М О Шульга, І П Юхно - Вентиляція та кондиціювання повітря - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.О. ШУЛЬГА, І.П. ЮХНО

Харків - ХНАМГ - 2004


 

 

ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

М.О. ШУЛЬГА, І.П. ЮХНО

 

 

 

 

 

 

ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - ХНАМГ - 2004

УДК 658264

 

 

М.О. ШУЛЬГА, І.П. ЮХНО. Вентиляція та кондиціювання повітря: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2004. - 148 стор.

 

 

Посібник містить положення термодинаміки і теплопередачі, що використовуються для розрахунків систем вентиляції й кондиціювання повітря житлових, громадських і адміністративно-побутових споруд. У посібнику викладаються питання термодинаміки вологого повітря, розглядаються зміни стану вентиляційного повітря у приміщеннях з надлишками теплоти й вологи. Викладена методика розрахунку тепловологісного балансу приміщень і визначення обсягу припливного повітря. Подані особливості конструкції обладнання систем вентиляції й кондиціювання повітря, розглянуті приклади компонування сучасного технологічного обладнання центральних кондиціонерів. Наведені технічні дані сучасних кондиціонерів, що є основою компактних і економічних систем кондиціювання повітря: кондиціонери спліт -систем, шафові, покрівельні.

Посібник може бути використаний при виконанні курсових і дипломних проектів, а також для самостійної роботи студентів.

Розрахований на студентів спеціальностей 8.092101 "Промислове і цивільне будівництво", 8.092103 "Міське будівництво та господарство" і 8.120102 "Містобудування".

Іл. - 89. Табл. - 12. Бібліогр. - 18.

 

 

Рецензенти: д.т.н., професор кафедри теплотехніки Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут" Братута Е.Г.;

д.т.н., професор, зав. кафедри ТГВ і ТПЕР Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури Редько О.Ф.

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України, рішення № 14/18.2-354 від 01.03.04 р. ISBN 966-695-058-8

 

 

 

 

© М.О. ШУЛЬГА, І.П. ЮХНО. ХНАМГ, 2004. 3

ЗМІСТ

 

1. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМОДИНАМІКИ                                          6

1.1.    Основні поняття технічної термодинаміки...........................................................         6

1.2.    Термодинамічні параметри...................................................................................... ...... 6

1.3.    Рівняння ідеального газу.......................................................................................... ...... 8

1.4.    Газові суміші.............................................................................................................         9

1.5.    Перший закон термодинаміки................................................................................         10

1.6.    Термодинамічні процеси..........................................................................................        12

1.7.    Другий закон термодинаміки. Цикл Карно.......................................................... ....... 14

1.8.    Водяна пара...............................................................................................................         18

1.9.    Ідеальний цикл паросилової установки. Цикл Ренкіна.......................................        20

1.10.  Рух, витікання й дроселювання рідин, газів і пари........................................... ....... 22

 

2. ОСНОВИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ                                                     28

2.1.     Основні положення теплообміну...........................................................................         28

2.2.     Теплопровідність......................................................................................................         28

2.3.     Конвективний теплообмін...................................................................................... ....... 31

2.4.     Теплообмін випромінюванням...............................................................................        34

2.5.     Теплопередача........................................................................................................... ...... 37

2.6.     Призначення, класифікація й розрахунок теплообмінних

апаратів....................................................................................................................         40

 

3. ТЕРМОДИНАМІЧНІ РОЗРАХУНКИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Й КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ                                                   45

3.1.    Терміни та визначення............................................................................................. ....... 45

3.2.    Санітарно-гігієнічні основи вентиляції.................................................................         46

3.3.    Властивості вологого повітря................................................................................. ...... 49

3.4.    Процеси зміни тепловологісного стану повітря...................................................         50

3.5.    Елементарні процеси зміни тепловологісного стану повітря в I - d
діаграмі......................................................................................................................         54

 

3.5.1.     Процеси нагріву і охолодження повітря при постійному
вологовмісті
.............................................................................................................        54

3.5.2.     Процеси охолодження повітря при зміні вологовмісту....................................        55

3.5.3.     Процеси нагріву та зволоження повітря, що відбуваються
одночасно
.................................................................................................................        56

3.5.4.     Кутовий коефіцієнт і кутовий масштаб процесів зміни стану
вологого повітря
.....................................................................................................         57

3.5.5.     Зволоження повітря парою..................................................................................         58

3.5.6.     Зміна стану повітря при змішуванні різних його обсягів та станів                         59

3.6.  Визначення необхідного повітрообміну для обслуговування
приміщень
.................................................................................................................. ...... 59

3.6.1.     Розрахункові параметри зовнішнього повітря................................................... ...... 60

3.6.2.     Класи СКП.............................................................................................................         60

3.6.3.     Нормовані метеорологічні параметри внутрішнього повітря.......................... ...... 60

3.6.4.     Надходження теплоти і вологи в приміщення................................................... ...... 61

3.6.5.     Побудування процесу асиміляції теплоти і вологи в І-d діаграмі...                        62

3.6.6.     Визначення повітрообміну................................................................................... ..... 63

3.6.7 Процес обробки повітря в холодний період......................................................... ..... 64

3.6.8. СВ і СКП для забезпечення температури повітря приміщення........................ ...... 66

 

4. СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ Й КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ. ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА

ПІДБІР                                                                      70

4.1.  Вентиляція.................................................................................................................        70

4.1.1.     Класифікація та стисла характеристика систем вентиляції.............................. ..... 70

4.1.2.     Аерація при джерелах теплоти............................................................................ ...... 71

4.1.3.     Аерація під дією вітрового тиску........................................................................        75

4.1.4.     Природна витяжна канальна вентиляція............................................................ ...... 78

4.1.5.     Механічна вентиляція........................................................................................... ..... 80

4.2.  Вентилятори............................................................................................................. ....... 84

4.2.1.   Радіальні вентилятори.......................................................................................... ...... 85

4.2.1.1.      Класифікація радіальних вентиляторів...........................................................        85

4.2.1.2.      Тиск, який створює вентилятор......................................................................         87

4.2.1.3.      Аеродинамічна характеристика радіальних вентиляторів............................        88

4.2.1.4.      Закони подібності вентиляторів.......................................................................        91

4.2.1.5.      Підбір вентиляторів........................................................................................... ...... 93

4.2.1.6.      Робота вентилятора в мережі............................................................................ ...... 94

4.2.2.   Аксіальні вентилятори..........................................................................................       96

4.3.  Повітронагрівачі.......................................................................................................        98

4.3.1.     Класифікація повітронагрівачів..........................................................................        98

4.3.2.     Конструкції повітронагрівачів............................................................................. ...... 99

4.3.3.     Схеми обв'язки повітронагрівачів по теплоносію й повітрю...........................        102

4.3.4.     Розрахунок повітронагрівачів.............................................................................. ..... 103

4.4.  Камери зрошення......................................................................................................        105

4.4.1.     Конструкція й принцип роботи.......................................................................... ...... 105

4.4.2.     Основні параметра камери зрошення та її розрахунок..................................... ...... 106

4.5.  Фільтри повітряні...................................................................................................... ...... 109

4.5.1.     Параметри повітряних фільтрів........................................................................... ..... 109

4.5.2.     Конструкція повітряних фільтрів........................................................................ ...... 110

4.6.  Кондиціонери........................................................................................................... ...... 114

4.6.1. Центральні кондиціонери...................................................................................... ...... 115

4.6.1.1. Загальні вимоги до центральних СКВ..................................................................... 116

4.6.1.2 Функціональні можливості устаткування при різній комплекта-
ції технологічними блоками (переважно у холодний період)
.......................... ...... 122

4.6.1.3.       Функціональні можливості устаткування при різній комплекта-
ції технологічними блоками (переважно у теплий період)
..............................        125

4.6.1.4.       Схема кондиціонера, що гарантовано забезпечує задані
параметри клімату
................................................................................................        130

4.6.1.5. Схема вентустановки з парозволожувачем......................................................        131

4.6.2.   Кондиціонери спліт-систем................................................................................. ....... 136

4.6.2.1.      Загальна характеристика................................................................................... ...... 136

4.6.2.2.      Конструкція і місце встановлення внутрішніх блоків...................................        138

 

4.6.3.     Шафові кондиціонери..........................................................................................         140

4.6.4.     Покрівельні кондиціонери................................................................................... ...... 142

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М О Шульга, І П Юхно - Вентиляція та кондиціювання повітря