Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

8p a

Q

 

Q    { a1 + Є a 2

j1

Vea1ea2


 

 

Q

4Pea 2rj2

4Pea 2r

Задача 17 При r =1 см і в =0 E =400 В/м, при r =10 см і

в =90° E=793,6 В/м.

Задача 18 F =-6,43х10-9 Н. Задача 19 E=720 В/м.Задача 20 E


P h (ea2 + ea1 )'           P (ea2 + ea1 ) hЗадача 21 j2-j1=0,0235 В.

 

Задача 22 5 = 2 х 10 41 y j - xi I, d/'vd = 0.

Задача 23 Iemp =0,628 А. Задача 24 U12=31,9 В. Задача 25 =4,36х 106 А/м2. Задача 26 G =0,13 См.

Задача 27 5 = ?- g U      , Iemp =1,256х 10-7 А.

rR1R22х10-4

Задача 28 j = ln(R2I, U =256 В, Gemp =7,82х 10-4 См. Задача 29 Iemp =1,13х 10-3 А, 5 (r):

rln(2-0,1r)r      (g1 + g2 )(2a - r)

Задача 30 j1 = 14pg1

 

j2 =----- 7—1-- .

2P (g1 + g2 )r

Задача 31 a2=20'.

Задача 32 B = m1 (cos a1 - cos a2).

 

Задача 33 H =------- ——-—.

2 (a2 + z2) 2

Задача 34 H =143,6 А/м.Ir I

Задача 35 H1 =------   при r £ a, H2 =-----         при r > a.

2k a                               2k r

I  (r r - R2)

Задача 36 Н2=0 при r <R2, H2 =------------ j-------- ^ при

2p r (R22 - R)

R2< r < R2, H3 = —-— при r > R2.

2k r

Ir I

Задача 37   H2 =-------    при  r < R2,   H2 =---- при

1   2k R2          2   2k rR< r < R2, H3-2

2k r


(R32 - R22)


при R2< r < R3; H4=0при r > R3 .

Задача 38      - jMB =2,5 B.

Задача 39 Вг =7,29x 10 ъ Тл.

Задача 40 HM =101 А/м, HN =0,0715 А/м.

Задача 41 HA = 0, HB =459 А/м.

Задача 42 H1 = 2x105r А/м, M1 = 9,8x106r А/м,

H2 = 201 А/м, M2 = 0 . r

Задача 43 e = -m°bm x 2k

, a + c + x     f   x Л    f   11     ^ . f X
со ln-------- cos І a— I-v I------------ I sin I co-

at + x       \   v J    \a + x   a + c + x J    \ v;

При x =20 см e =6,32x10~6 B. Задача 44 U =11,1 B.

Задача 45 tga =1,1 x10-7,    П dS=1,523 Вт. Задача 46 H =5,315x 10 4 sin(106t -65°20'),П =5,315x 10-5 (1-cos(2x 106t -130°40')). Задача 47 P =762 Вт. Задача 48 A =3x10-4 м. Задача 49 e 2=3,22.

Задача 50 k = a = ( =14100 м-1, A =7x 105 м, l =4,45 x10-4 м, vt =2,25 м/с.

Задача 51 v^=2,96 м/с, ^=0,059 м, Zxe1=1,87x10-7 Ом,
A1=0,009 м,             v^2=418,67 м/с,             12=4,187x 10-4 м,

Zx22=2,63x10-4 Ом, A2=6,67x10-5 м.

Задача 52 AKp10=0,1728 м, l =0,1 м, L =0,1225 м, vi =3,68x108 м/с, vp =2,45x108 м/с.ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

Лабораторна робота 1 Дослідження електричного поля постійного струму в провідному середовищі

 

Мета роботи - експериментально дослідити картину електричного поля постійного струму в провідному сере­довищі.

 

1.1 Пояснення до роботи

Розподіл зарядів, які рухаються, у провіднику при по­стійному струмі є стаціонарним, тому що кількість елек­трики, яка входить у будь-який об'єм провідника за деякий проміжок часу, дорівнює кількості електрики, яка вихо­дить із нього за той самий проміжок часу.

Картина електричного поля стаціонарно розподілених зарядів, які рухаються поза джерелом е.р.с., тотожна кар­тині електричного поля аналогічна до розподілених нерух­ливих зарядів (рис. Б1). Тому в області поза джерелами е. р. с. електричне поле стаціонарно розподілених зарядів, які рухаються, є потенційним і описується системою рів­нянь (2.12) (див. розділ 2). При цьому в провідному сере­довищі можна провести ряд еквіпотенціальних поверхонь і ряд силових ліній, які перетинають еквіпотенціальні по­верхні під прямим кутом. У кожній точці силової лінії век­тор напруженості електричного поля E спрямований по дотичній до цієї лінії і для ізотропного середовища, збіга­ється з вектором 5 = g E, який визначає силові лінії струму (див. рис. Б1).Рисунок Б1 - Картина електричного поля, стаціонарно розподілених зарядів, які рухаються поза джерелом е. р.с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч