В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

4.  В добрім житті кучері в' ються, а в поганім - січуться.

5.  Правда та кривда - як вогонь та вода. 6. Зроби сьогодні те, що хочеш відкласти на завтра. 7. Мала праця краща за велике безділля. 8. На чорній землі білий хліб родить. 9. Добре говорить, але зле робить. 10. Молоде орля, та вище старого літає. 11. Поганий на вроду, та гарний на вдачу. 12. З великої хмари малий дощ. 13. З малої іскри великий вогонь буває. 14. Добрі люди умирають, і діла їх живуть. 15. Котові жарти, а мишці слізки.

 

199.Складіть речення з поданими словами-антонімами й поясніть стилістичне значення цих антонімів у контексті.

Сильний - слабкий, великий - малий, день - ніч, війна -мир, любити - ненавидіти, бідність - багатство, радісно - сумно, високий - низький, добрий - злий.

200.Знайдіть зайве слово в кожному рядку (зважаючи на полісемію, омонімію, синонімію, антонімію). Обґрунтуйте вибір.

 

1.      Клич, поле, біг, звір, ліг.

2.      Добрий, гарний, малий, злий, великий.

3.      Лисичка, колонка, коник, зайчик, синичка.

4.      Бал, байка, клуб, скеля, порох.

5.      Хуга, завірюха, заметіль, ураган, хуртовина.

 

201.     Перепишіть. Підкресліть у реченнях епітети-оксиморони,
поясніть їх стилістичні функції.

1. Звідтіль ми пішли, звідтіль, Де тісно - самому, а двом - просторо, Навшпиньках за нами, навшпиньках Йшло на озирці щасливе горе (І. Драч). 2. Вологи, вологи, - в огні Шепочуть прив'ялі діброви, - І котиться грім в далині. Такий довгождано-раптовий (М. Рильський). 3. Єпископ: "Тягар мій легкий. Ярмо

233солодке" (Л. Українка). 4. Нічого не робити - найтяжчий труд (З журналу). 5. За вашим шепотом нашого крику не чути (З журналу). 6. І вільні, бач, і кріпаки (П. Мирний). 7. Буває гірка воля й солодка неволя (І. Дмитерко). 8. Він довго ще у смерть свою не вірив (Б. Олійник).

202.  Запишіть назви художніх і публіцистичних творів, кінофільмів, що побудовані на антонімії та у яких влучно використано оксиморон.

203.  Запишіть текст, добираючи до підкреслених слів антоніми. Що змінилося в тексті?

Десь далеко, за темною смугою, обізвався грім. Легко й радісно зітхнули в густому парку столітні дуби. Тихо забриніли маленькі шибки в низенькій хатці. Потемніло (С. Васильченко).

204.  Доберіть речення з п' ятьма парами антонімів з творів класиків української літератури (на вибір). Укажіть, які з антонімів є загальномовними, а які - контекстуальними.

205.  Виконайте вправи № 112, 118 із збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004).

- С. 26-30.

206.    Напишіть невеличке оповідання на одну із
запропонованих тем, використовуючи різні типи антонімів: „День і
ніч", „Минуле і майбутнє", „Тьма і світло", „Ненависть і любов".

 

Практичне заняття № 22 Тема: Формування української лексики

 

Контрольні питання

1. Праслов' янська лексика.

2. Власне українська лексика.

3. Старослов' янізми у складі лексики української мови.

Додаткова література

1.      Вихованець І. Р. Таїна слова / І. Р. Вихованець. - К. : Рад. шк., 1990. - С. 41-54.

2.      З історії української лексикології / за ред. Д. Г. Гринчишина та ін. - К., 1980. — 263 с.

 

234

3. Карпов В. К. Проблеми вивчення історії словникового складу мови / В. К. Карпов // Історія української мови. Лексика і фразеологія. - К., 1993. - С. 5-14.

 

Практичні завдання

207.  Дослідіть та складіть розповідь про три власне
українських слова. Використайте етимологічний, тлумачні словники,
енциклопедичні видання.

208.Зважаючи на фонетичні і граматичні ознаки, доведіть, що наведені слова належать до власне української лексики:

Промовець, вариво, посадити, прірва, довжелезний, вітерець, передмова, хвилина, візник, знищення, віл, водій, рівнесенький, скрипаль, красень, шостий, кінь, викладач, хлопчисько, сузір' я, передбачити, подвір'я, плаксій, прізвище.

209.З тексту випишіть власне українські слова, визначте їх семантику й специфічні ознаки.

В оселі затишно й урочисто. Над вікнами палахкотять рукомесні мамині рушники. На покуті поважно гостює в кубельці з пахучого сіна горщик із кутею, котрого я щойно прилаштував. Поруч з ним розсусідився Дідух. Тугий сніпок, обрамлений кольоровими стрічками, нагадує мені гарячий серпень. Починаючи зажинки, мама зготували першого снопа і однесли його до комори. „З цього зажину, - сказали опісля, -ми зробимо Дідуха". - „А що воно таке - Дідух?" - поцікавився я. Ненька, вискіпавши хвильку на перепочинок, розповіла, що віддавна наші пращури готували на різдвяні та новорічні свята обрядову прикрасу - сніпок із житнього або пшеничного колосся. Називали його Дідухом (В. Скуратівський).

210.З поданих текстів випишіть слова, що вживаються лише в українській мові. Поділіть їх на групи за значенням (слова, що означають природу, місцевість, людські почуття, суспільні явища, стосунки між людьми, родинні зв' язки тощо).

1. Мешканці малих і великих поселень на українській землі були насамперед хліборобами - людьми, що „робили" хліб і на золотавій ниві, і на млинному майданчику, і біля печі. Хліб у кожній родині - найперший годувальник, дарунок Божий, батько, всьому голова і розпорядник. Де хліб і вода, там вже

235нема голоду, коли є хліба край, то і під вербою рай, і стіл -престіл. А як хліба ні куска, то й в палаці тоска, і любов тане, і бесіда суха, і рибка бридка. Без перебільшення можна сказати: без хліба немає життя. Недарма у слів „жито" і „життя" - один корінь („Енциклопедія українознавства").

2.  Зерна в житницях не вистачало, щоб сільська людина могла з гордістю сказати про себе: „Я господар!" Хлібороб був водночас і скотарем. Для дружної сім' ї худоба - то і ситна їжа, і спільна радість, однак і великий клопіт. У дорозі, у гостині пам' ятай про худобину - саме через корів і овечок не міг скотар навіть на день залишити своє господарство без догляду. Тому водночас із твердим переконанням, що, скажімо, корова в дворі

-     харчі на столі, побутувала і стурбованість важкою скотарською долею: хто не має худоби, не знає хвороби; як товста шия у бика, так тоненька у мужика („Енциклопедія українознавства").

3.  „Як у голову зайде, то і за піччю знайде. Мабуть, справді нашадоля така", - зітхають батьки, дізнавшись, що у юній тендітній душі їхнього чада раптом угніздилося сильне, палке почуття. І вони праві. Це - доля. І не лише їхньої сім'ї. У кожній господі, у кожному садочку, у кожній клуні ця доля господарює, як їй заманеться. У всьому світі, по всіх усюдах з глибокої прадавнини відбувається одне й те ж саме: рано чи пізно між молодими людьми проскакує іскра кохання, запалюючи в юних душах вогонь чарівного ярого (ярувати -„бути у любовному збудженні") почуття. „Кохання не запобіжиш зарання, воно не пожежа, займеться - не потушиш",

-  зауважують з цього приводу люди. Не запобіжиш любові і не заллєш водою її вогонь, але розібратися, що то за чудасія така, кортить і гречкосієві, і вченій людині („Енциклопедія українознавства").

211. Перепишіть. Підкресліть старослов'янізми. Укажіть на фонетичні, морфологічні й лексичні ознаки старослов' янізмів.

Щедра нагорода, сучасна людина, людська приязнь, заслужений учитель, невмируща слава, благородна людина, знайомий край, насущний хліб, єдність народів, народна істина, ваші уста, золоті ворота, священне братство, премудрий Господь, я утверждаюсь.

236

212. Допишіть до поданих слів старослов' янізми, складіть з ними речення.

Володар, володарка, сторож, сторожа, ворота, город, ворог, голос, голова, порох, золото.

213.     З творів Т. Шевченка випишіть старослов'янізми. Доберіть українські відповідники. Поясніть стилістичне використання старослов' янізмів.

214.„Прочитав словник Б. Грінченка і ледве не танцював на радощах - так багато відкрив мені цей блискучий твір" (Г. Тютюнник). Попрацюйте із „Словарем української мови" Б. Грінченка. Чому Григір Тютюнник (і не тільки він) був високої думки про цю лексикографічну працю?

Практичне заняття № 23 Тема: Іншомовні слова в українській мові

 

Контрольні питання

1.      Запозичення з неслов' янських мов.

2.      Ознаки запозичених слів.

3.      Джерела та способи засвоєння слів іншомовного походження. Лексичні кальки.

4.      Інтернаціоналізми в складі української лексики.

5.      Українські слова в інших мовах.

Додаткова література

1.      Коваль А. П. Слово про слово / А. П. Коваль. - К. : Рад. шк., 1986. — 385 с.

2.      Сучасний словник іншомовних слів. / укл. : О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. К. : Довіра, 2006. — 789 с.

3.      Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в II пол. XIX ст. - на поч. XX ст. / О. Г. Муромцева. - К. : Вища шк., 1985. — 152 с.

 

Практичні завдання

215.     Випишіть із словника іншомовних слів: а) п'ять лексем
італійського походження, пов'язаних з різними видами мистецтва,
б) п'ять англіцизмів, пов'язаних з комп'ютером і комп'ютерними
технологіями;  в)  п'ять  лінгвістичних  термінів  латинського або

 

237грецького походження. Поясніть лексичне значення виписаних слів і з п'ятьма з них на вибір складіть речення.

216. Складіть речення, замінюючи подані слова іншомовного походження на власне українські. З'ясуйте походження іншомовних слів.

Анонс, амплуа, бізнес, інгаляція, календар, конгрес, одіозний, фестиваль, фольклор.

217. Попрацюйте із словником іншомовних слів. Поясніть значення поданих термінів. Як часто ви використовуєте їх у навчанні, у повсякденному житті? З чим пов' язана частотність уживання іншомовних слів?

Лексикографія, адинамія, артефакт, біохімія, валюта, гротеск, есе, кліше, парадигма, параграф.

218.     Доберіть слова, утворені за допомогою поданих старогрецьких і латинських словотворчих елементів. З' ясуйте значення лексичних новотворів.

Авто (сам), агро (поле), аеро (повітря), анти (проти), архео (давній), архі (початок, зверх), ауди (слухати), біо (життя), гео (земля), гум (людяний), дем (народ), лабор (труд), мікро (малий), пери (коло, біля, навколо, чого), полі (багато), псевд (неправда, брехня), сан (лікувати, зціляти), теле (далеко), філ (друг, люблячий), фот (світло).

 

219.     Поясніть значення й установіть джерело
інтернаціоналізму. Переписуючи, доберіть, де це можливо, українські
відповідники.

Диспут, радіо, телевізор, аспект, інженер, трактат, супутник, концерт, архітектура, індустріалізація, соло, соната, брутто, студент, університет, фізика, біологія, лінгвістика, щогла, футбол, шеренга, стадіон.

220. Знайдіть „зайве" слово, обґрунтуйте вибір. Поясніть
значення кожного слова.

1. Банджо, гобой, алгоритм, зурна, тамтам.

2. Плеоназм, літота, редуплікація, проклітика, пенні.

3. Альбатрос, анчоус, гризлі, ківі.

4. Адоніс, секвоя, секстет, батат, манго.

 

238

5. Манто, регата, пончо, тога, туніка.

221.До поданих лінгвістичних тлумачень доберіть іншомовні відповідники. Складіть з ними речення. З' ясуйте, з якої мови запозичене слово.

Взаємне пристосування звуків один до одного в потоці мовлення; зона поширення мов, діалектів; випущення внаслідок дисиміляції одного чи двох однакових сусідніх складів; стилістичне применшення якої-небудь ознаки предмета; набуття звуком додаткової носової артикуляції; нові слова, створені для позначення нового предмета чи поняття; система загальноприйнятих правил, що визначають норми літературної вимови; кожне окреме висловлювання осіб, які ведуть діалог між собою; той, хто сприймає мовну інформацію; наука про знакові системи; милозвучність; з' єднувальна коротка горизонтальна риска між частинами складного слова; власна назва водного об' єкта.

222.    З „Короткого тлумачного словника лінгвістичних термінів" (К., 2001) випишіть мовознавчі терміни й поділіть їх на: 1) власне українські, 2) іншомовні. З' ясуйте, до яких іншомовних термінів можна дібрати українські синоніми.

223.    З твору В. Сухомлинського „Серце віддаю дітям" випишіть текст на 100-150 слів і визначте в ньому частотність уживання слів: 1) праслов' янських, 2) власне українських, 3) старослов' янських, 4) іншомовних. Під час роботи використовуйте „Сучасний словник іншомовних слів" (К., 2006). Укажіть, з яких мов походять слова, звернувши увагу на їх специфічні фонетико-морфологічні ознаки.

224.Доберіть відповідники до латинських сталих виразів, які часто використовуються в ЗМІ.

Ave Cezar morituri de salutant, tabula rasa, terra incognita, momento mori, persona (non) grata, in optima forma, pro et contra, status qvo, casus belli, post factum, consensus omnium, lapsus calami, lapsus linguae.

 

 

 

 

239

Практичне заняття №24 Тема: Лексика сучасної української мови з погляду вживання

 

Контрольні питання

1.      Активна і пасивна лексика сучасної української літературної мови.

2.      Архаїзми та історизми, причини їх появи, функціонування та стилістична роль.

3.      Неологізми, їх функції.

4.      Діалектизми, сфера їх уживання та стилістична функція.

Додаткова література

1.      Ващенко В. С. Фрагменти з українського мовознавства / В. С. Ващенко. - Дніпропетровськ, 1989. - С. 17-20.

2.      Стратулат Н. В. Семантична неологізація як спосіб збагачення словникового складу української мови / Н. В. Стратулат // Мовознавство. - 2007. - №3. - С. 69 - 77.

3.      Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів / Є. Д. Чак. - К. : Рад. шк., 1984. — 185 с.

4.      Чак Є. Д. Барви нашого слова / Є. Д. Чак. - К. : Рад. шк., 1989. — 176 с.

Практичні завдання

225. Випишіть з поданих речень застарілі слова, поділіть їх на типи (архаїзми та історизми). Поясніть, якими способами вони утворені.

1. Шинкар з шинкаркою довго вдавали, що вони навіть пана Лаща не знають, аж доки не тріснула під руками Кривоноса дошка на столі. 2. Верига, в святковому жупані червоного сукна, біля каганця читав святе письмо, переписане од руки. 3. Посередині висіла фузія, а по обидва боки мушкети, польські парабелі, і криві турецькі, і черкеські шаблі з срібним окладом і насічкою, черкеські кинджали в срібних піхвах, сагайдак з стрілами, важкі самопали і пістолі з арабськими візерунками на воронованій сталі (П. Панч). 4. Аж ось тільки що дочиталися до „воутриє ізбивах", аж шась у двері: свашки, світилки, бояри, дружки, піддружки, староста. 5. Пан Пістряк суть писар: 20 год учився у дяка у школі: у год вчистив граматику, два года вчив часословець. 6. А за тим-то поїздом увійшов і молодий. 7. Та се, добродію, лепорт об сотеннім народочисленні її (Г. Квітка-

240

Основ' яненко). 8. Львівське братство одне на всю Галичину повстало проти ганебного життя попівства (З. Тулуб). 9. Гаразд! На славу Свічки! Хай живе одважний наш зброяр і майстер Свічка! Цехмейстром його! Цехмейстром! Та цехмейстром! Війтом! (І. Кочерга.). 10. Багато спудеїв духовних семінарій піїтами були, народ оспівували по-своєму (М. Рильський).

226.  До кожного з даних слів доберіть синонім-архаїзм з довідки. Складіть із застарілою лексикою речення.

Говорити, поет, битва, життя, перемога, рибалка, майбутній, губи, іду, військо.

Довідка. Ректи, піїт, брань, живіт, вікторія, рибар, грядущий, уста, гряду, рать.

227.Перепишіть. Підкресліть у складі фразеологізму архаїзми. Доберіть сучасні відповідники. Поясніть значення сталого виразу.

Бити чолом, один як перст, ні пари з уст, розбити в пух і прах, покласти живіт за когось, ставати на прю, бути притчею во язицех, давати субітки, шарварок зчиняти, увірвався ретязь.

228.   Складіть невеликий словничок застарілої лексики на матеріалі будь-якого історичного роману (на вибір).

229.Запишіть 10-15 слів, які, на вашу думку, є неологізмами. Поясніть їхнє значення.

230.   З поданих речень випишіть стилістичні неологізми, з' ясуйте особливості їх творення. Яку функцію вони виконують в тексті?

1. Зорі небо ожемчужать, зорі думоньки закружать в недосяжній висоті (Г. Чупринка). 2. Така пізньоосіння незатишність, аж на душі зимно (В. Дрозд). 3. Під вітром хилиться верба, дзвенить ясна безмеж (В. Лучук). 4. Тоді було підосінньо. На вигоні вистукував перепел, а серця не чути було (М.Хвильовий). 5. Настане день, настане час - і розіллється знов медами... земля, окрилив Тарас громовозвукими словами (М. Рильський). 6. Біжить маленький хлопчик-босоніжко (І. Драч). 7. Поїзд наближався до Вапнярки, коли на пероні з' явився цей елегант у чорних окулярах (С. Чорнобривець).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова