В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

Розробка комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій засновується, з одного боку, на класичних правилах (доведених на практиці) послідовності застосування різних інструментів, а з іншого - на креативних нестандартнихрішеннях, які сприяють отриманню синергічного ефекту.

Узагальнено пропонована послідовність використання інструментів маркетингових комунікацій для промислової продукції представлена в табл.5.3, де враховано правила застосування різних інструментів та безперервність комунікаційного процесу.

Об'єднання різних інструментів маркетингових комунікацій дозволяє отримати ефект синергії, коли одночасне застосування маркетингових інструментів дає змогу отримати більший економічний ефект, ніж у разі їх окремого використання.

 

 

 

 

Медіа-план інтегрованих маркетингових комунікаційПідсумовуючи вищевикладене, відзначимо:

-         досліджені особливості оцінки структури маркетингових комунікацій дозволили виокремити найважливіші показники для просування промислових інновацій;

-         запропоновано економіко-математичну модель визначення оптимальної структури інтегрованих маркетингових комунікацій для просування інноваційної продукції промислових підприємств.

Дані результати містять елементи наукової новизни та мають практичну значущість і можуть бути покладені в основу удосконалення методологічних та методичних засад оцінки інтегрованих маркетингових комунікацій по просуванню інноваційної продукції промислових підприємств на ринку.5.3. Визначення оптимальної структури інтегрованих маркетингових

комунікацій

 

 

Визначення оптимальної структури інтегрованих маркетингових комунікацій - складне питанні для кожного товаровиробника, яке потребує, з одного боку, глибоких знань ринкової ситуації, а з іншого - чіткої конкретизації завдань на основі оцінки внутрішніх можливостей і ресурсів.

Апробацію пропонованої моделі (п. 5.2) визначення оптимальної структури інтегрованих маркетингових комунікацій проведемо для ВАТ «СНВО ім. М.В.Фрунзе» (Україна, м.Суми), яке є типовим підприємством вітчизняної машинобудівельної галузі.

До найбільших досягнень інноваційної діяльності у 2010 р. на цьому підприємстві відносяться:

-   розроблений новий тип газоперекачувального агрегату потужністю 16 МВт (на замовлення російської нафтогазової компанії ВАТ «Лукойл»);

-   розроблений новий тип газоперекачувального агрегату в ангарному укритті (на замовлення російської нафтогазової компанії ВАТ «Новатек»);

-   створене і впроваджене комплексне постачання обладнання установки для утилізації попутного нафтового газу на базі поршневих компресорів типу 4ГМ10-48/2-57 (на замовлення ВАТ «Російська інноваційна паливно-енергетична компанія»).

Усього за 2010 р. на підприємстві було виготовлено і випробувано 71 відцентровий компресор, 36 змінних проточних частин, 66 вентиляторів і більше 140 видів устаткування.

Така діяльность потребує значних зусиль щодо підтримки позитивного іміджу підприємства та просування продукції на ринку.

Проаналізуємо комунікаційну діяльність підприємства за попередній період, конкретизуємо завдання (тобто визначимо необхідні обмеження дляцільової функції (формула 5.3)) й критерії оптимізації, проведемо розрахунки та на основі отриманих результатів сформулюємо рекомендації для даного товаровиробника.

За 2010 р. ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» на комунікаційну діяльність було витрачено 3 290 440 грн. (табл.5.4).

Таблиця 5.4

Витрати на комунікації ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» у 2010 р.

 

Назва виду витрат

Сума, тис. грн.

1

Участь у виставках

1628,64

2

Витрати на організацію участі у виставках

370,00

3

PR (презентації, семінари)

635,49

4

Друкована рекламна продукція (проспекти, каталоги)

354,00

5

Витрати на рекламу

302,31

 

Всього

3290,44


Ці витрати були понесені на рекламну, виставкову та PR діяльності не рівномірно. Найбільша їх частка була спрямована на виставкову діяльність. Але навіть не у всіх запланованих виставках (табл.5.5) підприємство взяло участь.Продовження табл.5.5

1

2                                 3              4            5         6 7

2

"Нефтегазэкспо". 11-а Міжнародна спеціалізована виставка "Нафтопереробка і нафтохімія"

24-27 березня

м. Санкт-Петербург Росія

12

70000

15000

3

"Iran Oil & Show 2010" 14-я М/н нафтогазова і нафтохімічна виставка

квітень

м.Тегеран, Іран

12

120000

30000

4

"OGU 2010" 14-а Узбекистанская міжнародна виставка і конференція

11-13 травня

м.Ташкент, Узбекистан

20

125000

24000

5

"ATYRAU OIL & GAS 2010 " 9-а Північно-каспійська регіональна нафтогазова виставка

6-8 квітня

м.Атирау, Казахстан

20

135000

24000

6

"Нафта і газ Казахстану 2010" 2-а Міжнародна виставка по нафті і газу

20-22 квітня

м. Астана, Казахстан

12

81000

24000

7

" Хімія. Нафта і Газ 2010" 13-а Міжнародна виставка

25-28 травня

м.Мінск, Білорусь

12

22500

15400

8

"Нафта і Газ Каспію 2010" 17-а Азербайд­жанська М/н виставка і конференція

1-4 червня

м.Баку, Азербайджан

16,5

204000

23000

9

"ЭКВА ТЭК 2010" 9-а М/н виставка і конгрес "Вода, екологія і технологія"

1-4 червня

м.Москва

12

85000

15000

10

"Світ зрідженого і стислого газу 2010" 10-а Міжнародна спеціалізована виставка

червень

м. Київ, Україна

12

40500

х

11

"НАФТА І ГАЗ - 2010" 11-а Московська міжнародна виставка "MIOGE' 2010"

21-25 червня

м.Москва, Росія

42

500000

90000

12

"Слобожанский міст - 2010" 7-а Міжнародна універсальна виставка

23-25 вересня

м.Суми

18

8000

-

13

"Сургут. Нафта і га 2010" 15-а Міжнародна виставка

22-24 вересня

м.Сургут, Росія

18

145000

17000

14

"М/н хімічна асамблея ICA - 2010" 3-я Спец. виставка хімічної промисловості

27-30 жовтня

м.Москва, Росія

40

200000

90000

15

"KIOGE'2010". 18-а Казахстанська міжнародна виставка і конференція

5-8 жовтня

м.Алмати, Казахстан

20

165000

24000

16

"Насоси. Компресори. Арматура 2010" 9-й Міжнародний форум PCVEXPO - 2010

26-29 жовтня

м.Москва, Росія

18

81000

15000

17

"Нафта і газ 2010" 14-а Міжнародна виставка нафтогазової промисловості

листопад

м.Київ, Україна

28

100000

х

18

"Нафта і Газ Туркменістану - 2010" 16-а Міжнародна виставка

листопад

м.Ашхабад, Туркменистан

24

144000

х

 

Всього

 

 

344,5

2386000

421400

 

Плановані витрати на виставкову діяльність мали скласти 2807400 грн. і були суттєво (на 808760 грн. або 28,8%) скорочені (до 1998640 грн.) за рахунок відмови від майже половини запланованих заходів (табл. 5.6-5.7). Основні причини скорочення бюджету: висока вартість заходів, низька ефективністьвкладених коштів, економія на комунікаціях, наслідки кризи (відсутність обігових коштів на підприємстві).

Таблиця 5.6


Фактичні витрати за участь підприємства у виставках 2010 р.

Витрати на організацію участі ВАТ у виставках 2010 р.

 

Назва виду витрат

Сума,тис. грн.

1

Витрати на організацію виставок (виготовлення нових плакатів, придбання планок для їх кріплення і т.ін.)

48,00

2

Розробка дизайну стенду для зарубіжних виставок

25,00

3

Доопрацювання виставкового стенду

50,00

4

Доставка матеріалів на виставку

247,00

 

Всього

370,00

Тобто, майже 61% комунікаційного бюджету було витрачено на виставкову діяльність. Приблизно однакові частки решти коштів бюджету були розподілені між рекламою (19,9%) та PR-заходами (19,3%). (табл.5.8-5.9).

Таблиця 5.8

Витрати на кольорову та друковану рекламну продукцію ВАТ у 2010 р.

 

Назва

Сума, тис. грн.

Кольорова реклама

1

Проспект ' 'Хімобладнання" (англ.) - 2000 шт.

22,00

2

Проспект " Устаткування для АЕС " (рос.)- 1000 шт.

15,00

3

Проспект " "Насоси" (рос.) - 2000 шт.

22,00

4

Проспект " "Насоси" (англ.) - 2000 шт.

22,00

5

Проспект " Устаткування для АЕС " (англ.) - 1000 шт.

15,00

6

Проспект " Поршневі компресора " (рос.) - 2000 шт.

50,00

7

Проспект " Поршневі компресора " (англ.) - 2000 шт.

18,00

8

Проспект " Трубопровідна арматура " (рос.) - 1000 шт.

15,00

9

Проспект " " Очисні споруди " " (рос.)

5,00

10

Проспект "Глиновідділювачі" (рос.) - 1000 шт.

10,00

11

Каталог " Химобладнання" (рос.) - 1000 шт.

35,00

12

Каталог "Химобладнання" (англ.) - 1000 шт.

35,00

13

Каталог " Нафтогазове устаткування " (рос.) - 1000 шт.

35,00

14

Каталог " Нафтогазове устаткування " (англ.) - 1000 шт.

35,00

15

Презентаційні матеріали по поршневих компресорах

5,00

16

Презентаційні матеріали по насосному устаткуванню

5,00

17

Презентационые матеріали по АГНКС

5,00

18

Презентаційні матеріали по центрифугах

5,00

 

Всього

354,00

Друкована реклама

1

Публікації в журналі "Газотурбинные технологии"

110,82

2

Публікації в журналі " "Насосы и оборудование"

15,00

3

Публікації в журналі " "Нефть и газ"

78,16

4

Публікації в журналі "Транспорт на альтернативном топливе"

23,33

5

Витрати на рекламу (зовнішня реклама)

20,00

6

Електронний музей ВАТ

5,00

7

Публікація новин по товарних лініях

50,00

 

Всього

302,31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах