О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

-  легені

-  мозок

-  м 'язи
серце

 

896.У студентки з Ємену біль у животі, температура, а ра­ніше були сверблячка, слабість та головний біль. Удома вона купалася й прала в ставку. Найбільш імовірне захворю­вання:

+ шистосомоз

-  аскаридоз

-  теніоз

-  ентеробіоз

-  парагонімоз

897.При дегельмінтизації хво­рого виділився гельмінт білого кольору довжиною 2 м. Тіло членисте, довжина члеників перевищує ширину. На малень­кій головці є 4 присоски й гач­ки у два ряди. Визначте вид паразита:

-  Echinococcus granulosus + Taenia solium

-  Hymenolepis nana

-  Taeniarhynchus saginatus

-  Trichocephalus trichiurus

898.Хворий 42 років після від­рядження до Індії скаржить­ся на кашель із сильним хар­котинням, з домішкою крові, біль у грудях, задишку, сла­бість. Який гельмінтоз слід передбачити в першу чергу?

-  Цистицеркоз

-  Лоаоз

-  Ехінококоз

+ Парагонімоз

-  Вухереріоз

899.Хвора 26 років скаржить­ся на слабість, нудоту, здут­тя живота, пронос. Іноді ба­чила в калі та на постільній білизні білуваті прямокутні утвори 0,3*1,5 см. Поставте попередній діагноз:

-  гіменолепідоз + теніаринхоз

-  фасціольоз

-  теніоз

-  ентеробіоз

 

900.Хвора дитина скаржить­ся на загальну кволість, відсу­тність апетиту, неспокійний сон, свербіж у періанальній зоні. Поставлений попередній діагноз - ентеробіоз. Для уто­чнення діагнозу треба викори­стати:

-  біопсію м'язової тканини

-  аналіз дуоденального вмісту

-  імунодіагностику1 + овогельмінтоскопію

-  рентгенологічне дослідження

901.У фекаліях після дегельмі­нтизації виявлено білі членис­ті гельмінти завдовжки 1 см. На голівці помітні 4 присоски й хоботок із гачками у два ря­ди. Визначте захворювання: + гіменолепідоз

-  теніоз

-  дикроцеліоз

-  теніаринхоз

-  ехінококоз

Хворий звернувся зі скар­гами на загальну слабість, го­ловний біль, нудоту, блювання, рідкі випорожнення з доміш­ками слизу та крові. Під час мікроскопії дуоденального вмі­сту та свіжого калу виявлено рухомі личинки. Який найбільш імовірний діагноз? + Стронгілоїдоз

-  Дракункульоз

-  Парагонімоз

-  Анкілостомідоз

-  Трихоцефальоз

 

903.Після вигнання гельмінта з кишечнику в його гермафро­дитному членику знайдено яє­чник із двома часточками. Це морфологічна ознака:

-  Hymenolepis nana

-  Opisthorchis felineus

+ Taeniarhynchus saginatus

-  Schistosoma haematobium

-  Taenia solium

904.У хворого офтальмологіч­ного відділення виявлено цис-тицеркоз. Зараження трапи­лося:

-  личинками Ascaris lumbricoides

-  личинками Taenia solium

-  яйцями Enterobius vermicularis + яйцями Taenia solium

-  личинками Hymenolepis nana

905.У червоподібному відрос­тку виявлений білий гельмінт 4 см, задній кінець якого більш товстий. Яйця виявлені у фе­каліях, вони лимоноподібної форми із пробками на полю­сах, мають розмір 50*30 мкм. Поставте діагноз:

+ трихоцефальоз

-  аскаридоз

-  теніїдоз

-  опісторхоз

-  стронгілоїдоз

 

906.Під час ветеринарної екс­пертизи свинини було виявлено фіни, які мають вигляд рисо­вого зерна. Таке м'ясо не під­лягає продажу, тому що ура­жене личинками:

 

-   Echinococcus granulosus + Taenia solium

-   Diphyllobothrium latum

-   Echinococcus multilocularis

-   Taeniarhynchus saginatus

907.У хворого слабість, зни­ження працездатності, голо­вний біль, нудота, слиновиді­лення, біль у шлунку. У крові виявлено недокрів'я, у фекаліях

-    широкоовальні сірі яйця 80 мкм із кришечкою. Про яке за­хворювання йде мова?

-   Фасціольоз

-   Дикроцеліоз

-   Теніаринхоз

+ Дифілоботріоз

-   Трихоцефальоз

908.Хворий скаржиться на слабість, запаморочення, роз­лад травлення, блювання, епі­лептичні напади. Перед цим вживав свинину, куплену в при­ватних осіб. Який гельмінтоз характеризується цими сим­птомами?

-   Трихінельоз + Цистицеркоз

-   Бругіоз

-   Теніоз

-   Теніаринхоз

У блідого хворого сла­бість, головний біль, запамо­рочення, почуття важкості в шлунку, анемія.  У калі інодібачив червоних черв'ячків роз­міром 1 см. Раніше були свер­блячка ніг, кропив'янка. Мож­ливий діагноз?

-  Цистицеркоз

-  Гіменолепідоз

-  Кишковий шистосомоз

-  Вухереріоз

+ Анкілостомоз

910.У хлопчика 12 років зі ска­ргами на біль у животі, розлад травлення, неспокійний сон, нудоту виявлено округлі яйця 50 мкм із безкольоровими он-косферами й ниткоподібними утворами. Який діагноз?

-  Аскаридоз

+ Гіменолепідоз

-  Теніїдоз (теніоз або теніарин-хоз)

-  Фасціольоз

-  Ехінококоз

911.Для профілактики якого гельмінтозу необхідно додер­жуватися правил особистої гігієни?

-  Фасціольозу

-  Дифілоботріозу

-  Теніаринхозу

 

-   Опісторхозу + Ехінококозу

912.До лікарні потрапив хво­рий зі Східного Сибіру зі скар­гою на біль у печінці. У фека­ліях знайдено яйця до 30 мкм, що за формою нагадують на­сіння огірків. Який діагноз можна поставити хворому?

-   Дикроцеліоз

-   Теніаринхоз

-   Гіменолепідоз + Опісторхоз

-   Парагонімоз

 

913.У сім'ї є здоровий собака. Яким гельмінтозом можна від нього заразитися?

+ Ехінококозом

-  Парагонімозом

-  Дракункульозом

-  Опісторхозом

-  Гіменолепідозом

914.Личинки якої цестоди мо­жуть паразитувати в м'язах людини?

-  Бичачого ціп'яка

-  Трихінели

-  Карликового ціп'яка + Свинячого солітера

-  Вугриці кишкової

915.Виберіть правильний життєвий цикл для Opisthor-chis felineus:

 

-  яйце - онкосфера - фінна (цис-тицерк)

-  яйце - личинка - дорослий ор­ганізм

-  яйце - рабдитна личинка - фі-лярієподібна личинка - дорос­лий організм

-  яйце - рабдитна личинка -стронгілоїдна личинка - філярі-єподібна личинка - дорослий організм

+ яйце - мірацидій - спороциста - редія - церкарія - метацерка-рія

-   До шпиталю госпіталізо­ваний пацієнт зі скаргами на біль та набряк правої ноги. Під шкірою помітно ниткопо­дібне потовщення з пухирцем на кінці. Хворий подорожував у Ємені в минулому році, де іноді пив воду без кип'ятіння. Яку хворобу можна підозрю­вати?Шистосомоз + Дракункульоз

-   Трихінельоз

-   Парагонімоз

-   Гіменолепідоз

 

917.Працівниці тваринницької ферми лікар поставив попере­дній діагноз: ехінококоз. Діаг­ноз підтверджено під час хі­рургічного втручання. Від якої тварини хвора могла зарази­тися ехінококозом?

-   Свині

-   Корови

-   Кролика + Собаки

-   Вівці

918.Установлено, що в кишеч­нику людини паразитує стріч­ковий хробак довжиною 3 м, що має до 12 бічних відгалу­жень матки в зрілому членику. Яке захворювання викликає ли­чинка цього гельмінта при ау-тоінвазії?

-   Ехінококоз

+ Цистицеркоз

-   Дифілоботріоз

-   Теніаринхоз

-   Теніоз

919.Під час операції в печінці хворого виявлено дрібні міхур­ці малих розмірів із незначною кількістю рідини, які щільно прилягають один до одного. Який гельмінтоз виявився у хворого?

-   Фасціольоз + Альвеококоз

-   Опісторхоз

-   Ехінококоз

-   Дикроцеліоз

 

920.Під час дослідження фе­калій хворого на наявність яєць гельмінтів виявлено яйця фасціоли. Чи достатньо в лі­каря наявної інформації для поставлення діагнозу "фасціо­льоз"?

 

-  Необхідно взяти кров на аналіз

-  Призначити повторне дослі­дження фекалій через 8 годин

+ Призначити повторне дослі­дження фекалій через 5-7 днів, виключивши з раціону печінку

-   Необхідно взяти дуоденальний уміст

-  Призначити повторне дослі­дження фекалій через 5-7 днів, виключивши з раціону овочі

921.Хворий лікувався від ане­мії. Курс лікування призвів до полегшення, але не до виду­жання. У калі було виявлено шматки тіла стьожака ши­рокого. Яка стадія розвитку виявилася інвазійною? + Плероцеркоїд

-  Яйце

-  Стрічкова стадія

-  Корацидій

-  Процеркоїд

922.Шистосоми належать до найбільш поширених тропіч­них гельмінтів. Незважаючи на санітарно-епідемічні захо­ди, у країнах Африки, Азії й Південної Америки кількість хворих шистосомозами за останнє десятиліття сильно збільшилася. Які причини цьо­му сприяли? + Меліорація земель

-   Забруднення водоймСтійкість шистосом до ліків

-   Неграмотність населення

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології