В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

 

 

= 1000•T

C1000      a '

 

де: Т- тариф за послугу, грн.; А - аудиторія (тираж, обсяг реалізації, корисна аудиторія тощо), од.

Таблиця К.1

Вихідні дані для побудови моделі

 

з/п

Рекламо-носій

Аудито­рія

Тариф за послугу

Ціна контак­ту

К1

К2

К3

К4

Скориго-вана ціна контакту

1

Місцева преса

10 608

236,61

22,30

0,63

0,1

0,5

0,05

0,0351

2

Транспор т

4 668

425,5

91,15

0,63

0,5

0,0 5

0,1

0,14584

3

Виставки     10 800     5 590    517,59     1    0,04 1

0,7 14,49

4

Інтернет     69 144     1 500     21,69    0,2    0,1 0,5

0,5 0,10845

5

Презента ції

25

300

12 000

0,02

0,2

1

0,5

24

 

Враховуючи, що кількість контактів цільової групи (місцеве населення віком 25-45 років з середнім та вище рівнем доходів та будівельні організації)за використання рекламоносія за один показ дорівнює: 8486 - для місцевої преси; 934 - для транспортної реклами; 9720 - для виставки; 62230 - для Інтернет-аудиторії; 25 - для презентації; побудуємо оптимізаційну модель використання засобів мас-медіа:

 

 

Г  8486Х1 + 934Х2 + 9720Х3 + 62230Х4 + 25Х5 => max 103 0.0351X £ 15481.44 103 0.14584X2 £ 15481.44 <    103 • 14.49X3 £ 15481.44 103 • 0.10845X4 £ 15481.44 103 • 24X5 £ 15481.44 X > 0

Введемо до кожного обмеження додаткову змінну Уі та запишемо модель у канонічній формі:

Л8486Х1 + 934Х2 + 9720Х3 + 62230Х4 + 25Х5 => max

103 0.0351X1 + Y1 = 5481.44

103 0.14584X2 + Y2 = 5481.44 I 103 44.49X3 + Y3 = 15481.44 j 103 • 0.10845X4 + Y4 = 15481.44

103 • 24X5 + Y5 = 15481.44

 

U > 0

Перепишемо модель у стандартній формі:

 

 

f L = 0 - (-8486Х1 - 934Х2 - 9720Х3 - 62230Х4 - 25Х5) => max Y1 = 15481.44 - (+35,1X1) Y2 = 15481.44 - (+145.84X2) Y3 = 15481.44 - (+14490X3) Y4 = 15481.44 - (+108.45X4) Y5 = 15481.44 - (+24000X5)

Xj  > 0

Y > 0

Випишемо модель у стандартну таблицю (табл. К.2).433

Таблиця К.2

Стандартна таблиця рішення лінійної моделі (1 ітерація)

 

 

Вільний

X1

 

X2

 

X3

 

X4

 

X5

 

член

 

 

 

 

 

 

 

 

А

L

0

-8486

 

-934

 

-9720

 

-62230

 

-25 t

 

16,260

 

0

 

0

 

0

 

0

0,00105

 

15481,44

35,1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ґ0

Y2

15481,44

0

 

145,84

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Г0

Y3

15481,44

0

0

0

0

14490

0

0

0

0

0

 

15481,44

0

 

0

 

0

 

108,45

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

15481,44

0

 

0

 

0 1

 

_0_І

 

 

 

0,65

 

0

 

0

 

0

 

0

0,000042

 

Отримані дані дають змогу зробити висновок про те, що необхідно проводити 1 презентацію на рік для отримання максимального охоплення інформацією цільової аудиторії. Оскільки рішення є опорним, а не оптимальним, зробимо обмін змінними. Представимо 2 ітерацію пошуку оптимального рішення (табл. К.3)

Таблиця К.3

Стандартна таблиця рішення лінійної моделі (2 ітерація)

 

 

Вільний

X1

 

X2

X3 j

X4

Y5

 

член

 

 

 

 

 

 

L

16,260 10372,56

-8486

0

-934

0

-9720

1 0,67

-62230

0

0,00105

0

 

15481,44

35,1

 

0

0

0

0

 

0

 

0

0

Г0~

0

0

Y2

15481,44

0

 

145,84

0

0

0

 

0

 

0

0

_0_

0

0

«У-3

15481,44

0

 

0 С

J449jp

_0|

0

 

1,07

 

0

0

0,000069

0

0

 

15481,44

0

 

0

0

108,45

0

 

0

 

0

0

ГУ

0

0

X5

0,65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,000042

0

Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що необхідно проводити 1 презентацію та приймати участь в 1 виставці на рік для отримання максимального охоплення інформацією цільової аудиторії. Проведемо заміну змінної X2 на У2 та представимо 3 ітерацію пошуку оптимального рішення.

Таблиця К.4

Стандартна таблиця рішення лінійної моделі (3 ітерація)

 

 

Вільний член

X1

X2 j

Y3

X4

Y5

L

10388,82

-8486

-934

0,067

-62230

0,00105

 

 

98307,14

0

6,35

0

0

 

0

Y1

15481,44

35,1

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

 

0

«У-2

15481,44

0 (

 

0

0

0

 

 

106,16

0

0,0068

0

0

 

0

X3

1,07

0

0

0,000069

0

0

 

 

0

0

0

0

0

 

0

 

15481,44

0

0

0

108,45

0

 

 

0

0

0

0

0

 

0

X5

0,65

0

0

0

0

0,000042

 

 

0

0

10

0

0

 

0

Оскільки рішення є опорним, а не оптимальним, зробимо обмін змінними. Представимо 4 ітерацію пошуку оптимального рішення (табл. 5)

Таблиця К.5

Стандартна таблиця рішення лінійної моделі (4 ітерація)

 

 

Вільний член

X1

Y2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах