В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

258.   Випишіть зі Словаря української мови Б. Грінченка, Словника української мови та Великого тлумачного словника сучасної української мови словникові статті зі словами отава, прийдешній, марити, іти, скроня, питомий, чемний, цукерня. У чому полягає різниця?

 

250

259.За допомогою Словника іншомовних слів з' ясуйте й запишіть походження та значення запропонованих лексем. Поставте в словах наголос.

Авуари, агамія, декалог, еос, інсургент, каудильйо, кафетерій, каюк, локаята, мальпост, мандола, ноу-хау, панацея, трюмо, фол.

260.Користуючись Словником омонімів української мови, визначте й запишіть різницю в семантиці наведених мовних одиниць.

Мул, лисички, кран, обпилювати, загин, топити, лава, стан, туш, клуб, штучний, біда, бродити, вид, бал, газ, один.

261.Охарактеризуйте особливості словникових статей зі Словника антонімів української мови та Словника синонімів української мови. До якого з цих словників ви звертаєтесь частіше? Чим це зумовлено?

262.Запишіть власні реакції на стимул дуб. Перевірте їх за Словником асоціативних означень іменників в українській мові Н. Бутенко (Л.: Вища шк., 1989). Відновіть культурно-значущу інформацію стимулу.

263.Користуючись Коротким словником жаргонної лексики української мови Л. Ставицької (К.: Критика, 2003), випишіть десять невідомих вам слів. Поясніть їхнє значення.

264.Існує думка, ніби в українській мові є тільки три слова, що закінчуються на -со: м 'ясо, просо і колесо. Який словник допоможе швидко перевірити це твердження?

 

265.      Складіть бібліографію 30 основних українських лексикографічних праць.

266.    Виконайте вправи № 164, 165 зі збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004).

- С. 62.

 

 

 

 

 

 

251

Практичне заняття № 27 Тема: Фразеологізм як стала одиниця

 

Контрольні питання

1.      Поняття про фразеологію як розділ мовознавства. Типи фразеологізмів.

2.      Лексико-граматичні зміни фразеологічних одиниць.

3.      Джерела формування фразеологізмів в українській мові.

4.      Стилістичне використання фразеологічних одиниць в українській мові.

5.      Діалектні фразеологізми.

Додаткова література

1.      Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. - К. : Наук. думка, 2001.

2.      Матвіяс І. Г. Діалектна основа лексики і фразеології в українській літературній мові / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. -2007. - № 3. - С. 23-27.

3.      Рогач О. Відіменні фразеологізми / О. Рогач // Дивослово. -1997. - № 4. - С. 15-18.

4.      Ужченко В. Д. Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. - Х. : Основа, 1990. - 167 с.

5.      Ужченко В. Д. Вивчення фразеологізмів в середній школі /

В. Д. Ужченко. - К. : Вища шк., 1990.

6.      Ужченко В. Д. Внутрішня форма фразеологізму у зв' язку з внутрішньою формою слова / В. Д. Ужченко // Мовознавство. -1993. - № 3. - С. 23-30.

7.      Ужченко В. Д. Фразеологічний словник української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Освіта, 1998.

 

Практичні завдання

267.Запишіть фразеологізми, додаючи необхідні компоненти. З' ясуйте їх значення.

Крокодилові осине як корова язиком личить як корові ..., комар носа ..., заяча ..., ганятися за двома ..., як з гусака ., рахувати ., коротше горобиного ., хоч вовком ., брати бика ., казка про білого ., вертітися як ., гнути в баранячий ., як баран ., вовчий ., ревіти ..

268.М. Сумцов якось сказав: „У деяких прислів'ях без імені або із самими звичайними іменами можуть приховуватись значні історичні спогади". Як ви розумієте це висловлювання?

252

269. Поясніть походження фразеологічних зворотів: козел відпущення, вивести на чисту воду, бабине літо, Ахіллесова п' ята, лебедина пісня, після дощику в четвер, Гордіїв вузол, усе своє ношу з собою, Сізіфова праця.

Зразок: Як з гусака вода. Фразеологізм як з гусака вода є частиною давнього заклинання, що вимовляли знахарки над хворим або турботливими батьками, купаючи своїх дітей: З гусака вода, а з нашого хлопчика (дівчинки) - худорба (хвороба). Люди простодушно вірили, що при цьому хвороба зійде так само безвісти, як з гусака вода. Відомо, що в гусаків, як, втім, і в інших водоплавних птахів, пір' я покриті жирним змащенням. Тому вода й не змочує їхні пір' я, скачуючись краплями, чого не скажеш про курку.

270. Прочитайте текст, знайдіть фразеологічні одиниці. Випишіть їх, поясніть значення та встановіть синтаксичну роль у реченні.

Жили два брати, за професією вони були будівельники. Один брат був дуже талановитим, трудився в поті чола, міг гори зрушити, тобто був майстром на всі руки. А інший брат візьметься за справу, намагається не впасти в бруд обличчям, але не виходить у нього так добре, як у старшого. Він дуже намагається, зі шкіри геть лізе, у результаті - мавпячий труд. Махне він рукою й піде, куди очі дивляться. А перший брат береться до роботи з почуттям, з розумом. Не встигне оком моргнути - усе в порядку. А молодшого заспокоює: „Не відразу Рим будувався".

 

271.     Пригадайте й запишіть фразеологізми з компонентами

рука, нога, вухо, ніс (наприклад, рукою подати, падати з ніг, розвісити вуха, залишитися з носом). Яких з них найбільше? Чому?

272.     Згрупуйте подані усталені словосполуки, що прийшли з
мовлення авіаторів, моряків, спортсменів і акторів. Доповніть
власними прикладами.

Грати першу роль, чисте небо, мертвий штиль, хід конем, вимушена посадка, сідати на мілину, сходити зі сцени, покласти на обидві лопатки, сісти на колесо, підняти завісу.

 

253

273.Складіть з названих слів і запишіть вислови, додаючи, де потрібно, службові частини мови: вибивати, клин, клин; мішок, кіт, купувати; злизати, язик, корова; питай, питай, старий, бувалий; бажається, коїться, так все; лисиця, хитрий; потрібне, колесо, віз, п 'яте; риба, мовчить.

274.Запишіть фразеологізми, до яких би входили числівники один, два, три, чотири, п' ять, дев' ять, десять. З яким числівником фразеологізмів більше? Як ви гадаєте, чим це пояснюється?

275.Подумайте, які з поданих сполук можуть уживатися як фразеологічні. Складіть і запишіть з ними речення. З' ясуйте розряд фразеологізмів за стрижневим словом.

Каламутити воду, виляти хвостом, високі пороги, високо літати, відбити хліб, вірний собі, тиха погода, вкоротити віку, вовком дивитися, лисячий хвіст, вовчий квиток, вухо ріже, гаряча голова, червоне яблуко, сильний вітер, гарматне м' ясо, гірка правда, яскравий день, осине гніздо, голова дірява, проговорити годину, дістати язика.

276.Останній день весілля закінчується циганщиною, курами, забиванням чіпа та ін. Як закінчується весілля у вашій місцевості? Запишіть відомі вам фразеологізми, пов' язані з весіллям.

277.     Випишіть з поданої вправи дієслівні фразеологізми.
Потрапити на зуби, переїжджа сваха, кусати лікті, бити

байдики, у свинячий голос, сісти на шию, догори дригом, іскрити очима, іти прахом, ридма ридати, забивати баки, заглядати в рота, море по коліна, кирпу гнути, кілком стояти, кров з молоком, побіліти як стіна, дерти носа, кістки та шкіра, входити в колію.

 

278.  Запишіть, розмежовуючи фразеологічні одиниці за
стильовими ознаками.

Притча во язицех, дати драла, облизня спіймати, азбучна істина, медовий місяць, обіцяти золоті гори, в сорочці народитися, сказати на балай, камінь спотикання, до чорта в зуби, рота роззявити, битися об заклад, герой нашого часу, підкласти свиню, азбучна істина, гора з плечей звалилась, вітати в емпіреях.

 

254

279. Користуючись ключем, доберіть і запишіть українські фразеологізми до поданих російських.

Внимать мольбам, молоть ерунду (чепуху), гореть желанием, держать в голове, завести глаза, отливать пули, птица высокого полета, пуститься во все тяжкие, снедаться горестью, плакать навзрыд, пустая мечта, рассеивать тоску, рука дрогнула, голубая кровь, наплести чепухи, кисейная барышня, слонов слонять.

Ключ: ридма ридати, наказати сім мішків гречаної вовни, рука зрадила, пуститися на всі заставки, швенді справляти, закотити очі, говорити дурниці, зважати на благання, мати на думці, маніжна панночка, розвіяти тугу, велике цабе, палко бажати, химерна мрія, брехні точити, панського роду, сохнути з журби.

280. Виконайте вправи № 147, 150 зі збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004).


- С. 56-57.

281. Запишіть 10 фразеологізмів до тем: „Лінь - гірше хвороби"; „Одна голова гарно, а дві - краще"; „Вік живи - вік учися".

282. Складіть твір-мініатюру, використавши якомога більше фразеологізмів.

283.    Запишіть фразеологізми, зашифровані в малюнках. Охарактеризуйте сталі вислови за всіма відомими вам ознаками.

Практичне заняття № 28 Тема: Системні відношення у фразеології

 

Контрольні питання

1.        Багатозначність фразеологізмів.

2.        Фразеологія та омонімія.

3.        Явища синонімії у фразеології.

4.        Фразеологічні антоніми.

Додаткова література

1.      Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології / М. Ф. Алефіренко. - Х. : Вища шк., 1987. - 135 с.

2.      Бобух Н. М. Антоніми та фразеологізми з семантично протилежними компонентами / Н. М. Бобух // Мовознавство. -1992. - № 4. - С. 62-67.

3.      Демський М. Т. Системні зв' язки в сфері фраземіки / М. Т. Демський // Мовознавство. - 1991. - № 2. - С. 36-43.

4.      Редін П. О. Типи системних зв'язків фразеологічних одиниць у мові / П. О. Редін // Мовознавство. - 1994. - № 4-5.

5.      Ужченко В. Д. Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. - К. : Основа, 1990. - 167 с.

 

Практичні завдання

284.  Установіть значення багатозначних фразеологізмів, запишіть їх. Складіть зі сталими виразами речення.

Зразок. Звити гніздо: 1) влаштувати затишне житло і завести сім'ю: Зів 'єш гніздечко та й щаслива будеш, як Вірунька Баглаєва (О. Гончар); 2) зосередитися, утвердитися (про певні негативні явища: Прощання перейде колись у картини мої, розлука зів 'є собі гніздо в моємі серці (О. Довженко).

Бувати в бувальцях, на вагу золота, вздовж і впоперек, крутити голову, давати відкоша, ні живий ні мертвий, всипати березової каші, зводити кінці з кінцями, на кожному кроці, медовий місяць, як муха в окропі, з усього маху, вільний козак.

285.  Запишіть вирази, розмежувавши їх на фразеологічні одиниці й омонімічні вільні словосполучення. Які з наведених прикладів в різних контекстах можуть виступати то як фразеологічні, то як вільні?

Намилити шию, дуба дати, намилити руки, правити службу, пекти раків, біла ворона, кури не несуться, білий

256папуга, собака на сіні, взяти за руку, взяти за горло, гріти воду, кури не клюють, велике поле, зелена вулиця, варити раків, заварити чай, піймати облизня, велике цабе, бити молотком, нагодувати буханцями.

286.  Установіть значення запропонованих фразеологізмів і запишіть до них синонімічні сталі образні вирази.

Зразок. Порахувати ребра - „сильно побити", синонімічні фразеологізми - полатати києм боки, потрощити кістки.

Світити ребрами, пекти раків, на пальцях можна перелічити, обвести круг пальця, мороз пробирає по шкурі, до серця хтось, покласти на лопатки, як лиз злизав, і кури не клюють, вставте з курми, наробити крику, кишки грають марш, віддати кінці, знайти в капусті, носитися як з писаною торбою.

287.  Запишіть синонімічний ряд фразеологізмів. З' ясуйте, негативна чи позитивна конотація властива подібним виразам? Додайте свої, місцеві. Обґрунтуйте думку.

„Високий" - стовп телеграфний, телевізійна вишка ... „Низький" - метр у чоботях, свині по хвіст ... „Худий" - сама шкура та кості, світити ребрами ... Товстий" - у двері не проходить, як бочка ...

288.Випишіть з групи „зайве" за семантикою прислів'я:

 

1)  не вчи собаку лаяти; скажи куриці - вона всій вулиці; яйця курицю не вчать; не вчи плавати щуку, щука знає свою науку;

2)  вовків боятися - в ліс не ходити; вовка ноги годують; собака, який шукає, знаходить кістку; будеш трудитися, будеш кормитися.

 

289.  З' ясуйте, які особливості фразеологічних синонімів
порівняно із синонімами-словами ви можете назвати (див.:
Жуков В.П.
Семантика фразеологических оборотов. - М., 1978; Демський М.Т.
Системні Зв' язки в сфері фраземіки // Мовознавство. - 1991. - № 2).
Чому виникають синонімічні фразеологізми?

 

 

 

257

290.Які з поданих виразів ви одібрали б до теми „Антоніми"? Запишіть їх.

Голодний ситого, а ситий голодного не розуміє; волом зайця не доженеш; землі під ногами не чує; на всі чотири сторони; відплив від одного берега, та до другого не пристав; від „а" до „я"; від світанку до смеркання; іти з миром - іти з війною; забувати про все на світі - пам' ятати все на світі.

291.Установіть значення фразеологізмів. Доберіть до них з довідки фразеологізми-антоніми. Запишіть з 2-3 прикладами речення.

Гнути спину, з головою, втоптати в багно, входити в норму, кум королю, водити за ніс, водою не розлити, вибілювати зуби, догори ногами, до гробової дошки; жити, як вареник у маслі; знятися з місця, як на голках, як на долоні, хоч греблю гати.

Довідка: кинути якір, бути під конем, розкрити карти, чин чином, як у кота сліз, виходити з берегів, умиватися сльозами, на перших порах, годувати злидні, витягти з болота, як у землю вкопаний, темний ліс, м' яти ханьки, макітра не в порядку, як кішка з собакою.

292.Нерідко прислів'я й приказки виступають заголовками художніх творів: „Виступаючи як згустки думок і почуттів, фразеологізми-заголовки завоювали мало не монопольне право стисло формувати основну думку твору, інтригувати читача, натякаючи на описуване", - зазначив В. Ужченко. Наприклад: „За двома зайцями" (М. Старицький), „Доки сонце зійде, роса очі виїсть" (М. Кропивницький), „Біла ворона", „Кров людська - не водиця" (М. Стельмах).

Складіть міні-твір, заголовком якого стало б якесь прислів'я (можливі варіанти: „Праця чоловіка годує, а лінь марнує"; „Вченому світ, а невченому тьма", „Наука в ліс не веде, а з лісу виводить", „Гірко зароби, а солодко з' їж").

 

 

 

 

 

 

 

258

Практичне заняття № 29 Фразеологічна вікторина „Мови рідної скарби"

Контрольні питання

1.      Систематизуйте отримані знання з фразеології.

2.      Запишіть у тезах ті відомості, які для вас стали новими.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова