В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

13


Залежно

конкурентних позицій підприємства та його маркетингових спряму­вань   (за Осташковим

А.В. та ін.)________________

Залежно від місця підприємства на ринку

 

Залежно від виду товару і ринку

(за І. Ансоффом) ринкового лідера; челенджерів; послідовників; ринкової ніші

 

 

оборонні; пасивні;

випереджаючі______________________

глибокого проникнення на ринок; стратегія розвитку ринку; стратегія розвитку товару; стратегія диверсифікації14


Залежно від мети утримання лідируючих позицій


розширення місткості ринку; захисту позицій;

підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку15


Залежно від ринкової ситуації лідера (за Осташковим А.В.)

 

 

 

 

 

 

 

Залежно від позиціювання (за матрицями БКГ та Мак-Кінсі)


позиційний захист; фланговий захист; упереджувальний захист; контрнаступ; мобільний захист; стратегія відступу;

стратегія підвищення ринкової частки за

існуючої місткості ринку_____________________

розвитку; підтримування; збирання врожаю;

елімінації__________________________________


1

2 3

17

Залежно    від методу вибору цільового ринку

•     товарної спеціалізації;

•     сегментної спеціалізації;

•     односегментної концентрації;

•     вибіркової спеціалізації;

•     повного охоплення

18

Залежно    від ступеня сегментації ринків збуту підприємства

•     недиференційованого маркетингу;

•     диференційованого маркетингу;

•     концентрованого маркетингу

19

Залежно від стратегічних цілей

•     інтенсивного маркетингу;

•     вибіркового проникнення;

•     широкого проникнення;

•     пасивного маркетингу

20

За ступенем охоплення товарного     ринку і пристосування до нього (за Р.А. Фатхутдіновим)

•     віолентна (силова);

•     патієнтна (нішева);

•     коммутантна (пристосовна);

•     експлерентна (піонерська)

21

За   видами атакуючої стратегії (за Осташковим А.В.)

•     фронтальна атака;

•     флангова атака;

•     атака з оточенням;

•     обхідна атака;

•     партизанська атака

Класифікація інноваційних стратегій (за матеріалами [4; 102; 131; 144; 241; 276; 286; 302])

 

Пор. ном.

Класифікаційна ознака

Види стратегій

Сутність, умови застосування

12                                3 4

1

Залежно від видів ризику (Бузько І.Р. [102, с. 23-25])

стратегія всередині підприємства

мінімізація ризику завдяки використанню потенціалу підприємства

 

 

стратегія взаємодії підприємств

об'єднання ризиків декількох підприємств (дочірніх; в рамках кластеру)

 

 

стратегія інтернаціоналізації

страхування ризиків

 

 

стратегія диверсифікації

розподіл ризику серед декількох підприємств

2

Залежно від ступеня ризикованості (Єрохін С.А. [286, с. 99-100])

авантюристська

розмір ризику відповідає області «неприпустимого ризику»

 

 

агресивна

розмір ризику відповідає області «критичного ризику»

 

 

превентивна

розмір ризику відповідає області «підвищеного ризику»

 

 

раціональна

розмір ризику відповідає областям: «безризиковій», «мінімального ризику»

3

Залежно від потреб інновації (Пасічник В.Г., Акіліна О.В. [241, с.123], Петров А.Н., Демидова Л.Г., Буженина Г.А. [276] та ін.)

наступальна (агресивна)

у ситуаціях швидких стрибкоподібних змін для досягнення випередження або збереження лідерства

 

 

оборонна (захисна)

збереження позиції з використанням результатів спостереження за діями підприємств-лідерів на ринку, що дозволяє за короткий час відтворити досягнення цих фірм та вийти на ринок слідом за ними без претензій на зайняття провідних позицій (заміна нерентабельної продукції, стимулюючі ціни, скорочення строків в підготовці товарів)

 

 

імітаційна

повна імітацію дій лідерів на ринку і спрямування основних зусиль на забезпечення виробничого процесу

 

 

традиційна

в умовах безперервних і поступових змін ринку

 

 

стратегія «ніші»

освоєння нових ніш

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7


 

2

3 4

Залежно від типу інновації і рівня розробки існуючої технології (Єрохін С.А. [286, с.99-100])

конкурентна                               впевненість в успішності інновації

 

співробітництва                          поділу функцій з дочірніми підприємствами

 

опори на власні сили

достатньості власного потенціалу

Залежно від ступеня новизни товару і ринку (за І. Ансоффом [4])

глибокого проникнення на ринок

проникнення і посилення позицій на ринку (стимулювання покупок традиційними покупцями, збільшення частки ринку, залучення покупців від конкурентів або нових, пошук нових можливостей використання товару)

 

стратегія розвитку ринку            вихід на нові сегменти, нові територіальні ринки, нові збутові мережі

 

стратегія розвитку товару

впровадження інноваційних товарів, нових марок; модифікація асортименту, вдосконалення параметрів продукції, розвиток інструментальних та емоційних характеристик тощо

 

стратегія диверсифікації

освоєння абсолютно нових видів діяльності (коли не можливо далі розвиватися на конкретному ринку з певним товаром у межах певної галузі)

Відповідно до типів інновацій, виокремлених І. Шумпетером

нового товару                             виведення на ринок нового товару

 

нового методу виробництва       створення нового методу виробництва

 

нового ринку                              виходу на новий ринок

 

нових ресурсів                            застосування нового джерела ресурсів виробництва

 

нової організаці                       створення нової організаційної структури

Залежно від ступеня участі фірми в інноваційному процесі

активно-наступальна               принципові інновації

 

помірно-наступальна               модифікуючі інновації

 

оборонна                                    вдосконалюючі інновації

 

залишкова

виконання робіт на замовлення

(ЄрохінС.А.[286])


Продовж. табл. Б.38


2

Залежно від ступеня новизни товару, ринку і технологій (Журило В.В.

[131])


 

архітектурна стратегія

розробка новітніх технологій для створення нових інноваційних товарів і нових ринків

зовнішніх модифікуючих інновацій

здійснення науково-конструкторських робіт дозволє удосконалювати існуючий кінцевий продукт

заглиблюючих інновацій

розробка новітньої технології дає можливість створювати нові продукти, що приваблюють споживачів низкою суттєвих технологічних переваг (які задовольняють існуючі потреби споживачів на якісно новому рівні)

внутрішніх модифікуючих інновацій

новітні технологічні розробки надають широкі можливості створення різноманітних модифікацій товару

сімейства споріднених інновацій

використання раніше створених науково-технологічних розробок для виробництва нових товарів, які розповсюджують на нових для споживача ринках. Формують портфель багатоцільових інноваційних технологій, які згодом створюють основу для виробництва багатьох продуктів, орієнтованих на різні ринки, та забезпечують стійкі конкурентні переваги в найближчому майбутньому

зовнішньої дифузії інновацій

удосконалення існуючого продукту завдяки напрацьованим науково-технологічним розробкам для його застосування у різних галузях і реалізації на різних ринках (активно використовують маркетингові заходи)

розгалужуваної горизонтальної дифузії

зусилля спрямовані на створення сімейства нових продуктів з використанням існуючої технології та на просування цих продуктів на старих ринках (ефективно при низькій насиченості ринку та постійному зростанні попиту з боку цільових споживачів)

розвиваючої дифузії інновацій

підприємство повністю використовує існуючий технологічний потенціал і багаторазово вдосконалює продукт, що дає можливість розширити обсяг ринку (якщо є впевненність у сталості ринку, споживчих перевагах продукції та прогнозована низька технологічна

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12


2

Базові типи стратегій (Каракай Ю.В. [144, с. 19])

 

 

За періодам планування інвестицій в інновації (Єрохін С.А. [286])

Залежно від джерел інвестиційних ресурсів (Єрохін С.А. [286]) За ступенем самостійності та повноти проведення інноваційного процесу (Єрохін

С.А. [286, с.99-

100])


 

Продовж. табл. Б.3

3 4 лідерство у витратах                  мінімізація витрат

диференціація

застосування приростаючих інновацій сприяє розширенню товарного асортименту, продовженню ЖЦ продукції, якіснішому задоволенню існуючих ринкових потреб

стратегія ніш

провадження різних модифікуючих інновацій сприяє створенню ринкових ніш, споживачі яких надають перевагу продукту завдяки використанню новітньої технології та унікальним властивостям

довгострокова

впровадження інноваційної технології підвищує універсальність продукту, зручність його використання, безпеку. Виробник глибше проникає на сформований ринок і займає лідируючі позиції

середньострокова                      продуктові інновації

безупинного рефінансування

впровадження різних видів інновацій

внутрішнього фінансування        за рахунок власних коштів

зовнішнього фінансування         за рахунок залучених коштів

змішаного фінансування

за рахунок власних і залучених коштів

впровадження інновацій-власних розробок

впровадження інновацій

участь у інноваційній діяльності

виробництво інновацій

спеціалізована діяльність підприємства-інноватора

розробка інновацій

орієнтація підприємства на інноваційну діяльність

фінансуваня власної інноваційної діяльності


13

На рівні товару

стратегії конкуренції

цінові і якісні характеристики

 

[144, с. 19]

розширення ринку

постійна розробка унікальних технологічних властивостей товару

Продовж. табл. Б.3

1

2

3

4

14

Залежно від стадії життєвого циклу інновації (Єрохін С.А. [286, с.99-100])

відновлення

коли підприємство потребує перегрупування сил після тривалого зростання або у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності, коли спостерігаються спади та кардинальні зміни в економіці

 

 

 

проникнення

стимулювання покупок традиційними покупцями, збільшення частки ринку, залучення покупців від конкурентів, залучення нових споживачів, пошук нових можливостей користування

 

 

 

наступу

застосовують у галузях зі стабільною технологією. Цілі розвитку визначають "від досягнутого" і коригують на умови, що змінюються. Найпростіші і найменш ризикові дії

 

 

 

захисту

визначення цілей нижчого рівня, ніж досягнутий (коли показники діяльності мають стійку тенденцію погіршення)

 

 

 

виходу з ринку

стратегія ліквідації, стратегія "збирання урожаю", стратегія скорочення виробництва, стратегія скорочення витрат

 

15

За

менеджерською поведінкою за К. Фріманом [302]

Традиційна

підвищення якості існуючих продуктів на існуючій технологічній базі

 

 

 

Опортуністична

орієнтація на продукт лідер на ринку, що не потребує високих витрат на НДПКР

 

 

 

Імітаційна

закупки ліцензій з мінімальними витратами на власні НДПКР

 

 

 

Оборонна

не відставати від інших, не претендуючи на домінування

 

 

 

Наступальна

бути першим на ринку за рахунок високого рівня інноваційного процесу, кваліфікованих кадрів, можливостей до розподілу ризику та інших конкурентних переваг

 

Таблиця Б.4

Класифікація реклами (за матеріалами [110; 123; 124; 161; 190; 202; 252])

 

Пор. ном.

Класифікаційна ознака

Види реклами

Різновиди або характеристика

12                        3 4

1

За типом її спонсора

від імені виробника

-        промислових, споживчих товарів;

-        вітчизняних, закордонних виробників

 

 

від імені

торговельних

посередників

-   оптової торгівлі;

-   роздрібної торгівлі

 

 

від імені приватних осіб

- рекламні оголошення

 

 

від імені уряду та інших суспільних організацій

-   соціальна;

-   державна;

-   політична

2

Залежно від типу цільової аудиторії

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах