О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 

+ Воша головна

-   Блоха людська

-   Воша лобкова

-   Блощиця

-   Муха хатня

1057.У Криму спостерігається лихоманка папатачі, при якій у хворого спостерігаються: температура 40 градусів, болі в м'язах, суглобах і очах, голо­вний біль, змінюється склад крові. Хто переносить це за­хворювання?

-   Мошки

-   Комарі + Москіти

-   Сліпні

-   Кімнатні й падальні мухи

У хворого на обличчі вуг­ри. Під час мікроскопії зіскрі-бків з уражених ділянок вияв­лено живих членистоногих розміром 0,2-0,5 мм, які ма­ють витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розміщені в сере­дній частині тіла. Який лабо­раторний діагноз?

-   Міаз

-   Фтиріаз

+ Демодекоз

-   Педикульоз

-   Короста

 

1059.Які зі членистоногих жи­вляться кров'ю?

+ Кліщі Ixodidae

-   Sarcoptes scabiei

-   Скорпіон

-   Кімнатна муха

-   Павук

1060.Пацієнт із підозрою на епідемічний висипний тиф був госпіталізований. У його ква­ртирі були знайдені деякі па­вукоподібні та комахи. Хто з них може бути носієм збудни­ка епідемічного тифу?

-  Клопи

-  Павуки

-  Таргани

-  Кімнатні мухи + Воші

1061.Під час обстеження па­цієнта, що мешкав у Середній Азії, був установлений діагноз

-   кліщовий поворотний тиф. Збудник цієї хвороби міг по­трапити до організму хворого через укус:

-  собачого кліща

+ селищного кліща

-  дермацентора

-  тайгового кліща

коростяного свербунаПитання. Під час розчищення лісу із чагарників та лісової підстилки робітники зібрали членистоногих із такими особливостями: тіло темно-коричневе, не розчленоване на відділи. У деяких представників щиток укри­ває всю спину, у інших - тільки третину. Вони мають 4 пари ходильних ніг, а на передньому кінці - зазублений хоботок. До якої родини належать ці клі­щі? Варіанти відповідей: а) Argorsidae; б) Ixodidae; в) Gamosidae; г) Trombi-culidae; д) Sarcoptidae. Пропонується варіант б як правильний. І тут треба зробити цілу низку зауважень. По-перше, неправильно написані латинські назви: треба Argasidae, Gamasidae. По-друге, систематика кліщів часто змі­нювалась і тепер виділяють не родини, а підряди Саркоптиформних кліщів Sarcoptiformes та тромбидиформних кліщів Trombidiformes, яких відносять до ряду акариформних кліщів Acariformes. Нарешті, не зрозуміло, навіщо студе­нтам 4-го курсу, які здають Крок-1, пам'ятати після трьох років навчання такі подробиці, як латинські назви родин кліщів. Кому це потрібно?

Питання. До поліклініки звернувся лісоруб із Карпат, який під одягом на шкірі знайшов кліща. У лабораторії визначили, що це родина іксодових, вид - кліщ собачий. Які ознаки дали підставу віднести його до даної систе­матичної групи? Варіанти відповідей: а) овальне тіло, звужене наперед, до середини спинки тягнеться щиток, довжина до 3 мм, на передньому кінці до­вгий хоботок, кінцівки з боків; б) довжина 5-8 мм, тіло звужене наперед, ова­льне, без щитка, хоботок і кінцівки під тілом; в) тіло овальне 0,2-2,5 мм,укрите 1-2 спинними й декількома черевними щитками, щетинками; г) тіло широкоовальне, 0,3-0,4 мм, вкрите трикутною лускою, складчасте, ноги ко­роткі, з присосками, ротовий апарат клішнеподібний; д) безкрилі особини, ті­ло 1-1,5 мм, витягнуте, на голові є очі, колючий ротовий апарат, лапки з гач­ками. Варіант а - правильний. Уважаємо, що студентам-медикам, які не спе­ціалізуються з паразитології, немає сенсу знати морфологічні відмінності клі­щів.

1062.ЗМІШАНІ ПИТАННЯ З ПАРАЗИТОЛОГІЇПід час огляду хворого лі­кар виявив у нього на шкірі не­великі виразки з нерівними краями. Хворий нещодавно відвідав азіатську країну, де водиться багато москітів. Яке захворювання в нього мо­жна запідозрити?

 

-   Токсоплазмоз

-   Демодекоз

-   Коросту

+ Дерматотропний лейшманіоз

-   Трипаносомоз

1063.До медико-генетичної консультації звернулося по­дружжя в зв'язку з народжен­ням дитини з багатьма вада­ми розвитку (мікроцефалія, ідіотія тощо). Обстеження членів сім'ї не виявило спадко­вої патології, і каріотип ба­тьків та дитини був нормаль­ний. Жінка під час вагітності мутагенів та тератогенів[19] не вживала. Як з'ясував лікар, у квартирі сім'я втримує кота. Що може бути ймовірною причиною каліцтва новонаро­дженої дитини?

-   Під час вагітності жінка хворіла на дизентерію

-   Під час вагітності жінка хворіла на теніоз

-   Під час вагітності жінка хворіла на аскаридоз

+ Під час вагітності жінка хворіла на токсоплазмоз

-   Під час вагітності жінка хворіла на ентеробіоз

 

1064. У хворого скарги на болі внизу живота, що посилю­ються при сечовипусканні. У сечі виявлено домішки крові і яйця паразитів. Про яке за­хворювання потрібно думати?

-   Клонорхоз

-   Трипаносомоз

-  Трихінельоз + Шистосомоз

-  Трихомоноз

1065. У лікарню госпіталізовані хворі з набряками повік і об­личчя, пропасницею, болем у м'язах. З'ясувалося, що захво­рювання настало після вжи­вання в їжу недосмаженого свинячого м'яса, яке не пройш­ло ветсанекспертизу. Який ді­агноз найбільш імовірний?

-  Теніоз

-  ТоксоплазмозЕхінококоз

+ Трихінельоз

1066.До хірургічного відділення прибув хворий із підозрою на абсцес печінки. Виявлено, що хворий тривалий час перебував у відрядженні до Куби, неод­норазово хворів гострими шлунково-кишковими захворю­ваннями. Яке захворювання можна припустити у хворого, які методи дослідження слід використати для діагности­ки?

-  Аскаридоз; провести досліджен­ня фекалій (метод Като) на на­явність яєць (великого розміру, 50-80 мкм, бугриста поверхня)

-  Ехінококоз; провести рентгено­скопію, рентгенографію, УЗД

-  Альвеококоз; провести рентге­носкопію, рентгенографію, УЗД

-  Гіардіаз; провести мікроскопічне дослідження мазків фекалій

+ Амебіаз; провести мікроскопіч­не дослідження фекалій

1067.Жінка, що була інфікова­на токсоплазмозом під час ва­гітності, має дитину із мно­жинними вродженими вадами. Це є результатом:

-  канцерогенезу + тератогенезу

-  біологічного мутагенезу

-  хімічного мутагенезу

-  рекомбінації

1068.Хворий 40 років, який ра­ніше втратив зір на ліве око, звернувся до окуліста із при­воду погіршення зору на праве око. Яке паразитарне захво­рювання можна запідозрити?

 

-  Цистицеркоз + Токсоплазмоз

-  Ехінококоз

-  Трихінельоз

-  Лейшманіоз

 

1069.У хворого розширені всі порожнисті органи, на повер­хні тіла - сліди, що нагадують укуси з ущільненнями. Пацієнт більше двох місяців перебував на території південноамери­канської країни, де відловлю-вав броненосців для зоопарку. Визначте хворобу:

-  малярія

-  ехінококоз

+ нервова форма хвороби Шагаса (трипаносомоз)

-  зараження некатором

-  алергічна реакція на укуси ко­марів

1070.Хворий, що 10 міс. тому приїхав з азіатської держави, де він працював на будівництві водонакопичувальних споруд, госпіталізований у клініку з набряком правої нижньої кін­цівки. Через декілька днів на поверхні шкіри з'явився пухи­рець, і в пацієнта розвинулися астматичні приступи, нудо­та, блювання, запаморочення, а потім і непритомність. Яка причина цих симптомів?

-  Хімічний опік

-  Аскаридоз

-  Астма

-   Укус скорпіона + Дракункульоз

Провідником наукової експедиції по Індії був місце­вий житель, який ніколи нерозлучався зі своїм улюбленим собакою. Якими інвазійними захворюваннями можуть бу­ти заражені члени експедиції при контакті із цим собакою як джерелом інвазії?

-  Теніозом, балантидіазом

-  Лямбліозом, трипаносомозом + Ехінококозом[20]

-  Дикроцеліозом, амебіазом

-  Трихомонозом, фасціольозом

 

1072.Хворий звернувся до ліка­ря із приводу ознак ураження центральної нервової систе­ми, що наростали. Пацієнт тривалий час був у відря­дженні в Центральній Африці. Яке захворювання можна при­пустити?

-  Дифілоботріоз + Трипаносомоз

-  Аскаридоз

-  Лейшманіоз

-  Трихоцефальоз

1073.Зазначте, яку хворобу спричиняють гострики:

+ ентеробіоз

-  стронгілоїдоз

-  дракункульоз

-  сонну хворобу

-  черевний тиф

1074.У фельдшерський пункт села звернувся пастух із рана­ми на голові. Під час огляду ран було виявлено глибоке по­шкодження м'яких тканин із локальними місцями гангрено­зних змін та личинки мух. За­значте назву захворювання:

-  педикульоз

-  шкірний лейшманіоз

-  короста

+ міаз тканинний

-  фтиріаз

1075.Внаслідок укусу москітів на шкірі людини виникли вира­зки. Аналіз умісту виразки ви­явив внутрішньоклітинні без-джгутикові найпростіші. Яке захворювання в пацієнта? + Лейшманіоз дерматотропний

-  Демодекоз

-  Короста

-  Лейшманіоз вісцеротропний

-  Міаз

 

1076.У вагітної жінки діагно­стований токсоплазмоз. Ві­домо, що це може призвести до розвитку потворності в плода. Із чим це може бути пов'язане?

-  З можливим розвитком генера­тивної мутації

-  З можливим розвитком авто­імунних реакцій

-  Із запальними процесами в тка­нинах плода

+ Із тератогенним впливом

-  З можливим розвитком сомати­чних мутацій

1077.У хворого відмічаються часті рідкі випорожнення з домішками крові, болі в ділянці прямої кишки. Яке паразитар­не захворювання потрібно за­підозрити?

-  Цистицеркоз

-  Лоаоз

-  Лямбліоз

1078.-  Малярію + АмебіазЯкий вид відносять до Arachnoidea?

 

-   Culex

+ Ixodes persulcatus

-   Кімнатну муху

-   Trichinella spiralis

-   Блощицю

1079.У хворого виявили злоякі­сну анемію. Терапія внутрі­шньо-м'язовим введенням ві­таміну B12 давала нетривалий нестійкий ефект поліпшення складу крові. Пацієнт - заяд­лий рибалка й часто вживає самостійно виловлену й про­в'ялену рибу. Який діагноз можна припустити?

-   Перніціозну анемію (анемію Ад-дісона)

+ Дифілоботріоз

-   Парагонімоз

-   Таласемію

-   Еліптоцитоз

1080. У поліклініку звернувся
пацієнт, якому після обсте-
жень був поставлений діагноз

малярія. Однак, зі слів хворо­го, він протягом 5 років не ви­їжджав у країни, у яких є дане захворювання. Назвіть мож­ливий шлях зараження:

-   фекально-оральний

 

-   внаслідок укусу зараженим мос­кітом

-   внаслідок укусу мухи цеце

-   контактно-побутовий

+ внаслідок переливання крови

1081.Чоловік перебуває в осе­редку дерматотропного лей­шманіозу. Щеплення проти ці­єї хвороби проведено не було через наявність у нього про­типоказань. Укусів яких комах треба уникати людині? + Москітів

-   Бліх

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 


Похожие статьи

О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології