В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

 

 

 

 

 

 

 

серпень

 

 

 

 

м. Нижній Новгород,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «100 кращіх

 

 

 

 

 

 

 

х

х

 

 

 

товарів України-2011»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-й М/н семінар,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7.10

 

 

м.Одесса, Україна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональний продаж

Зустрічі керівників на

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

вищому рівні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговельні презентації для груп

 

 

 

х

х

х

 

х

х

х

х

 

покупців (в рамках виставок тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямий маркетинг

Поштовий маркетинг

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Інтернет-маркетинг

 

 

 

Протягом року

 

 

 

 

Виставки, ярмарки

м. Тегеран, Іран

 

 

квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Ташкент, Узбекистан

 

 

 

17-19.05

 

 

 

 

 

 

 

м. Н. Новгород, Росія

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

 

м. Баку, Азербайджан

 

 

 

 

7-10.06

 

 

 

 

 

 

м. Москва, Росія

 

 

 

 

21-23.06

 

 

 

 

 

 

м. Москва, Росія

 

 

 

 

21-24.06

 

 

 

 

 

 

м. Суми, Україна

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

м. Алмати, Казахстан

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -8.10

 

 

м. Москва, Росія

 

 

 

 

 

 

 

 

24-27.10

 

 

^.Ашхабад, Туркменістаї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-19.11

 

м. Київ, Україна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листопад

 

На п'ятому етапі визначаємо бюджет маркетингових комунікацій, використовуючи підхід «знизу догори» і метод «Відповідно до цілей і задач». Розрахунок бюджету виставкової діяльності (відповідно до визначених у п.5.3 виставок) наведений у табл. 5.21 (або у Додатку О у сценаріях з Wopt).

Таблиця 5.21

Бюджет виставкової діяльності для ВАТ «СНВО ім. М.В. Фрунзе» на 2011 р.

 

Назва

Витрати, грн.

1

"Iran Oil & Show'2011" 15-а Міжнародна нафтогазова і нафтохімічна виставка

295 000

2

"OGU'2011" 15-а Узбекистанська міжнародна виставка і конференція

125 000

3

6-й Міжнародний науково-промисловий форум "Ярмарок атомного машинобудування - 2011"

53 000

4

"CASPIAN OIL & GAS'2011"

18-а Азербайджанська міжнародна виставка і конференція

105 000

5

"MIOGE'2011" 11-а Московська міжнародна виставка "Нафта і газ"

600 000

6

"RPGC'2011"

9-й Російський нафтогазовий конгрес

14 500

7

"Слобожанский міст - 2011" 8-а Міжнародна виставка

6 000

8

«КIOGE,2011» 19-а Казахстанська міжнародна виставка і конференція з нафти і газу

215 000

9

«Хімія - 2011» 16-а Міжнародна виставка хімічної промисловості

250 000

10

"Нафта і газ - 2011" 15-а Міжнародна виставка нафтогазової промисловості

68 000

11

Міжнародна виставка "Нафта і газ Туркменістану - 2011"

148 000

 

Всього

1 879 500

 

Бюджет рекламної поліграфічної та сувенірної продукції наведений у табл.5.22.377

Таблиця 5.22

Бюджет рекламної поліграфічної та сувенірної продукції для ВАТ на 2011 р.

 

Назва

Кількість, од.

Вартість, тис. грн.

Рекламна поліграфічна продукція

1

Каталог "Емкостное и колонное оборудование" (рос.)

1000

40,00

2

Каталог "Теплообменное оборудование" (рос.)

1000

40,00

3

Проспект «Визитка» (рос.) - репринт

2000

37,00

4

Проспект «Візитка» (англ.) - репринт

2000

37,00

5

Проспект «Оборудование для АЭС"» (рос.)

1000

20,00

6

Проспект «Устаткування для АЕС» (англ.)

1000

20,00

7

Проспект "Поршневые компрессора" (рос.) - репринт

2000

20,00

8

Проспект " Поршневі компресори" (англ.) - репринт

1000

20,00

9

Проспект " Компрессорные станции и ГПА" (рос.)

2000

35,00

10

Проспект «Компресорні станції і ГПА» (англ.)

1000

35,00

11

Календар квартальний

2000

40,00

12

Календар представницький

1000

35,00

13

Фірмові блокноти

2000

15,00

14

Електронна візитка

1000

30,00

 

Всього

20 000

424,00

Сувенірна продукція

1

Ручки

4500

12,0

2

Пакети паперові

1000

9,50

3

Флешки

200

28,00

4

Щоденники

1550

60,0

5

Візитівниці

300

13,0

6

Брелки

700

18,0

7

Пакети поліетиленові

5000

7,0

 

Всього

13 250

147,00

 

Важливою є кількість одиниць рекламної продукції, яку розраховують як добуток кількості представників цільової аудиторії на яку буде спрямована дана комунікація до 5-10 % (на різні види втрат: брак, кражі, непередбачувані

події).

Бюджети заходів персонального продажу, PR та прямого маркетингу наведений в табл. 5.23.378

Таблиця 5.23

Бюджет персональних продажів, PR та прямого маркетингу ВАТ на 2011р.

 

Назва

Сума, грн

Заходи персонального продажу

1

Зустрічі на вищому рівні керівників підприємства

35 000

2

Торговельні презентації для певних груп покупців

46 000

 

Всього:

81 000

PR-заходи

1

Спонсорство Правдинського дитячого будинку-інтернату

50 000

2

Участь у 4-му м/н семінарі, м. Одесса, Україна

29 000

3

Участь у Російсько-іранській конференції, м.Москва, Росія

14000

4

Участь у м/н конференції, Росія, м. Нижній Новгород,

24000

5

PR-участь у конкурсі «100 кращіх товарів України-2011»

2000

6

PR-участь у 12-му м/н семінарі, м.Одесса, Україна

50000

7

Непередбачувані події

10000

 

Всього:

179000

Заходи прямого маркетингу

1

Удосконалення фірмової документації:

35 730

 

Фірмові бланки

1 740

 

Фірмові конверти

28 990

 

Фірмові запрошення

5 000

2

Розроблення електронних листів

3 000

3

Підтримка офіційного сайту

6 480

4

SEO-заходи (оптимізація рейтингу в пошукових машинах)

15 600

5

Редизайн сайту

2 300

 

Всього:

63 110

 

До персональних продажів ми відносимо будь-які зустрічі на вищому рівні, які можуть сприяти укладанню контрактів, реалізації продукції, просуванню торгової марки «FRUNZE». Так, наприклад, у восени 2010 р. на підприємстві на запрошення президента ВАТ, Голови наглядової ради В. Лукьяненко побував з візитом посол Франції в Україні Жак Фор. За результатами зустрічі посол виразив готовність всіляко сприяти розвитку партнерських зв'язків між сумським виробником якісного устаткування і його потенційними замовниками у Франції. Раніше СНВО виконувало замовлення партнерів з Франції (устаткування поставлялося французькимфірмам FCB, Fives Cail) [229].

До PR-заходів відносимо будь-які значущі події, навіть інколи непередбачувані. Так, наприклад, у 2010 р. у ВАТ "СНВО ім. М.В.Фрунзе" відбулося засідання робочої групи по підготовці проекту Державної програми розвитку машинобудування. Нарада проходила під головуванням заступника Міністра промислової політики України про що потім інформували ЗМІ [229].

Комунікаційна діяльність грунтується на постійному вдосконаленні і впровадженні новинок, які залучають увагу. В першу чергу це характерно для прямого маркетингу (табл. 5.23).

Таким чином, підбиваючи всі витрати на комунікації отримуємо плановий бюджет 2773610 грн., що на 516830 грн. (або на 15,7%) менший за попередній, але завдяки використанню моделі оптимізації значно ефективніший.

На шостому етапі здійснюють реалізацію запланованих заходів і контролюють дії, порівнюючи отримувані результати з запланованими. Для цього кожне підприємство розробляє свій механізм реалізації стратегії і свою систему звітності (своєрідний регламент отримання та здачі обов'язкових до виконання завдань і документів). Постійний контроль поточних результатів дозволяє аналізувати причини успіхів і невдач.

На сьомому етапі оцінюють результати впровадження комунікаційної стратегії відповідно до сформульованих цілей і завдань: порівнюють отримані показники з прогнозними, оцінюють ефективність комунікаційної стратегії, здійснюють оптимізацію застосовуваних комунікаційних інструментів, заходів та інших складових стратегії.

Перманентним етапом є коригування / зміна стратегічних дій. У разі невідповідності отриманих показників прогнозованим аналізують поетапно причини розривів, розробляють заходи щодо виправлення ситуації. У разі неможливості виправлення ситуації ухвалюють рішення про втілення інших заходів, що може вплинути на коригування інших стратегій ділових, іфункціональних).

Отже, запропонований стратегічний план маркетингових комунікацій щодо просування інноваційної продукції підприємства машинобудівної галузі враховує: попередню комунікаційну діяльність підприємства, його потенціал, вимоги ринку та існуючий етап розвитку економіки. Підприємству запропонований варіант стратегічного плану, який дозволить покращити імідж підприємства, оптимізувати витрати на комунікації та поліпшити процес планування в цілому.

 

 

 

 

Висновки до розділу V

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах