Т О Башук - Ресурси збутового потенціалу підприємства - страница 1

Страницы:
1 

УДК 005.521:005.346:658.8 Т.О. Башук

Ресурси збутового потенціалу підприємства як основа підвищення ефективності логістичної діяльності

 

В статті наведено класифікацію територіальних ресурсів збутового підприємства, узагальнені методи графічного відображення збутового потенціалу. Запропоновано визначення доступності збутового закладу, та споживчий профіль географічної торговельної області.

Ключові слова: ресурси підприємства, географічні та клієнтські ресурси, область роздрібного охоплення, індекс роздрібної насиченості збутовий потенціал.

 

Вступ. Останнім часом в Україні спостерігається стрімке вторгнення закордонних товаровиробників, та як наслідок - активізація національних збутових організацій. Одним з найважливіших чинників подальшого успіху на нашу думку є ретельний вибір територіального розташування, географічної області, місця реалізації продукції підприємства.

Постановка завдання. Оцінка прибутковості розглянутої земельної ділянки має велике значення, тому що вона має безпосереднє відношення до практичного підсумку, тобто до результативності діяльності, фінансових показників та оцінок конкурентоздатності. Чітка, добре розроблена стратегія місця розташування гарантує, що роздрібний бізнес буде дислокований у правильному місці, із правильними товарами в правильний час. Процес формулювання географічної стратегії торгової точки повинен розглянути:

      розташування торгової точки відносно своїх клієнтів;

      транспортна зручність розташування відносно клієнтів;

      сприйняття споживачами й клієнтами підприємства торгівлі;

      відповідність зовнішньому локальному середовищу;

      конкурентоздатна прибуткова географічна позиція.

Дослідження. Процес виявлення потенціалу дистрибуторської організації дозволяє розробити мету й стратегії для досягнення стійких результатів. Як тільки керування територіями буде виведено на оптимальний рівень, буде підготовлений грунт для постійного й стійкого росту збуту продукції. Типи територіальних ресурсів збутового підприємства розглянуто на рис. 1. Вибір місця розташування ділянки включає первинне визначення й наступну оцінку торговельної області. Правильний вибір залежить від ряду факторів (табл. 1). Основним з них є взаємини, якщо такі взагалі є, ділянки й головного збутового або локального центра. В останньому випадку це може бути роздрібний парк або інший кластер збутових закладів, що є центром притягання потенційних споживачів. Якщо поблизу розглянутої ділянки функціонує подібний локальний центр, він здатний відволікти покупців від планованої торговельної точки.

 

 

 

Башук Тетяна Олександрівна, асистент кафедри маркетингу Сумського державного університету. © Т.О. Башук, 2009
Рисунок 1 - Типи територіальних ресурсів збутового підприємства

Доступність торговельної точки - це показник дислокації підприємства торгівлі, який показує наскільки доступна торговельна ділянка представникам цільового ринку, існування належних транспортних комунікацій, автобусних маршрутів, автостоянок, системи автострад, основних пішохідних маршрутів.


Невеликі магазини залежать від потоків споживачів, що генеруються великими підприємствами торгівлі; великої ж мережі - від того, чи вдасться їм залучити або перенаправляти рух споживачів у свої магазини. Але там, де основний обсяг продажів створюють місцеві жителі, вибір торговельної області є більше важливим, ніж вибір ділянки. В останньому випадку роздрібні торговці повинні вміти прогнозувати потенційний рівень створюваного ділянкою обсягу бізнесу, тобто спробувати обчислити найбільш імовірний рівень споживчого попиту.Споживчий профіль географічної торговельної області - це сукупність даних щодо доходів домогосподарств, споживчих витрат, росту бізнесу або приросту населення на території, що дозволяють ідентифікувати збутовий потенціал географічної території.

Незалежно від типу роздрібної пропозиції регіони з високими доходами й ростом у цілому є найбільш перспективними для нових роздрібних операцій. Але бажаність відкриття нових магазинів буде залежати від бюджету збутового підприємства і маркетингової стратегії. У випадку якщо мова йде про великомасштабний розвиток, менеджменту компанії необхідно побудувати споживчий профіль географічної торговельної області (використовувані для цього типи даних описуються в табл. 1). Поряд з вивченням профілю населення на території варто оцінити здатність населення купувати товари. Для цього використовується індекс купівельної спроможності, або ІКС.

Індекс купівельної спроможності (ІКС) (від англ. - buyringpower index, BPI) - це показник купівельної спроможності населення або здатності споживачів до покупок що вираховується виходячи з даних про роздрібні продажі, населення й ефективний купівельний доход. Даний індекс допомагає роздрібним торговцям більш точно оцінити перспективи торговельної області.


Велика кількість факторів, розглянутих при ухваленні рішення щодо місця розташування магазина, пов'язана з економічними вигодами його дислокації на певній ділянці (зокрема, строк оренди й відповідні платежі). Особливо дорогими є ділянки в центрі міста, але у випадку, коли мова йде про імідж, доводиться йти на додаткові витрати. Великі відомі збутові підприємства зобов'язані розташовуватися в місцях, що відповідають очікуванням цільового ринку. У табл. 2 перерахований ряд факторів розглянутих у процесі ухвалення рішення щодо дислокації.
Перенасичені


Недостатньо насичені


НасиченіОбсяг пропозиції перевищує потреби населення


Має місце дефіцит певного товару

Обсяг роздрібних продаж дорівнює кількості споживаних населенням товарівТоргівельні ресурси - обмежені

Торгівельні ресурси - необмежені

Торгівельні ресурси - існуючіРисунок 2 - Розподіл збутових областей за розрахунком індекса ІРН

Індекс роздрібної насиченості (ІРН) вимірює рівень ринкового попиту виходячи з даних про населення, споживчі витрати, що конкурує в роздрібному просторі й певному товарі або товарній області. Розрахунок індексу роздрібної насиченості здійснюється за наступною формулою:

ІРН = (Н01 Р) / ПРП (1)

де, ІРН - індекс роздрібної насиченості товарами в розглянутій області; Ноі - населення області, що, імовірно, придбає товари, кількість потенційних споживачів на території; ПРП - середній обласний поточний роздрібний простір (м[1]), де продаються товари; Р - витрати на придбання товару у розрахунку на душу населення.

Вирахування ІРН дозволяє оцінити привабливість торговельної області з погляду певної товарної лінії або товарної області. Чим вище індекс, тим більше перспективні можливості відкриваються перед роздрібним торговцем. Низький ІРН означає, що область, швидше за все, насичена конкурентами, що пропонують схожі товари.

Ухвалюючи рішення щодо відповідності торговельної області планам компанії,


[1]Дорощук Н. Дистрибуция на практике / Н. Дорощук, В. Кулеша. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. - 240 с.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т О Башук - Ресурси збутового потенціалу підприємства

Т О Башук - Управління різними типами конфліктів у креативному колективі