В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 

36

 

 

інїз

 

170

170

170

170

170

 

 

37

 

 

 

 

435

435

435

435

435

 

 

3S

 

 

ЇКЇЗ

 

200

200

200

200

200

 

 

39

 

 

JLJ3

 

300

300

300

300

300

 

 

40

 

 

ІМІЗ

 

500

500

500

500

500

 

 

41

 

 

їоїз

 

161

161

161

161

161

 

 

42

 

 

JPJ3

 

160

160

160

160

160

 

 

43

 

 

JBi-12

 

6000

6000

6000

6000

6000

 

44

 

 

ЇСІ12

 

500

500

500

500

500

 

45

 

 

JD5-12

 

530

530

530

530

530

 

46

 

 

 

 

1050

1050

1050

1050

1050

 

47

 

 

 

 

2950

2950

2950

2950

2950

 

4S

 

 

ЇКЇ-12

 

1250

1250

1250

1250

1250

 

49

 

 

JLJ12

 

350

350

350

350

350

 

 

50

 

 

JMi-12

 

1000

1000

1000

1000

1000

 

51

 

 

jNi12

 

2500

2500

2500

2500

2500

 

52

 

 

І0І12

 

680

680

680

680

680

 

53

 

 

їр312

 

1480

1480

1480

1480

1480:

 

54

 

 

ІВІ8

 

600000

600000

600000

600000

600000

 

 

55

 

 

JD$8

 

53000

53000

53000

53000

53000

 

 

56

 

 

JFJ8

 

105000

105000

105000

105000

105000

 

 

57

 

 

JG$8

 

14500

14500

14500

14500

14500

 

 

5S

 

 

ЇІЇ8

 

295000

295000

295000

295000

295000

 

 

59

 

 

ЇКІ8

 

125000

125000

125000

125000

125000

 

 

60

 

 

ЇМІ8

 

215000

215000

215000

215000

215000

 

 

61

 

 

І N$8

 

250000

250000

250000

250000

250000

 

 

62

 

 

JO$8

 

68000

68000

68000

68000

68000

 

 

63

 

 

JPJ8

 

148000

148000

148000

148000

148000

 

 

64

 

 

І№

 

6000

6000

6000

6000

6000

 

В

65

 

 

Результат:

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

JSJ3

 

 

 

 

5188

5188

 

67

 

 

JSJ7

 

 

263500

 

 

 

 

68

 

 

Ї3$8

 

 

 

1879500

 

1879500

 

69

 

 

JSJ9

 

 

1987500

1987500

 

 

 

70

 

 

JSJ-12

 

 

 

 

18290

1

 

71

 

 

Примечания: столбец "Текущие значения" представляет значения изменяемых ячеек

ь

 

72

 

 

момент создания Итого

вопо отчета по Сценарию. Изменяемые ячейки для каждого

 

 

 

73

 

 

сценария выделены серым цветом.

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І<  < . >

И

\ Структура сценария/Листі /Лист2 / Лист; | <

 

 

> 1

Готово

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ


Додаток ОСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.      Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер ; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. - СПб. : Питер, 2007. - 496 с. : ил. - (Серия «Теория менеджмента»).

2.      Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. - Пер. с англ. под общей ред. Ю. Н. Каптуревского.- СПб : Издательство «Питер», 1999.

- 400 с.

3.      Ананьева Т. Коммуникационная кампания при выведении на рынок новых услуг и продуктов b-2-b [Електронний ресурс] / Т. Ананьева // Маркетинговые коммуникации. - 2010. - № 1. - Режим доступу до статті : http://grebennikon.ru/article-utv0.html.

4.      Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. - М. : Экономика, 1989. - 519 с.

5.      Антонов Г. Д. Централизация маркетинга в интегрированных компаниях : необходимость и эффективность [Електронний ресурс] / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова // Маркетинг в России и за рубежом. -2002. - № 4. - Режим доступа к журн. : http://mavriz.ru/articles/2002/4/356.html.

6.      Апчел Ю. С. Сучасні моделі маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / Ю. С. Апчел // Ефективна економіка, 2010. - № 4. - Режим доступу до статті : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php.

7.      Арланцев А. В. Синергизм коммуникационного инструментария [Електронний ресурс] / А. В. Арланцев, Е. В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - № 1. - Режим доступа к журн. : http://mavriz.ru/articles/2001/1/.

8.      Армстронг Г. Введение в маркетинг : уч. пособ. / Г. Армстронг, Ф. Котлер; пер. с англ. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. -

640с.

Артеменко Л. П. Моделі та методи стратегічного планування длявиробничого підприємства [Електронний ресурс] / Л. П. Артеменко, Є.

A.    Вронська // Проблеми системного підходу в економіці. Електронне наукове фахове видання. Збірник наукових праць. - 2010. - № 2. -Режим доступу до матеріалу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Vronska_210.htm

 

10.  Ассель Г. Маркетинг : принципы и стратегия : Учебн. [для вузов] / Г. Ассель- М. : ИНФРА-М, 2001. - 804 с.

11.  Балабанова Л. В. Маркетинг : Підручн. / Л. В. Балабанова - Донецьк,

2002. - 562 с.

12.  Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : Навч. посіб. / Л. В. Балабанова,

B.    В. Холод - К. : ВД «Професіонал», 2006. - 488 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58 


Похожие статьи

В В Божкова - Аналіз проблем стратегічного планування маркетингових комунікацій на промислових підприємствах

В В Божкова - Соціально відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання

В В Божкова - Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу

В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

В В Божкова - Передумови удосконалення управління інноваціями на пром підприємствах