А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 

17.       Стрелков С. П. Механика. - М.: Наука, 1975.

18.       Чертов А. Г. Единицы физических величин. - М.: Высшая школа, 1977.

Епифанов Г. И., Мома Ю. А. Твердотельная електроника. - M.: Высшая школа, 1986.ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

 

 

 

 

Галіахметов Алмаз Мансурович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 «ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ -6.070106 «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до випуску 01.03 2012 р. Гарнітура Times New Roman. Умов. друк. арк. 13,69. Зам. № 70.

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Автомобільно-дорожній інститут 84646, м. Горлівка, вул. Кірова, 51 E - mail: druknt@rambler.ru

Редакційно-видавничий відділ

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2982 від 21.09.2007 р.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 


Похожие статьи

А М Галіахметов - Транспорт і транспортна інфраструктура

А М Галіахметов - Молекулярна фізика і термодинаміка

А М Галіахметов - Розділи класична механіка і молекулярна фізика та термодинаміка