В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

351

Таблиця 5.9

Витрати на PR ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» у 2010 р.

 

Назва виду витрат

Сума, тис. грн.

1

Презентація компресорного устаткування (м.Єкатеринбург)

50,00

2

Семінар з АГНКС (м. Одеса)

60,00

3

Презентація АГНКС в Ірані

50,00

4

Презентація по АГНКС в Білорусі

11,67

5

Презентація по АГНКС в Узбекистані у рамках виставки

10,50

6

Презентація АГНКС ("ВНИИГАЗ" м. Москва)

17,50

7

Презентація компресорних блоків ("Ротор" м. Москва)

5,83

8

Семінар з ГПА і ТПА (м. Суми)

200,00

9

Семінар з поршневих компресорів ( м. Одеса)

60,00

10

Презентація по поршневих компресорах (НПЗ м. Кременчук)

15,00

11

Презентація у рамках виставки "Насоси. Компресори. Арматура 2010" (м. Москва)

23,33

12

Серія презентацій по насосах

15,00

13

Серія презентацій по центрифугах

15,00

14

Робота по диллерским мережах (центрифуги, насоси)

30,00

15

Вивчення ринку ГПА (семінари, конференції)

25,00

16

Вивчення ринку ТПА

46,66

 

Всього

635,49

 

З огляду на специфіку просування промислової продукції та економічні реалії (наслідки кризи), представлений розподіл комунікаційних коштів на перший погляд видається доцільним. Але детальний аналіз свідчить, що поза увагою залишились: прямий маркетинг (поштовий маркетинг; Інтернет-маркетинг, у т.ч. розвиток електронних комунікацій), рекламна сувенірна продукція, спонсоринг та персональний продаж (зустрічі на вищому рівні; презентації).

Враховуючи складнощі в фінансуванні, які відчувають всі вітчизняні товаровиробники, плановані витрати на комунікації будемо суттєво зменшувати, а їх ефективність - максимізувати.Розглянемо виставкову діяльність, як найбільш значущу для промислової сфери. З сайтів виставок (нафтогазової сфери) в Інтернеті залучимо інформацію про кількість компаній-учасників, делегатів, відвідувачів, вартість участі/відівідування і т.ін.

Інформаційна база дослідження представлена в табл. Н.3 (Додаток Н).

Запропонуємо оптимальну структуру інтегрованих маркетингових комунікацій для ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» на основі моделі з п.5.2 та надбудови до програми Microsoft Excel «Пошук рішення».

Завантажуємо вихідні дані в модель (рис. 5.6) і за допомогою диспетчера сценаріїв (Додаток О) аналізуємо варіанти оптимальної структури інтегрованих маркетингових комунікацій залежно від цільових обмежень підприємства (за критеріями оптимізації з табл. 5.2). Обираємо прийнятний варіант.

С Microsoft ЕисеІ Розрахунок йодолі іа сценаріямиЩ Файл Циека  &ід Вставка Фермат  Сервис  Дан** Окно Орава


Видите BOTKKІЮ*


I j Times Mew Raniar.    * а   .ДІЇ gjljj J Щ % 'jj ;jj g g        >. Д vjfc РезультатС   I 0


j   I К

том' :l

"CASPIAN ML*

.ЭШШ-САтГ

lldMM

У201І! ЗАлміт/-сінш rdH егертет

1L"

"МЖК

I

I

I

sir

Mr, Hi

5  Vtm

]_Wmn

6  fl%wi

9 3,

idJjkp

12 Ecuaz 13

1

190C 220      85  742    400     100

?Q0O0 9000 160 13000 11500 1000

3.1 8 333333    87,5 1 307692 3,913043   14,5

10 11,61111 331,25 13,07692 9,130435   142)

Ч1000 75000 1JOO0 I7000 45000 11500

ЙЮОО0 101500 53000 170000 105000 14500

6O60O0 105000 53550 17170 106050 14045

0ШІЗ 0 024444 0.53125 QD57077 0,034783      0,1

93000 ?5O30 14000 17000 45000 14500

6000  500    530  170   1050     145

iik\ Структура щензенл \Льн1А'Ги:т2/ПипЗ/


"bit Oil

SMII

tlTigtmOlh"

 

170 435 БОСС 1304 5 41,05572

a; mm

30OO0 56000

300000 295000

3O3O0 297950

0,026333         0J1IS15

30303 50000

303 2950

 

 

■OCU'

 

 

139 200

7ED0 15000

2$,

25 8.333333

19QO0 28000

190000 125000

19190 126250

0,016269         0.013333

19000 28000

190 1250

 

 

"НОСІ

сРСЩРО' *M"

_J___ 1

300 500

1ЙЮ0 15000

2,333333         4.266667

23 33333         14,33333

ЖС   64000

350000 215000

35350 216000

0,02 0,033333

ЖС   64000

Г


мі-2011"

an-ИИ'

"Киія-

:eii"

і       її      її

ST        w     tn

6000  4838   1600

10 5.167425  22,5

41.66667 14,05539 92.5

60000 25000  36000

250000 68000 148000

252500 68600 149480

0,111667 0.033278  0.1

60000 25000  36000

2500   600   1480


 

tatm

искютвпст 111)'

 

100 1000

 

 

 

6000 6000 8,1

 

60

 

 

 

 

 

5188

 

 

 

263500 1879500 1907500

 

 

18290Рис. 5.6. Завантаження вихідних даних в модель

На рис. 5.6 представлені дані дані по 16 прийнятних виставках, 5 з яких (стовпчики виділені не жирним) не ввійшли до пропонованих виставковихзаходів для ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» на 2011р.

Таким чином, за допомогою економіко-математичної моделі можна визначити оптимальну структуру інтегрованих маркетингових комунікацій для просування інноваційної продукції на ринку, враховуючи можливості і задачі будь-кого промислового підприємства.

Підсумовуючи вищевикладене відзначимо, що пропонована економіко-математична модель дозволяє:

-      аналізовувати і порівнювати між собою будь-які види маркетингових комунікацій за економічними та комунікаційними параметрами;

на основі врахування можливостей і задач певного промислового підприємства (для моделі - у вигляді обмежень) обирати оптимальну структуру інтегрованих маркетингових комунікацій для нього.5.4. Розроблення стратегічного плану маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислового підприємства

 

Стратегічний план комплексу маркетингових комунікацій терміном на один рік складений для вітчизняного машинобудівного підприємства ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» (м. Суми) - одного з найбільших в Європі машинобудівних комплексів по випуску устаткування для нафтової, газової, атомної і хімічної промисловості. Мета стратегічного плану - просування інноваційного устаткування нафтохімічної галузі як такого, що становить найбільшу частку у виробництві підприємства та виробництво якого зазнало найменше втрат від економічної кризи.

ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» відраховує свою історію з 1896 р.: в дореволюційний період виготовляло обладнання для цукрових заводів; в радянський період спеціалізувалося на хімічному, нафтовому, а згодом і атомному машинобудуванні, постачаючи продукцію в більше ніж 40 країн. Нині основна продукція: компресори, газоперекачуючі агрегати, унікальна хімічна апаратура, центрифуги, насоси, газова трубопровідна арматура, устаткування для нафтопромислу, газозаправні станції, установки комплексної підготовки газу та ін.

На першому етапі аналізуємо вхідні дані: аналіз конкурентів, результати початкових досліджень (аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ).

Основні конкуренти ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» за видами продукції представлені в Додатку Н. В табл. Н.2 представлений фрагмент аналізу конкурентів.

1)                        Відповідно до результатів аналізу з розділу ІІ для аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ можна застосовувати методики (SWOT-аналіз, БТЕР-аналіз або РЕST-аналіз, ЕТОМ-аналіз, QUEST-аналіз, SNW-аналіз, Согйеш-аналіз) або їх комплекс. Обираємо з них:РЕST-аналіз як такий, що дозволяє проаналізувати вплив факторів зовнішнього середовища і розробити рекомендації щодо їх прийняття, мінімізації чи ухилення;

2)                        SNW-аналіз як такий, що дозволяє проаналізувати вплив внутрішніх факторів підприємства, визначити потенційні резерви та пріоритети і запропонувати заходи щодо покращання стану підприємства;

3)                        Сойеш-аналіз як такий, що дозволяє визначити імідж підприємства в очах споживачів, бізнесових кіл, суспільства та розробити відповідні заходи щодо його підтримки, корегування чи посилення.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах