Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

а) коаксіальних;

б) прямокутних металевих;

в) круглих металевих;

г) інша відповідь?

20  Які нерівності справедливі для фазової швидкості хвилі ( \ф ) у періодичній сповільнювальній системі:

а)   Уф > c;

б) Уф =0;

21  в)           уф < c ;На базі яких ліній передачі можуть бути виконані об'ємні резонатори:

а) дводротової;

б) коаксіальної;

в) прямокутної;

г) інша відповідь?

22  Який параметр об'ємного резонатора є найбільш важливим:

а) смуга пропущення;

б) власна частота;

в) добротність;

г) інша відповідь?

23  Стінки об'ємного резонатора можуть бути виконані із таких матеріалів:

а) провідників;

б) напівпровідників;

в) феромагнетиків;

г) інша відповідь.

24  Які резонатори є малогабаритними:

а) об'ємні;

б) біжучої хвилі;

в) діелектричні;

г) інша відповідь?

25  Яке призначення антени:

а) випромінювання хвилі;

б) приймання хвилі;

26  в)         відбиття хвилі;За принципом дії антени можна поділити на:

а) нелінійні;

б) лінійні;

в) апертурні;

г) інша відповідь.

27  Які антени не належать до основних типів:

а) антенні решітки;

б) директорні антени;

в) дзеркальні антени;

г) інша відповідь?

28  Яку із перелічених нижче систем можна вважати квазіоптичною:

а) дводзеркальний відкритий резонатор;

б) лінзовий хвилевід;

в) порожній металевий хвилевід;

г) інша відповідь?

29  В якому із перелічених нижче пристроїв НВЧ утво­рюється стояча хвиля:

а) нескінченному відкритому хвилеводі;

б) відкритому резонаторі;

в) об'ємному резонаторі;

г) інша відповідь?

30  Які властивості характерні для квазіоптичних сис­тем:

а) радіаційне загасання більшості коливань і хвиль;

б) згущення спектра власних частот;

в)  розрідження спектра власних частот;Еталони відповідей на тест В4:1 а,б; 2а,б; 3б; 4г; 5а,в; 6в; 7а; 8г; 9б; 10а,в; 11б; 12в; 13б; 14б; 15б; 16а,б 17б,в; 18в; 19а; 20в; 21б,в; 22в; 23а; 24в; 25а,в; 26б,в; 27г; 28а,б; 29б,в; 30а,в.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавець і виготовлювач Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч