Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

а) Dj = -Г;

Є a

б) A A = -ma 8;

в) A A = 0;

г) інша відповідь?

9  Яка гранична умова може бути використана при роз­в'язанні задач електростатики:

 

б) Д = В2 ;

в) 8, = 82 ;

1n2n

г) інша відповідь?

10 Який із перелічених законів справедливий для елек­тростатичного поля:

а) закон Фарадея;

б) закон Кулона;

в) закон Ампера;

г) інша відповідь?

11 Яка умова задовольняє існування електричного поля постійного струму:

а)  р = 0;

12 б)         8 =0;Електричне поле постійного струму є:

а) імпульсним;

б) потенціальним;

в) вихровим;

г) інша відповідь.

13 Яке рівняння описує електричне поле постійного струму:

а) rotA = 0 ;

б) divB = 0;

в) div 8 = 0;

г) інша відповідь?

14 Яка гранична умова використовується при розв'я­занні задач електричного поля постійного струму:

а)   81n= 82n;

б)  B1n= B2n;

1n2n

 

г) інша відповідь?

15 Яке співвідношення описує закон Джоуля-Ленца в диференційній формі:

®

а) div8 = 0 ;

б) 8 = у E;

16 в)         p = у E2;Яке із записаних рівнянь є законом повного струму:

®

а) divB= 0 ;

б) rotH = 8 ;

®

в) divA= 0 ;

г) інша відповідь?

17 Які гранична умова використовується при розв'я­занні задач магнітного поля постійного струму:

 

б)  A1n= A2n;

в) D1n= D2n;

1n2n

г) інша відповідь?

18 Які рівняння мають однакову форму запису при описанні аналогії стаціонарних електричних полів:

а) rotE= 0 ;

б) divD= 0;

в) div8 = 0 ;

г) інша відповідь?

19 Які рівняння ідентичні за своїми властивостями при описанні аналогії електричних і магнітних стаціонарних полів:

а) rotE = 0 ® rotA = 0 ;

б) divD = 0 ( р = 0 div 8 = 0 ;

20   в)         D = eaE ® B = maH ;Який закон використовують при описанні електри­чного поля постійного струму:

а) закон Кулона;

б) закон повного струму;

в) закон Біо-Савара-Лапласа;

г) інша відповідь?

21   Які із перелічених нижче законів використовують при описанні магнітного поля постійного струму:

а) другий закон Кірхгофа;

б) закон Ома;

в) закон повного струму;

г) інша відповідь?

22   Ємність C - це коефіцієнт пропорційності у відно­шенні:

а) заряду до потенціалу;

б) власного магнітного потоку до струму;

в) струму до напруги;

г) інша відповідь.

23   Індуктивність L - це коефіцієнт пропорційності у відношенні:

а) заряду до потенціалу;

б) струму до напруги;

в) власного магнітного потоку до струму;

г) інша відповідь.

24   Взаємна індуктивність M - це коефіцієнт пропор­ційності у відношенні:

а) заряду до потенціалу;

б) струму до напруги;

в)  власного магнітного потоку до струму;25 Яке співвідношення справедливе для енергії елек­тричного поля:

а) W = 2 j pj dV;

 

б)  W = 2 jAd dV

2 V

в)  W = -2 jHBdV

2 j '

V

г) інша відповідь?

 

26 Яке співвідношення справедливе для енергії магніт­ного поля:

а)  W = 2 j pj dV

2V

б) W = 2 jAd dV

2 J '

V

 

 

г) інша відповідь?

27  Котушка індуктивності складається:

а) з одного відрізка провідника;

б) з двох металевих ізольованих пластин;

в) з декількох витків дроту;

г) інша відповідь.

28  Яке співвідношення правильно відображає відно­шення ємності до провідності:

а) C = &;

G   e б)     G=7;

в) C=;

г) інша відповідь?

29  Електростатичний екран може бути виготовлений з:

а) фторопласту;

б) скла;

в) пермалою;

г) інша відповідь.

30  Магнітний екран може бути виготовлений з:

а) міді;

б) тефлону;

в) магнітом'якої сталі;

г) інша відповідь.

 

Еталони відповідей на тест В2:1в; 2б; 3а; 4а; 5б; 6г; 7а; 8а; 9г; 10б; 11г; 12б; 13в; 14а; 15в; 16б; 17б; 18а; 19а,в; 20г; 21в; 22а; 23в; 24г; 25а; 26б; 27в; 28б; 29г; 30в.В3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ за розділом 3 «Електромагнітні хвильові процеси»

1  Які види електромагнітних полів характеризують ви­никнення хвильових процесів:

а) електростатичне поле;

б) вихрове електричне поле;

в) вихрове магнітне поле;

г) інша відповідь?

2  Яка із наведених функцій описує хвильові процеси:

а) u = f ( x, z);

б) u = f (z - a) ;

в) u = f ( z ± vt) ;

г) інша відповідь?

3  Яке рівняння є однорідним рівнянням Гельмгольца:

а) □2 j = 0 ;

б) □2 H = 0 ;

в) □2 j = -r ;

Є a

г) інша відповідь?

4  Яке із записаних рівнянь дозволяє проаналізувати процеси випромінювання електромагнітних хвиль:

а)  V 2j = - Г;

Є a

б) v2 ® = -ma ®;

5  в)           V2j =0 ;Однорідною називається хвиля, яка має постійну ам­плітуду:

а) у часі;

б) у просторі;

в) у всіх точках фазового фронту;

г) інша відповідь.

6  Хвиля називається плоскою, якщо її фазовий фронт являє собою:

а) циліндричну поверхню;

б) сферичну поверхню;

в) плоску поверхню;

г) інша відповідь.

7  Коефіцієнт поширення хвилі p характеризує:

а) швидкість поширення площини рівних фаз;

б) відстань, пройдену хвилею за період коливання;

в) зміну амплітуди і фази хвилі при проходженні хви-
лею відстані
1 м;

г) інша відповідь.

8  Коефіцієнт загасання a характеризує:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч