В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

18,9

8,6

8,8

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівська

253,0

394,2

509,2

1084,7

4,6

3,9

5,3

9,4

395

Таблиця А.8

Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва інноваційних видів продукції у промисловості Сумської обл. [233]

 

Рік

Питома вага підприємств, що

впроваджува ли інновації, %

Впроваджено нових прогресивних технологічних процесів

Освоєно виробництво інноваційної

продукції

Питома вага реалізованої інноваційно ї продукції в

обсязі промислово ї, %

 

 

усього

з них маловідходних, ресурсозберігаю чих

усього

з них нових видів техніки

 

2000

17,4

82

36

353

34

16,5

2001

22,3

68

7

405

44

11,9

2002

18,3

66

12

515

28

21,2

2003

11,2

35

18

333

64

12,7

2004

6,4

57

23

205

73

11,0

2005

4,3

55

17

143

95

18,9

2006

4,4

67

32

166

106

10,8

2007

4,8

56

27

165

104

8,8

2008

10,5

77

31

169

98

8,6

2009

13,8

78

57

256

63

8,8

2010

16,2

94

24

346

75

8,8

 

 

 

Таблиця А.9

Обсяг реалізованої інноваційної продукції Сумської обл., тис. грн. [233]

 

Рік

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

у т.ч. принципово нової

із загального обсягу поставлено на експорт

 

 

 

тис. грн.

%

2001

479133,4

120308,7

75879,7

15,8

2002

898223,4

465285,3

422207,0

47

2003

550418,9

325973,1

404884,9

73,5

2004

620790,2

301478,5

453408,2

73

2005

1243998,0

1137087,7

1058954,8

85,1

2006

917448,1

883208,2

704478,5

76,8

2007

819687,3

662536,3

631423,7

77

2008

1079300,3

902217,1

861265,3

79,8

2009

993300,1

835429,2

886452,2

89

2010

1208800,9

1016424,1

1107793,5

91,6

396

Таблиця А.10

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт в Сумській обл.,

тис. грн. [233]

 

Рік

Всього, у фактичних цінах

У тому числі

 

 

фундаментальні дослідження

прикладні дослідження

розробки

науково-технічні послуги

1995

13458,8

498,1

1667,6

9956,2

1336,9

1996

21264,9

757,5

2315,3

16401,1

1791,0

1997

35975,5

1149,2

2337,1

30207,5

2281,7

1998

32334,0

1051,8

2446,5

26984,5

1851,2

1999

16762,6

993,1

2448,3

10982,7

2338,5

2000

27691,4

1441,6

3176,4

20451,6

2621,8

2001

28462,9

1548,2

1828,9

20015,0

5070,8

2002

27007,6

1750,4

1155,6

18523,8

5577,8

2003

55681,7

1708,8

2018,1

45956,7

5998,1

2004

81097,2

2111,7

1746,0

64875,7

12363,8

2005

95377,8

3360,3

3540,4

73624,2

14852,9

2006

87371,1

4991,2

4794,3

74486,0

3099,6

2007

101173,3

6707,5

5778,0

86252,4

2435,4

2008

128299,1

8197,9

11017,8

105274,0

3809,4

2009

104309,9

8340,1

8595,8

83929,1

3444,9

Таблиця А.11

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУМСЬКІЙ ОБЛ., ТИС. ГРН. [233]

2  з 2007 року придбання інших зовнішніх знань;

3  з 2007 року показник віднесено до інших витрат;

4           з 2007 року придбання машин обладнання та програмного забезпеченняДодаток Б

Таблиця Б.1


Класифікація видів маркетингу (за матеріалами [179; 185; 209; 223; 290; 314])

 

Пор.

Класифікаційна ознака

Види

ном.

(науковці, які виокремлюють цю ознаку)

маркетингу


9

Залежно від спрямованості на ринок

1)   міжнародний (експортний);

2)   внутрішній

10

Залежно від рівня маркетингу

1)   національний (внутрішньоринковий);

2)   міжнародний;

3)   муніципальний;

4)   регіональний;

5)   державний;

6)   підприємства;

7)   кооперативний

11

Залежно від об'єктів

1)   ідей;

2)  особистостей;

3)  територій;

4)  продукції;

5)  послуг

12

Залежно від рівня системи

1)   макромаркетинг;

2)   мезомаркетинг;

3)   мікромаркетиг

13

Залежно від наявності сегментації ринку

1)   масовий;

2)   цільовий

14

Залежно від стратегії фізичного розподілу

1)   інтенсивний;

2)   вибіркового проникнення (селективний,
ексклюзивний);

3)   широкого проникнення;

4)   пасивний

15

Залежно від каналів розподілу

1)   прямий;

2)   непрямий

16

Залежно від сфери

1)   політичний;

2)   соціальний;

3)   транспортний;

4)   біржовий;

5)   банківський;

6)   інвестиційний;

7)   інноваційний;

8)   інформаційний;

9)   екологічний;

10)   Інтернет-маркетинг;

11)   промисловий;

12)   фінансовий;

13)   маркетинг послуг і т.д.

17

За ступенем розвитку маркетингу

1)   розподільчий маркетинг;

2)   функціональний маркетинг;

3)   управлінський маркетинг

18

За ступенем розвитку ринку

1)   пасивний маркетинг;

2)   організаційний маркетинг;

3)   активний маркетинг

19

За способами дії

1)   прямий маркетинг;

2)   телевізійний маркетинг;

3)   поштовий маркетинг;

4)   маркетинг за каталогами

2_20


За видами комунікаційної

діяльності


1)  холістичний

2)  латеральний;

3)  нейромаркетинг;

4)  партизанський;

5)  інноваційний маркетинг;

маркетинг інноваційТаблиця Б.2


Класифікація маркетингових стратегій [100; 110; 161; 173; 226; 227; 290]

 

Пор.

Класифікаційна

Види

ном.

ознака

стратегій

8

 

 

9

 

 

10


Залежно      від видів

маркетингового

зростання

Залежно від конкурентних переваг (за М. Портером)

Залежно від виду диференціації інтенсивного; інтегративного;

диверсифікації_______________

цінового лідерства; диференціації; фокусування (концентрації) товарна; сервісна; іміджева; кадрова11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах