М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Занесіть їй вість домів.

 

 

Однак в смутку чи в утісі, Я в чужині, ніби в лісі, Межи миром осамів: Красні пісні і музики Другим милі, мені дикі, Бо не чую рідних слів.

(А. Могильницький).

 

 

Завдання 3. Із поданих речень випишіть старослов'янізми. Визначте їх ознаки. Якщо можливо, наведіть українські відповідники.

1. А може, часом гетьману потрібно почуть про себе благодатну правду з перших уст? А я, переможений гетьман, сиджу тут, як перст, один. Ніяк не забуду ... твоїх колінець, твойого лона. Яких же ще він хоче сіл і градів? Це гординя! (Л. Костенко). 2. Хотілося б зігнати оскому На коронованих главах, На тих помазаниках божих. Все упованіє моє На тебе, мій пресвітлий раю, На милосердіє твоє, Все упованіє моє На тебе, мати, возлагаю. О зоре ясная моя! Ведеш мене з тюрми, неволі Якраз на смітничок Миколи, І світиш, і гориш над ним Огнем невидимим, святим, Животворящим, а із гною Встають стовпом передо мною Його безбожнії діла... (Т. Шевченко).

Завдання 4. Користуючись словником, виберіть із наведеного тексту специфічно білоруські слова, з'ясуйте їх значення. Якщо можливо, доберіть українські відповідники.

1. Шлях, дарога, сцяжына - сгмвалы-лейтматывы творчасцы А.Разанава; у дачьіненні да іх можна выкарастать паняцце «дамінантнай рыфмы», вынайдзенае паэтам у яго вершаказах, - «гэта тое імя, тая назва, якія маюць рэч, предмет, з 'ява» (А. Бельські). 2. У текстах беларускіх народных замоу выяуляецца шырокая разнастайнасць тауталагічньїх канструкцый: гад-гадавіца, яшчао-яшчарыца, слівень-слівяніца. Часам шматзлучнікавасць і шматпріназоунікавасць ужываюцца адначасова, што яшчэ больш надае замоунаму тэксту асаблівую рьітмічную выразнасць: у полі дуб без карней і без галля, і без камля, і без маршчын; ці з яды, ці з вады, ці з уроку, ці з падымку, ці падзіуку?(Н. Шандроха).

 

 

Завдання 5. З поданого тексту випишіть слова, що належать до лексичних запозичень. Користуючись словником іншомовних слів, визначте джерело запозичення.

1. Специфіка богословсько-догматичного образу Богородиці ідеально відповідає загальнокультурним параметрам бароко як типу культури. Поєднання рис православної і католицької субкультур, сприйняття інтернаціонального образу як національного, унікальне інтегрування трансцендентного і земного, ірраціонального та раціонального, надлюдського і природного гармонійно здійснюється у цьому образі (з автореферату). 2. Експериментальна перевірка знання респондентами значень 18-ти слів, що найчастіше зустрічаються у мові газет, зафіксованих (крім іміджмейкер і кліпмейкер) у ВТСУМ, показала, що тільки 11 слів (61%) бартер, комп 'ютер, Інтернет, офіс, офшор, дизайн, менеджер, дилер, кліпмейкер, іміджмейкер, продюсер виявилися семантично й частково орфографічно освоєними шістдесятьма відсотками інформантів на 90%. Решта 7 слів саміт, брифінг, моніторинг, вистриб'ютор, маркетинг, холдинг,лізинг виявилися частково освоєними приблизно п'ятнадцятьма-двадцятьма відсотками інформантів (з автореферату). 3. Основою авторського поетичного ономастикону є ареальний онімічний тезаурус, художньо осмислений і перетворений письменником. Індивідуальне світосприйняття автора фільтрує його і відбиває не лише широковідомі оніми, що є традиційними символами у художніх творах, а й інші, такі, що мають полярні понятійні значення (із нестійкою конотацією) (з автореферату).

 

 

Завдання 6. Визначте, до якого розряду лексики з погляду походження належать наведені слова. Поясніть їх фонетичні, словотворчі та семантико-стилістичні особливості. Складіть речення з 5 словами (на вибір).

Штамп, тренінг, шашлик, психіка, возвеличити, жалюзі, рандеву, сопрано, декан, вуаль, ландшафт, журі, консьєрж, полон.

 

Завдання 7. Визначте джерело запозичення та ознаки іншомовності в поданих словах. З'ясуйте лексичне значення наведених слів.

Абажур, абат, абордаж, автор, б'єф, сарай, психологія, шасі, тираж, джемпер, бібліотека, гофре, шрифт, істина, муліне, повидло, псевдовчення.

 

Завдання 8. Поясніть значення іншомовних слів, складіть з ними речення. З'ясуйте походження іншомовних слів і вкажіть ознаки іншомовності.

Штрих, хобі, саранча, волейбол, тлумачити, предтеча, базар, штиль, повидло, аксесуар.

 

Завдання 9. До поданих іншомовних слів доберіть українські синоніми. Визначте вид синонімічних зв'язків.

Аномалія, аналіз, автентичний, раціональний, презентація, криптографія, фатум, полісемічний, ліміт, конотація, консолідація, спрут, інтерпретація, владар, уніфікація, метаморфоза, симптом, кастинг, гіперболізація.

Завдання 10. До поданих українських слів доберіть синоніми іншомовного походження.

Будова (у значенні «взаємне розташування частин у складі чого-небудь»), будова (у значенні «загальний склад, форма тіла людини»), бог, дорога, вступник (заст.), зібрання, розправа.

 

 

Завдання 11. До поданих слів іншомовного походження доберіть антоніми

Дисиміляція, прогрес, полі, імпорт, демілітаризація, монофункціональність.

 

 

Завдання 12. Поясніть значення кожного з наведених слів. З'ясуйте, яке з них зайве, тобто за семантикою не може бути об'єднане з іншими.

1.     Варваризм, геноцид, дискримінація, корупція, мілітаризм.

2.     Плеоназм, літота, редуплікація, проклітика, мафія.

3.     Аншлаг, арго, аглютинація, анаграма, аблаут.

4.     Альбатрос, анчоус, гризлі, гудрон, ківі.

5.     Афгані, пенні, рупія, круїз, тугрик.

6.     Манто, пікет, пончо, тога, туніка.

 

 

Завдання 13. Поясніть значення старогрецьких і латинських коренів. Доберіть до них українські слова-відповідники.

Нео, полі, ретро, сейсм, терм, фунд, дека, лект, морф, гранд.

 

 

Завдання 14. Поясніть значення сталих виразів, запозичених з інших мов. Якщо можливо, доберіть до них українські фразеологізми.

Варфоломіївська ніч, терра інгокніта, випустити духа з пляшки, табула раса, спалити кораблі, ахіллесова п'ята, Альфа і Омега, зійти на пси.

 

 

Завдання 15. Поясніть походження поданих слів. З'ясуйте, які з цих слів є власне запозиченими, а які утворилися на українському ґрунті від іншомовних основ.

Декада, суфлер, комікс, дебютувати, схематичний, деривація, журнальний, конверсія, ідеографічний, епілог, модифікувати, інавгурація.

 

Завдання 16. До наведених словосполучень доберіть іншомовні відповідники. З'ясуйте, які з них є кальками.

Товариш по службі, навчанню; яскраве святкове освітлення;внутрішнє переконання людини; великі спортивні змагання; ритмічна гімнастика; шукач ризикованих пригод; накладне волосся; порушення ритму роботи серця; зображення, що пояснює, доповнює друкований текст; галузь мовознавства, яка досліджує власні імена; модна пісня, мелодія; естрадний артист, який оголошує номери концертної програми; наука, що вивчає приготування страв; урочиста церемонія введення на посаду глави держави.

 

 

Завдання 17. Перекладіть текст українською мовою, знайдіть запозичені слова і поясніть їх значення.

Очевидно, общеязыковые эвфемизмы не нуждаются в экспликации. Во-первых, они общеизвестны и мгновенно опознаются носителем языка как знаки с двойной семантикой; во-вторых, они связаны с определенной темой, подлежащей смягченному, согласно законам речевого этикета, описанию. Речевые и окказиональные эвфемизмы опознаются слушающим, главным образом, по теме, которая, согласно прескрипциям культурного социума, требует от собеседника ее тактичного, деликатного описания. Экспликация данного речевого акта, особенно в отношении общеязыковых эвфемизмов, а также в отношении речевых или окказиональных эвфемизмов происходит в редких случаях и если осуществляется, то косвенно: слова-сигналы или иные маркеры данного речевого акта содержат, в большинстве случаев, имплицитную информацию (М. Ковшова).

 

 

Завдання 18. Прокоментуйте особливості адаптації іншомовних слів в українській мові.

Naif (фр.) - наївний (укр.); fabula «байка»(лат.) - «послідовний стислий виклад подій, фактів, зображених у художньому творі» (укр.); problema (гр.) -проблема (укр.); sound track (англ.) - саунд-трек (укр.); senatus (лат.) - сенат (укр.); arena «пісок»(лат.) - арена «круглий майдан посеред цирку» (укр.), перен. «місце, де відбувається, розігрується щось» (укр.); to scan (англ.) -сканувати (укр.); magister «учитель» (лат.) - магістр «учене звання» (укр.); licensing (англ.) - ліцензування (укр.); credo «вірую» (лат.) - кредо «переконання, основи світосприймання» (укр.); butic «крамничка, майстерня» (фр.) - бутік «крамничка» (укр.).

 

 

Завдання 19. Знайдіть слова іншомовного походження та поясніть їх семантичні, фонетичні, словотворчі та граматичні особливості.

1. Кожному з шах-заде, коли вони покидали Топкапи і вирушали до визначених їм султаном провінцій, одразу давався свій власний двір: візир, імім, дефтердар (П. Загребельний). 2. Ця сфера філологічних студій, у якій синтезовано виявляються літературознавство і лінгвістика, розпочиналася як герменевтика. У наш час ця галузь відома як Новий критицизм у США та Практичний критицизм в Англії. Інтерпретація художнього тексту вимагає усвідомлення творчого задуму автора і правильного тлумачення смислової значущості кожного його компонента (А. Загнітко).

 

 

Завдання 20. Випишіть зі словника іншомовних слів по 5 лексем італійського, грецького, німецького, французького, англійського походження. Складіть з ними речення. Наведіть приклади спільнокореневих слів з такими іншомовними основами.

 

 

Модульні завдання

 

 

Варіант 1

Завдання 1. Визначити ознаки іншомовності поданих слів.

Гросмейстер, бюро, суфле, чрево, башлик, бодибілдинг.

 

 

Завдання 2. Дібрати до наведених слів, виразів або тлумачень понять іншомовні відповідники, визначити ознаки їх іншомовності, дібрати, якщо можливо, однослівні українські відповідники.

Торговець держаними, рідкісними, старовинними книгами; пряма, що поділяє кут навпіл; гумовий диск для гри в хокей; вага товару з упаковкою; нездійсненний, необдуманий план.

 

 

Завдання 3. Витлумачити значення поданих іншомовних слів. Встановити, з якої мови вони запозичені. Дібрати до них синоніми та антоніми, визначити їх структурно-семантичний тип.

Форпост, революція, монотеїзм.

 

 

Завдання 4. Із поданими старогрецькими і латинськими коренями утворити

слова і пояснити їх значення.

Аві (лат. avis - птах), нео (грец. vboq - новий).

 

 

Варіант 2

Завдання 1. Визначити ознаки іншомовності поданих слів. Штрейкбрехер, реслінг, качан, джентльмен, повидло, юродивий.

 

 

Завдання 2. Дібрати до наведених слів, виразів або тлумачень понять іншомовні відповідники, визначити ознаки їх іншомовності, дібрати, якщо можливо, однослівні українські відповідники.

Високе стояче дзеркало; укол (у медицині); черевички з м'якою підошвою для немовлят; життєпис; короткий зміст оперного твору.

Полісемія, гомогенний, синтез.

 

 

Завдання 4. Із поданими старогрецькими і латинськими коренями утворити слова і пояснити їх значення.

Ретро (лат. retro - назад), дактил (грец. dd/mAog - палець).

 

 

Варіант 3

Завдання 1. Визначити ознаки іншомовності поданих слів.

Штрих, перпетуум-мобіле, страждати, мітинг, башибузук, єднати.

 

 

Завдання 2. Дібрати до наведених слів, виразів або тлумачень понять іншомовні відповідники, визначити ознаки їх іншомовності, дібрати, якщо можливо, однослівні українські відповідники.

Спірний, суперечливий; вага товару без упаковки; основний закон держави; модельєр одягу, що відповідає вимогам сучасної моди; несправжнє вигадане прізвище.

 

 

Завдання 3. Витлумачити значення поданих іншомовних слів. Встановити, з якої мови вони запозичені. Дібрати до них синоніми та антоніми, визначити їх структурно-семантичний тип.

Абстрактний, дифузний, тотальний.

 

 

Завдання 4. Із поданими старогрецькими і латинськими коренями утворити слова і пояснити їх значення.

Фунд (лат. fundamentum - основа), нео (грец. vboq - новий).

Варіант 4

Завдання 1. Визначити ознаки іншомовності поданих слів. Бюргер, парча, вітчизна, плісе, аутсайдер, приязнь.

 

 

Завдання 2. Дібрати до наведених слів, виразів або тлумачень понять іншомовні відповідники, визначити ознаки їх іншомовності, дібрати, якщо можливо, однослівні українські відповідники.

Бій тореадора з розлюченим биком; кровопивця; невдача, провал, неуспіх; виступати з концертами на виїзді; улюблена роль.

 

 

Завдання 3. Витлумачити значення поданих іншомовних слів. Встановити, з якої мови вони запозичені. Дібрати до них синоніми та антоніми, визначити їх структурно-семантичний тип.

Лояльний, монокль, асиміляція.

 

 

Завдання 4. Із поданими старогрецькими і латинськими коренями утворити слова і пояснити їх значення.

Лібер (лат. liberalis - вільний), кріо (грец. /pvog - мороз).

 

 

Варіант 5

Завдання 1. Визначити ознаки іншомовності поданих слів.

Аксесуар, балетмейстер, демпінг, барабан, кафе, грядущий.

 

 

Завдання 2. Дібрати до наведених слів, виразів або тлумачень понять іншомовні відповідники, визначити ознаки їх іншомовності, дібрати, якщо можливо, однослівні українські відповідники.

Воротар; письмове, переважно ювілейне, привітання; стрілець, що добре володіє мистецтвом влучної стрільби; спірний, суперечливий; штучне зрошення земель.

Прогрес, мілітаризація, мікроскопічний.

 

 

Завдання 4. Із поданими старогрецькими і латинськими коренями утворити слова і пояснити їх значення.

Лект (лат. - читати), антроп (грец. dvpvconog - людина).

СХЕМА

 

ЧАСТКОВОГО ЛЕКСИКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ СЛОВА

1.        Записати слово в початковій формі.

2.        Визначити, повнозначне чи неповнозначне слово.

3.        Витлумачити лексичне значення слова.

4.        З'ясувати, конкретне чи абстрактне його лексичне значення.

5.        Визначити, однозначне чи багатозначне слово; ужите в прямому чи переносному значенні; визначити вид перенесення (метафора, метонімія, синекдоха, функціональне перенесення).

6.        З'ясувати, який тип лексичного значення має слово (номінативний, фразеологічно зв'язаний, синтаксично зумовлений та інші).

7.        Дібрати, де можливо:

а)  синоніми (визначити вид синонімічних зв'язків: абсолютні; ідеографічні,
стилістичні, семантико-стилістичні; загальномовні чи контекстуальні);

б)  антоніми (визначити структурно-семантичний тип антонімів: контрарні,
комплементарні, векторні, конверсивні; утворити всі можливі антонімічні
пари);

в)    омоніми (вказати види омонімічних стосунків: повні чи часткові;
омофони, омоформи, омографи);

г)  пароніми

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Похожие статьи

М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія