) на зло, зозла, час від часу, без упину, безперестанку;

в) у стократ, по-друге, як-небудь, віч-на-віч, навиворіт;

218г) по-моєму, по-зимовому, хтозна-коли, будь-де, рік-у-рік.

 

МОДУЛЬ № 3 ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

Практичне заняття № 17 Тема: Слово як одиниця лексичної системи Контрольні питання

1.      Лексикологія як розділ мовознавства.

2.      Слово та поняття.

3.      Номінативна функція слова. Поняття лексеми.

4.      Типи лексичних значень слів в українській мові.

5.      Етимологія слів.

Додаткова література

1.      Ващенко В. С. Українська лексикологія : семантико-стилістична типологія слів : посіб. для студ. / В. С. Ващенко. -Дніпропетровськ : ДДУ, 1979. - 127 с.

2.      Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови / Л. А. Лисиченко. - Х. : ХДПУ ім. Г. С. Сковорди, 1997. - С. 4­16.

3.      Матвіяс І. Г. Діалектна основа лексики і фразеології в українській літературній мові / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. -2007. - № 3. - С. 23-27.

4.      Передрій Г. Г. Лексика і фразеологія української мови / Г. Г. Передрій, Г. М. Смолянінова. - К., 1983. - С. 14-35.

5.      Русанівський В. М. Структура лексичної граматичної семантики / В. М. Русанівський. - К. : Наук. думка, 1988. - 240 с.

 

Практичні завдання

149. Порівняйте визначення слова різними мовознавцями. Виділіть спільні й відмінні ознаки в дефініціях.

Слово - мінімальна змістова одиниця мови, що вільно відтворюється в мові й служить для побудови висловлювань (речень) (С. Єрмоленко).

Слово - це найменша самостійна одиниця мови, що складається зрідка з одного звука, а частіше із граматично оформленого звукового комплексу, за яким суспільною практикою закріплене певне значення і якому властива відтворюваність у процесі мовлення (І. Білодід).

 

219

Слово - найменша самостійна, вільно відтворювана в мовленні структурно-функціональна і значеннєва одиниця мови, що вказує на пізнані елементи дійсності (О. Бондар).

Слово - основна найкоротша одиниця мови, що виражає своїм звуковим складом поняття про предмет, процес, явище дійсності, їх властивості і відношення між ними (Д. Розенталь).

150.Прочитайте речення. Запишіть, розподіливши слова на самостійні й службові частини мови.

Неможливо уявити Великдень без пасхального хліба, який на Україні називають паскою або бабою. Паски, хоча й відрізнялися розмірами, але майже всі мали високу круглу форму. Зверху ліпили з тіста хрест, шапку також прикрашали поливою, посипали зерном. Продукти для випічки пасхального хліба готували задовго до свята. Навіть у голодні роки селяни намагалися залишити для цього краще борошно, накопичити достатню кількість крашанок, масла, цукру (В. Супруненко).

151.Опустіть „зайве" в групах слів. Чим зумовлений ваш вибір? Складіть самостійно 2-3 ряди таких прикладів.

2201) Гай, ліс, діброва, лісок, майдан; 2) корова, кінь, тигр, вівця, бик; 3) гіркий, білий, коричневий, сірий; 4) добрий, міцний, ласкавий; 5) навчатися, змагатися, спати; 6) сьогодні, вчора, внизу, завтра.

152.Чи можна визначити без контексту значення слів стіл, казати, небо, сміх, сім, вірш, веселий, великий, блакитний, вести, різний, ера, сонце, блакитний, книга? Уведіть ці слова в речення. З якими значеннями можуть вживатися наведені слова?

153. Із словами кінець, кров, лінія, курс складіть словосполучення так, щоб наведені лексеми реалізували різне значення. Виділіть семи (семантичні компоненти) в кожному значенні.

154. Прочитайте текст, визначте його основну думку. Випишіть слова з конкретним і абстрактним значенням. Якими граматичними ознаками вони характеризуються? Укажіть, за допомогою яких суфіксів утворюються абстрактні слова.

Мозок людини разом із мозочком може складатися з 87 мільярдів клітин. Цікаво, що стільки ж зірок нараховується в Чумацькому Шляху, і так само, як вони пов'язані поміж собою, клітини головного мозку зв' язані з тисячами інших клітин. Уважається, що маса мозку сучасної людини становить близько півтора кілограма. Найбільший за масою мозок мали Іван Тургенєв, Джон Байрон і Олівер Кромвель. А ось Альберт Ейнштейн мав порівняно менший мозок, зате деякі його відділи містили велику кількість клітин „гліа", яким притаманні феноменальні якості, що зазвичай набуваються внаслідок тривалого тренування. „Блискучий розум століття" Анатоль Франс мав мозок, що важив лише 1100 грамів - удвічі менший, ніж у лорда Байрона. Обсяг мозку сучасної жінки приблизно на 150 кубічних сантиметрів менший від мозку чоловіка. Жінки повільніше приймають рішення й не так швидко орієнтуються на місцевості, зате вони обережніші і легше переходять із практичного мислення на емоційне, бо в їхньому мозку більше волокон, що з' єднують обидві півкулі (І. Росоховатський).

156. Серед поданих слів знайдіть і підкресліть мотивовані слова. Визначне й запишіть їх лексичне значення і спосіб творення.

Вода, пролісок, дуб, муркотіти, неділя, зима, віконечко, чорногуз, дзижчати, поганки (гриби), гавкати, подорожник, поштар, лють, вересневий.

157. Простежте синтагматичні властивості запропонованих слів. Уведіть їх до будь-якого парадигматичного угрупування (синонімічного ряду, антонімічної пари, родовидового утворення тощо) на вибір.

Зразок: Дорога: пряма дорога, довга дорога, дорога додому, дорога до університету, дорога до слави, легка / важка дорога, осіння дорога, дорога з вибоїнами.

221

Синонімічний ряд: дорога стежка, шлях, путь, тракт, шосе, траса, магістраль, автострада.

Антонімічна пара: дорога - бездоріжжя і т. д.

Праця, дім, веселий, ластівка, ходити, дерев' яний, світ, хазяйський, звук, шелестіти, цвіт, осінній.

158.Виконайте вправу № 76 із збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004). - С. 26-30.

159.За „Етимологічним словником" дослідіть походження 10 слів, які активно використовуються в українській мові. Назвіть лексичне значення аналізованих слів.

 

160.    Внутрішня форма слова співвіднесеність
морфологічного і звукового складу певного слова з іншими мовними
одиницями, що зумовили утворення його нового лексичного значення.
Наприклад:
підсніжник (квітка, що з'являється ранньою весною майже
з-під снігу),
город городити. Із „Великого тлумачного словника
сучасної української мови" (К.,
2007) випишіть 5-10 прикладів, де
простежується співвіднесеність між різними мовними одиницями.

 

 

Практичне заняття № 18 Тема: Полісемія як лексична категорія

 

Контрольні питання

1.      Однозначні слова. Слова-терміни.

2.      Багатозначні слова.

3.      Пряме та переносне значення слів.

4.      Основні типи переносних значень.

5.      Функції багатозначних слів.

Додаткова література

1.  Аркушин Г. Л. Уживання мисливської лексики в переносному
значенні / Г. Л. Аркушин // Укр. мова і літ. в шк. - 1990. - № 12.
С. 63—67.

2. Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови /

Л. А. Лисиченко. - Х. : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1997. — 129 с.

 

Практичні завдання

161. Запишіть приклади слів, які належать до однозначних, використовуючи при цьому „Великий тлумачний словник сучасної

222української мови" (К., 2007). За яких умов слова з одним лексичним значенням набувають інших і стають багатозначними?

162.Запишіть у 2 колонки слова: однозначні та багатозначні. Обґрунтуйте свій вибір.

Земля, стіл, пересипати, Харків, куток, спаніель, реп'ях, орган, орган, префікс, стіна, змія, автомобіль, ранець, Україна, перпендикуляр, ходити, голова, хек, обсипати, великий, лист, щавель, цунамі, ресторан, ляпас.

163.Знайдіть і випишіть з тексту багатозначні слова. За допомогою тлумачного словника з' ясуйте: 1) з якими значеннями вони вживаються; 2) яке значення реалізують вони саме в цьому контексті.

Відомо, що мова кожного народу - явище давнє, її коріння сягають у доісторичні часи. Вона є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь, а кожне створене слово - це символ сформованої ідеї, витвореної у великих зусиллях людини проникнути в світ природи, у саму себе. І ось таке маленьке створене слово ставало новим щаблем у вищий духовний світ розумної істоти і засобом пізнати матерію, увійти з нею у чарівний і загадковий союз. У невеликому творчому процесі народжується мова людини, а з нею найміцніше природне єднання - народ (Г.Нудьга).

164.Поясніть пряме й переносне значення іменника золото і прикметника золотий у поданих словосполученнях.

Браслет із золота, чорне золото (нафта), біле золото (бавовна), сусальне золото, руки золоті, заплатити золотом, золото моє, вишивати золотом, золотий промінь, золота рибка, золота медаль, золота парча, золоті копальні, золота монета, золоті нитки (для шиття золотом).

165.Яких нових значень набирають прикметники в різних словосполученнях? Додайте ряди.

Білий (сніг, сорочка, вірш, ворона...), близький (село, свято, родич, приятель...), красний (весна, мрія, мова, риба...), кривий (стежка, лінія, дзеркало, слово...), іти (дівчина, хмара, телеграма, дощ...), займати (земля, оборона, черга, кімната...), брати (вода, зобов'язання, льон, акорд...).

223

166.     З поетичного твору випишіть 15-20 прикладів переносного значення слів. Поясніть, на основі яких ознак закріплюється переносне значення.

167.Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Випишіть слова, ужиті в прямому й переносному значенні. До слів, ужитих у переносному значенні, доберіть слова з прямим значенням.

Ліс ще дрімає в передранішній тиші... Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво... Лиш де-не-де прокинеться пташка, непевним голосом обізветься зі свого затишку. Ліс ще дрімає... а з синім небом вже щось діється: воно то зблідне, наче від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів. Небо міниться, небо грає усякими барвами, блідим сяйвом торкає вершечки чорного лісу... Стрепенувся врешті ліс і собі заграв... Зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, заметушилась у травиці комашня, розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло високо-туди, де небо міниться, де небо грає всякими барвами... У сю величну хвилину тихо розгортаються кущі - і на галявину виходить Хо. Мов туман той, сива борода його м' якими хвилями спада аж до ніг, черкається росяної трави. З-під білих кострубатих брів, з глибоких западин визирають добрі, але лукаві очі. Вийшов Хо на галявину, сперся на сукуватий костур, майнув довгою бородою, і повіяв від неї тихий вітрець, холодною цівкою вдарив у дерева, і враз затремтіло молоде листя, зашамотіло, струсило з себе дощ самоцвітів. Жахнулася сарна й щезла в гущині, лишивши зелені сліди на синій від роси траві. Страх обгорнув зайця, додав ще більшої прудкості його ногам. Сполохались пташки й в одну мить ущухли. Тихо стало у лісі, страх, як тихо. Тільки бородатий дідуган Хо, старечо хихикаючи в бороду, стоїть на галяві... (М. Коцюбинський).

168.Напишіть твір „Слово про рідну мову", використовуючи такі слова та словосполучення: найдорожчий скарб, витончена краса, мово рідна, слово рідне, чародійний звук, материнська мова, чарівні мелодії, джерельна вода, ласкавий подих.

169.Використовуючи метафори, напишіть твір-мініатюру (у поетичній чи прозовій формі) „Весна красна до нас прийшла".

224

170.З різних стилів мовлення доберіть тексти (50-100 слів). Поясніть, яку роль виконують метафори в кожному із цих стилів. Зробіть відповідні висновки.

171.  Дайте визначення метонімії. Випишіть із творів художньої літератури приклади, які ілюстрували б такі різновиди метонімій: а) уживання імені автора в значенні написаних ними творів;

б)         заміна дії чи її наслідків назвою знаряддя, яким звичайно діють;

в)         назва матеріалу в значенні тих речей, які з нього виробляються.

172.  Пригадайте, що таке синекдоха. Доберіть приклади синекдох: 1) уживання однини в значенні множини; 2) уживання множини в значенні однини; 3) уживання визначеного числа замість невизначеного; 4) уживання родового поняття замість видового або, навпаки, видового поняття замість родового.

173.  Виконайте вправи № 79, 96, 97 із збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004). - С. 31, 36-37.

 

Практичне заняття № 19 Тема: Омонімія як лексична категорія

 

Контрольні питання

1.      Розмежування омонімії та полісемії.

2.      Лексичні та лексико-граматичні омоніми.

3.      Омофони, омоформи, омографи.

4.      Міжмовні омоніми.

5.      Стилістичне використання омонімів.

6.      Пароніми.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова