В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

3.      Опрацюйте додаткову літературу.

4.      Гра-вікторина проходитиме за участю двох команд. Домашнє завдання: а) представте свою команду, застосовуючи фразеологізми (наприклад, Крутіше нас, дівчаток, На світі не знайдеш, Про нас звичайно кажуть: „Водою не розіллєш"); 2) зашифруйте назву команди малюнком, який відображав би зміст якогось фразеологізму.

 

Додаткова література

1.      Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології / М. Ф. Алефіренко. - Х. : Вища шк., 1987. - 135 с.

2.      Гонтар В. У світі цікавої лексикології та фразеології (ігрові вправи з творчим завданням для учнів 5-6 класів) / В. Гонтар //

Укр. мова і літ. в шк. - 2004. - № 6. - С. 30-41.

3.      Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови / Г. М. Удовиченко. - К. : Вища шк., 1984. - 241 с.

4.      Ужченко В. Д. Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. - К. : Освіта, 1990. - 167 с.

5.      Ужченко В. Образи рідної мови. - Луганськ : Знання, 2005. -

236 с.

6.      Ужченко В. Д. Фразеологічний словник української мови /

В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Освіта, 1998. - 224 с.

7.      Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія / В. Д. Ужченко. - Луганськ : Альма-матер, 2003. - 362 с.

8.      Фразеологічний словник української мови / за ред. Л. С. Паламарчука. - К. : Наук. думка, 1993. - 231 с.

 

 

 

 

 

 

 

259

Практичне заняття № 30 Тема: Українська фразеографія

 

Контрольні питання

1.      Поняття фразеографії.

2.      Фразеологізм як одиниця словника.

3.      Фразеологічні словники української мови.

Додаткова література

1.      Вирган І. О. Російсько-український словник сталих виразів / І. О. Вирган, М. М. Пилинська - Х. : Прапор, 2000. - 864 с.

2.      Калашник В. С. Словник фразеологічних антонімів української

мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. - К. : Довіра, 2001. - 284 с.

3.      Мокієнко В. М. Сіль української мови / В. М. Мокієнко / В. Ужченко, Д. Ужченко. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу. - Луганськ,

2002. - С. 3-7.

4.      Скоптенко О. І. Принципи відбиття фразеологічної синонімії в слов' янській лексикографії та засади створення індивідуально-авторського словника фразеологічних синонімів / О. І. Скоптенко, Т. В. Цимбалюк-Скоптенко // Мовознавство. -2007. - № 4-5. - С. 50-57.

5.      Ужченко В.Д. Фразеологічний словник української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. - К. : Освіта, 1998. - 224 с.

6.      Ужченко В. Фразеологічний словник східнослобожанських та степових говірок Донбасу / В. Ужченко, Д. Ужченко. - Луганськ

: Альма-матер, 2002. - 347 с.

7.      Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник / укл. О. І. Скоптенко та ін. - К. : Довіра, 2003. - 735 с.

8.      Фразеологічний словник української мови : у 2-х т. / укл. В. М. Білоноженко та ін. - К. : Наук. думка, 1999. - Кн. 1-2.

 

Практичні завдання

293. Прочитайте у фразеологічних словниках ілюстрації до фразеологізмів стояти горою, високо літати, місце під сонцем, мілко плавати, мати голову на плечах, як у Бога за дверима, пропускати повз вуха, кривити душею, вбивати клин. Запишіть, доповнюючи їх власними прикладами.

294.    Випишіть з фразеологічних словників багатозначні фразеологізми. Подумайте, який з виразів є первинним, а який -вторинним. Обґрунтуйте думку.

 

260

295.     Користуючись словником української літературної мови,
випишіть фразеологізми семантичного ряду хитрий, високий, лисий.
Чи фіксують ці сталі вирази діалектні фразеологічні словники?

296.   Познайомтеся з матеріалами словника-довідника
„Фразеологія перекладів Миколи Лукаша" (К.: Довіра,
2003).
Випишіть десять фразеологізмів, які не зафіксовані у Фразеологічному
словнику української мови в 2-х т. (Укл. В. М. Білоноженко та ін. - К.:
Наук. думка,
1993; 1999).

297.Користуючись фразеологічними словниками літературної й діалектної мови, побудуйте синонімічні ряди фразеологізмів зі значеннями далеко, давно, непотрібний. Порівняйте свої матеріали зі Словником фразеологічних синонімів М. Коломійця та Є. Регушевського. Зробіть висновки.

298.Випишіть з будь-якого фразеологічного словника вирази з ремарками діал., поет., жарт., фам., ірон., зневажл. Перевірте, чи в усіх словниках один і той самий вираз супроводжується однаковою ремаркою?

299.Прочитайте передмову до Словника східнослобожанських і степових говірок Донбасу В. Ужченка і Д. Ужченка (Луганськ, 2002), яку написав проф. В. Мокієнко, назвавши „Сіль української мови". Поясніть, чим, на вашу думку, зумовлена така назва.

 

300.    Запишіть українські відповідники до російських фразеологізмів. При потребі скористуйтеся російсько-українським словником сталих виразів І. О. Виргана та М.М. Пилинської (Х.:

Прапор, 2000).

Броситься с головой в работу, на виду у всех, видать орла по полету, своими собственными глазами, вести беспутный образ жизни, винтовая лестница, дурной вкус, ворон считать, грязное белье, губить время, зареветь белугой, краска бросилась в лицо, красный поезд, избранное общество, хоть шаром покати, первый попавшийся, быть не в настроении.

301.    Користуючись словниками, знайдіть фразеологізми-омоніми.

Зразок. Зелена вулиця1 - „безперешкодний шлях у розвитку, подоланні чого-небудь"; зелена вулиця2 - „покарання солдатів шпіцрутенами".

261

302.Виконайте вправу № 152 зі збірника вправ В.Д. Ужченка „Сучасна українська літературна мова" (Луганськ, 2004). - С. 58.

303.Напишіть рецензію на один із фразеологічних словників (на вибір).

304.   Складіть власний словничок фразеологізмів, що
вживаються у
вашій місцевості. Скористуйтеся запропонованим
питальником. Чи виникли у вас
труднощі під час збирання матеріалу?

1.      „Отримати відмову при сватанні": получити гарбуза, дати отказ, причепити чайник, поїхати з облазнем, піднести печеного рака.

2.      „Жити разом не зареєструвавшись": жити громадським шлюбом, на стіні розписатися, на курячих правах.

3.      „Зраджувати в подружньому житті": рогами підпирати, наставити роги, працювати в нічну зміну, стрибати в гречку.

4.      „Народити дитину" (відповідь на питання малих дітей „де я взявся?"): аїст приніс, на вербі знайшли, в колодязі впіймали, купили в магазині.

5.      „Сваритися" (про чоловіка й жінку): глечик розбити, миски летіть, жити як собаки, як собака з кішкою .

6.      „Розлучитися": поставити тумбочку між койками, зав'яли помідори, забрати свої шмотки.

7.      „Обманювати": вішати лапшу на вуха, липу трусити, обводити круг пальця.

8.      „Брехати": курячі яйця бовтати, забивати баки, мозги пудрити.

9.      „Бити", „побити": боки нам'яти, у нюх дати, міряти лозиною, дві шкури отягти.

10.  „Украсти": купити безплатно, взяти без віддачі, позичити назавжди, причепити ноги.

11.  „Пиячити": пропити дочку (на весіллі), сидіти на бутильку, пузир розливати, заливати очі, нога за ногу чіпляється.

12.  „П'яниця": хворий на бутильок, свиня обпита, діряве горло в когось.

13.  „Горілка": поросяча водичка, свинячі ліки, бабині сльози...

14.  „Некрасивий": ні лиця ні фігури, як сто чортів одразу, як вилами скидана.

262

15.  „Старий": у годах, пісок сиплеться, зламаний кінь...

16.  „Лисий": як коліно, аеродром на голові, хоч ковзайся...

17.  „Дуже худий": за голкою не видно, суповий набір, як глист в скафандрі, здох та й ходить.

18.  „Дуже товстий": що вшир що вздовж, як бочка з солідолом, жаба пузата.

19.  „Дуже низький": горобцю по коліна, метр у чоботях...

20.  „Дуже високий": як вербина, як дерев'яний стовп, два метри дурості.

21.  „Неакуратний, неохайний" (частіше про жінку): бариня нечесана, як коза в сарафані, як дурак на Великдень.

22.  „Неакуратна, скуйовджена зачіска": утро в курятнику, як у дурного під стріхою.

23.  „Брудний": гречка виросла у вухах, чума болота, син (дочка) шахтаря.

24.  „Поганий": не з доброї муки зліплений, путнього слова не стоє, з чортом в очах.

25.  „Скупий, жадібний": жаба давить, за руб горобця заганяє, і гімна не випросиш.

26.  „Злий, лихий": муха вкусила, у роті чорно, голки на язиці...

27.  „Дурний": богом обділений, планка перемикає, як три дуби разом, турок неруський, башка дерев' яна, в голові жужалка, винтиків не хватає, мішком прибитий.

28.  „Відповіді на питання куди йдеш?": за кудикину гору збирати помідори, куди не пішов, все одно вернуся.

29.  „Померти": віддати богові душу, завісити дзеркала, зачинити ворота, піти на другий світ, одягти дерев' яного бушлата, віднести за гору (бугор, шахту), відкинути ласти.

30.  „Бути близьким до смерті": лежати на смертній постелі, скоро зі світом розпрощатися, бути однією ногою в ямі .

 

 

Практичне заняття № 31-32 Тема: Принципи лексичного й фразеологічного аналізу мовних одиниць

 

Контрольні питання

1.      Слово як одиниця лексичної системи.

2.      Системні відношення лексики української мови.

263

3.      Лексика української мови з погляду її походження, уживання, стилістичної диференціації.

4.      Ознаки фразеологізмів, їх функції.

5.      Стан сучасної української лексикографії і фразеографії.

Література (див. літературу до модулів № 3 - 4) Додаткова література

1.      Т. І. Должикова Лінгвістичний аналіз мовних одиниць / Т. І. Должикова, І. В. Мілєва. - Луганськ : Альма-матер, 2008. -137 с.

2.      Лінгвістичний аналіз. Практикум : навч. посібник / за ред. Г. Р. Передрій. - К. : Академія, 2005. - 256 с.

3.      Москаленко Н. А. Українська літературна мова: Лексичний, фонетичний, граматичний аналіз слів / Н. А. Москаленко. - К.­Одеса, 1980. - 148 с.

 

Практичні завдання

305. Проаналізуйте схему повного лексичного аналізу слів і зразок його виконання.

Лексичний аналіз слова

1.      Записати слово в початковій формі.

2.      З' ясувати функцію: повнозначне чи службове.

3.      Сформулювати лексичне значення (для повнозначних слів).

4.      Визначити, однозначне чи багатозначне слово; якщо багатозначне, то в прямому чи переносному значенні вжите.

5.      Дібрати групи слів за значенням: омоніми, синоніми, антоніми, пароніми.

6.      З' ясувати походження слова: корінне, запозичене.

7.      Визначити, до активної чи пасивної (історизм, архаїзм, неологізм) лексики належить.

8.      З'ясувати стилістичне використання: міжстильове чи співвідносне зі стилем (наукова, суспільно-політична, виробничо-професійна, офіційно-ділова, побутова лексика); нейтральне чи емоційно забарвлене; літе­ратурного чи позалітературного вжитку.

Зразок

Я завжди був великим оптимістом і дотепер не втратив віри в людей, у перемогу всього світлого над темрявою і злом (М. Коцюбинський).

264

1. Віра.

2. Повнозначне слово.

3.   Лексичне значення: „упевненість у чомусь, у
здійсненні чого-небудь".

4. Багатозначне, ужите в прямому значенні.

5. Групи за значенням: омонім - віра („у мові моряків, будівельників - команда при вантажних роботах, що означає „піднімай!", „вгору!"); синонім - упевненість, переконання; антонім - сумнів, непевність, підозра; паронім - міра.

6. Споконвічно українське, спільнослов' янське слово.

7. Належить до активної загальномовної лексики.

8.    За стилістичним використанням: міжстильове, емоційно нейтральне, літературного вжитку.

 

306.Перепишіть речення. Виконайте повний лексичний аналіз підкреслених у реченні слів.

1. Жовтень - найдраматичніша пора осені (Є. Гуцало). 2. Число „сім" у стародавньому світі вважалося містичним, а подекуди й священним (А. Коваль). 3. Неможливо уявити Великдень без пасхального хліба, який на Україні називають паскою, або бабою (В. Супруненко). 4. Стереотип - це сумарне враження про групу людей, за яким індивіду здається, що всім членам цієї групи притаманні спільні риси (З журналу). 5. Я думаю, що народ, який не має своїх писань, гине навіть тоді, коли зримих причин для загибелі не існує (Р. Іваничук).

307.Проаналізуйте схему фразеологічного аналізу та зразок його виконання.

Фразеологічний аналіз

1.      Записати фразеологізм в початковій формі.

2.      З' ясувати значення фразеологізму.

3.      Визначити тип фразеологізму (за семантичною злитістю компонентів, стрижневим словом).

4.      Указати на можливі системні зв' язки фразеологізму (фразеологічні синоніми, антоніми, омоніми, варіанти).

5.      Установити джерело первісного функціонування (професійний вираз, усне мовлення, фольклор, святе письмо, вислів відомих діячів тощо).

 

265

6.   Визначити стильову належність і стилістичне забарвлення фразеологізму.

Зразок

Вінок захищав дівчину від „лихого ока" та від нечистої сили (О. Воропай).

1.      Нечиста сила.

2.      За релігійним уявленням - надприродна істота, ворожа людині; біс, диявол.

3.      Фразеологічне зрощення, іменникове.

4.      Фразеологічний синонім - злий дух, антонім - святий дух, варіанти - зла сила, недобра сила.

5.      Первісне   джерело   функціонування   -   усне народне мовлення.

6.      Фразеологізм   з   негативною   конотацією, стилістично нейтральний.

 

308.Прочитайте речення. Знайдіть фразеологізми й виконайте їх аналіз за вищеподаною схемою.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова