О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

+ Анкілостомоз

-  Дракункульоз

-  Лоаоз

-  Трихінельоз

868. Лікар прописав хворому
дієтичне харчування, яке
включає страви із сирої ялови-
чої печінки. Які наслідки мо-
жуть виникнути в цьому ви-
падку?

-   Можливе зараження цистицер-козом

-   Можливе зараження фасціольо-зом

-   Можливе зараження опісторхо-зом

-   Можливе зараження ехінококо­зом

+ Зараження переліченими хво­робами неможливе

869.Під час обстеження пра­цівників установи громадсько­го харчування виявлено осіб, які хворі на гельмінтози. При якому захворюванні вони яв­ляють собою загрозу для ото­чуючих?

 

-   Опісторхозі

-   Парагонімозі

-   Ехінококозі + Теніозі

-   Вухереріозі

870.У лабораторії під час мік­роскопії харкотиння хворого на пневмонію випадково вияв­лено личинки гельмінтів. Під час аналізу крові виявлено ео-зинофілію. Який гельмінтоз можна передбачити?

-   Вухереріоз + Аскаридоз

-   Трихоцефальоз

-   Парагонімоз

-   Опісторхоз

871.На ринку під час проведен­ня ветеринарно-санітарної експертизи свинини були вияв­лені личинки, звиті в спіраль. М'ясо до продажу було не до­пущене, бо уражене:

-   кривоголовкою + трихінелою

-   аскаридою

-   волосоголовцем

-   некатором

872.Під час овогельмінтоскопії калу й харкотиння виявлено великі (100 мкм) золотисті яйця з товстою оболонкою й кришечкою, на протилежному полюсі - горбок. Поставте ді­агноз:

-  гіменолепідоз + парагонімоз

-  анкілостомідоз

-  ехінококоз

-  лоаоз

 

873.У хворої жінки 54 років виявлено дифілоботріоз. При вживанні яких продуктів вона заразилася цією хворобою?

+ Недостатньо просолена риба та ікра

-  Сира печінка корови

-  Сирі раки або краби

 

-  Недостатньо  термічно оброб­лене м'ясо корови

-  Недостатньо  термічно оброб­лене м'ясо свині

874.У студента з Ємену на­брякла та болить права ступ­ня. Під шкірою видно білува­тий шнуроподібний утвір, що нагадує варикозну вену, на кін­ці його - міхурець діаметром 1 см. Сформулюйте діагноз:

-  онхоцеркоз

-  теніїдоз

+ дракункульоз

-  парагонімоз

-  вухереріоз

875.Назвіть найбільш імовір­ний шлях зараження фасціо-льозом:

+ через сиру воду зі стоячих во­дойм, немиті овочі

-  сиру печінку свині

-  недостатньо піджарене або про­варене м'ясо свині

-  сиру печінку корови

-  сиру або недостатньо кулінарно оброблену рибу

У сім'ї троє дітей молод­шого шкільного віку. Один ізних хворий на гіменолепідоз. Для виключення захворювання в інших членів сім'ї необхідно дослідити:

-  мокроту

-  сечу

-  кров

-  дуоденальний уміст + фекалії

 

877.Під час пункції кісти печі­нки (пухлини з рідиною) у про­зорій, ледь жовтуватій рідині виявлено дрібні білуваті утво­ри у вигляді піщинок. Який ге­льмінтоз можна передбачи­ти?

+ Ехінококоз

-  Фасціольоз

-  Шистосомоз

-  Гіменолепідоз

-  Цистицеркоз

878.У калі хворого з розладом травлення виявлено великі овальні жовтуваті яйця з те­мно-коричневою нерівною обо­лонкою, у середині - темна маса, на полюсах - вільні про­стори у формі півмісяця. Який діагноз?

+ Аскаридоз

-  Теніоз

-  Фасціольоз

-  Трихінельоз

-  Трихоцефальоз

879.У хворого головний біль, біль у м'язах під час руху, при ковтанні та жуванні, сла­бість, температура, набря­кання повік і обличчя. Яйця в калі та періанальній зоні від­сутні. Який імовірний гельмі­нтоз?

-  Цистицеркоз + Трихінельоз

-  Анкілостомідоз

-  Ехінококоз

-  Трихоцефальоз

 

880.Під час мікроскопії фека­лій виявлено дрібні (30 мкм) блідо-жовтуваті овальні яйця з тонкою оболонкою. На од­ному з полюсів - кришечка, бі­ля якої помітні виступи обо­лонки. Який це вид паразита?

-  Волосоголовець

-  Печінковий сисун

-  Стьожак широкий + Котячий сисун

-  Аскарида

881.Студент із Африки скар­житься на біль унизу живота й при сечовипусканні, кров у сечі. В осаді сечі виявлено еритроцити й великі (біля 120 мкм) овальні яйця із ши­пом на одному з полюсів. На­звіть збудника:

-  Opisthorchis felineus

+ Schistosoma haematobium

-  Trichocephalus trichiurus

-  Onchocerca volvulus

-  Paragonimus ringeri

882.У хворого в калі виявлена довга біла стрічка гельмінта, членики якого мають більшу ширину, ніж довжину, у центрі - розеткоподібний те­мний утвір. Як називається захворювання?

-  Онхоцеркоз

+ Дифілоботріоз

-  ПарагонімозТрихоцефальоз

 

883.У калі хворого випадково було виявлено округлі безколі­рні утвори із двоконтурною жовтуватою оболонкою, у се­редині - 3 пари гачків. Нитко­подібних утворів немає. По­ставте діагноз:

+ теніїдоз

-  гіменолепідоз

-  теніоз

-  теніаринхоз

-  дикроцеліоз

884.У населеному пункті, роз­ташованому на березі Дніпра, виявлено випадки опісторхозу. Санстанція зобов'язана попе­редити жителів про необхід­ність:

-  добре проварювати м'ясо

+ добре проварювати й прожарю­вати рибу

-  кип'ятити питну воду

-  додержуватися правил особис­тої гігієни, обливати овочі та фрукти окропом

-  не ловити раків

885.Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на розлади трав­лення. В її випорожненнях по­стійно з'являються білі плоскі рухливі членики. Під час лабо­раторного дослідження вста­новлено, що це довгі вузькі проглотиди з розміщеним по­здовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень із кожного боку. Який вид ге­льмінта паразитує в кишечни­ку жінки?

-  Echinococcus granulosus

-  Hymenolepis nana

+ Taeniarhynchus saginatus

-  Diphyllobothrium latum

-  Taenia solium

 

886.У лабораторних кроликів під час розтину був виявлений ехінокок. Кролик, як і людина, є для паразита:

-  додатковим хазяїном + проміжним хазяїном

-  переносником

-  остаточним хазяїном

-  резервуарним хазяїном

887.У хворої дитини періодич­но буває біль у животі, рідке випорожнення, нудота. Одно­го разу із блювотою виділився циліндричний білий черв'як 15 см. Яке лабораторне дослі­дження слід провести?

 

-   Виявлення в калі члеників та кі­лькості бічних відгалужень мат­ки

-   Виявлення личинок гельмінта в м'язах шляхом біопсії

-   Овоскопія навколовідхідникової зони методом зіскрібка або за допомогою липкої стрічки

-   Дослідження фекалій та дуоде­нального вмісту на яйця

+ Дослідження фекалій на яйця

888.Жінка 40 років має симп­томи механічної жовтяниці. Як з'ясувалось, вона хвора на фасціольоз. Яким шляхом за­разилася жінка?

-   Через забруднені руки, після то­го як погладила бездомного со­баку

-   Через забруднені руки, після то­го як погладила бездомну кішку

-   З'їла недостатньо прожарену печінку свині

+ З'їла немиті ягоди суниці

889.З'їла паштет з яловичої печінкиУ студента з Африки під час мікроскопії мазків крові, забарвлених за Романовським, виявлено личинки гельмінтів. Про який гельмінтоз може йти мова?

 

-  Анкілостомідоз

-  Дикроцеліоз + Філяріоз

-  Стронгілоїдоз

-  Теніїдоз

890.При вживанні м'яса якої тварини людина заражається трихінельозом?

-  Рака та краба

-  Корови + Свині

-  Курки

-  Риби

891.При якому захворюванні хворий буде небезпечним для оточуючих

?

-   Фасціольозі + Гіменолепідозі

-   Ехінококозі

-   Дифілоботріозі

-   Теніаринхозі

892.     У калі виявлено білі гель-
мінти 5-10 мм, попереду в них

-     бульбоподібне розширення стравоходу. Яйця знайдено не в калі, а в зіскрібку з періана-льних складок, безкольорові, несиметричні, овальні. Який діагноз?

-  Анкілостомідоз + Ентеробіоз

-  Теніоз

-  Трихінельоз

-  Трихоцефальоз

893.До стоматологічного від­ділення  звернувся хворий зі скаргами на біль у жувальних м'язах. З анамнезу відомо, що пацієнт захоплюється полю­ванням і вживає м'ясо диких тварин. Личинкову стадію якого паразита виявлено в ре­зультаті біопсії м'язів хворо­го?

-  Dracunculus medinensis

-  Ancylostoma duodenale

-  Taenia solium

+ Trichinella spiralis

-  Wuchereria bancrofti

894.До лікаря звернувся паці­єнт зі скаргами на діарею, що періодично з'являється, втра­ту ваги, черевний біль. Раніше в нього був свербіж шкіри ніг. Потім з'явилися кашель та лихоманка. Місяць тому паці­єнт був у діловій поїздці до Китаю. Під час дослідження випорожнень було виявлено овальні прозорі яйця з тонкою оболонкою розміром 55*30 мкм, у яких була личинка. Який це може бути гельмінтоз?

-  Стронгілоїдоз

-  Трихоцефальоз + Анкілостомідоз

-  Аскаридоз

-  Дифілоботріоз

895.     На м'ясокомбінаті під час
санітарної перевірки туш було
виявлене зараження їх фасціо-
льозом. Для аналізу було
взя-
то:

+ печінку

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології