Є Б Тихомирова - Регіональний шгджмейкинг як засіб позиціонування регіону в інформаційному просторі - страница 1

Страницы:
1 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ШГДЖМЕЙКИНГ ЯК ЗАСІБ ПОЗИЦІОНУВАННЯ РЕГІОНУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

 

Тихомирова Є.Б.

доктор політичних наук, професор завідувач кафедри міжнародної інформації волинського національного університету імені Лесі Українки

Головна мета державної регіональної політики - інтеграція регіо­нів у єдиний духовний, гуманітарний, політичний та економічний простір при збереженні регіонального різноманіття. Регіони - важлива складова загальнонаціонального простору будь-якої країни. Дедалі більше вони розглядаються як суб'єкт національного життя та засіб розвитку територій. Перспективи розвитку регіональних спільностей сьогодні, поряд з іншими чинниками, обумовлені ефективним їх позиціонуванням та формуванням привабливого і стабільного іміджу.

Оскільки постійно зростає роль засобів масової комунікації й інформації, збільшується значення нематеріальних активів, імідж стає одним із провідних факторів впливу на формування уявлень людей про навколишній світ і, в остаточному підсумку, на їхню поведінку. Успішність функціонування того або іншого суб'єкта - будь те політик, корпорація або країна чи регіон - багато в чому залежить від ступеня присутності цього суб' єкта в інформаційному просторі.

Позитивний образ є ефективним засобом перетворень, підвищен­ня статусу і престижу території, її інвестиційної привабливості. Сьогодні території конкурують один з одним, тому варто цілеспрямовано займатися своїм просуванням, формуванням власного образа як привабливого регіону у різних аспектах. Репутація і престиж - основа успіху в сучасному світі. Формувати імідж - значить проявляти вже наявні конкурентні переваги, які допоможуть розвивати більше зроблену інфраструктуру й залучати інвестиції для реалізації довгострокових програм розвитку території. І робити це треба постійно.

Іноді кажуть, що зараз ще рано думати про образ українських регіонів, оскільки повністю не вирішені економічні проблеми. Але імідж регіону - це не просто результат або слідство певних факторів регіонального розвитку: політичного, економічного, соціально-культурного. Основні напрямки формування іміджу території залежить

 

 

34від багатьох об'єктивних внутрішніх і зовнішніх чинників, оскільки імідж будується на основі образного осмислення реальної дійсності, його породжують ті образи, які значущі для відповідних аудиторій, які відповідають їх потребам, інтересам і цінностям.

Про інтерес до цієї проблеми української громадськості свідчить той факт, що з 15 березня 2010р. інформаційно-аналітичний центр «Publicity» разом з інформаційним агентством «Контекст-Медіа» почав реалізацію в країні проект «Імідж регіонів України». Його мета - визначити медіа-присутність і тональність інформації про різні регіони України в ЗМІ, а також основні теми публікацій. Проект здійснюється на основі щотижневого моніторингу і контент-аналізу публікацій зі згадуванням різних областей України в провідних центральних виданнях, а також всеукраїнських і регіо­нальних інформагентствах (усього в списку для моніторингу - 70 ЗМІ).

Планується визначати медіа-рейтинг регіонів і аналізувати основні інформаційні приводи, у зв' язку з якими ті або інші області згадувалися в ЗМІ. Це надасть можливість відслідковувати динаміку медіа-присутності і вектор формування іміджу (позитивного або негативний) того або іншого регіону в інформаційному просторі України. На першому етапі будуть моніторитися 6 ключових регіонів України: Донецька, Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Харківська області й АР Крим.

Як відзначила Р.Плис, керівник ІАЦ Publicity: «Просування міст і регіонів сьогодні дуже актуально, у першу чергу, з метою створення інвестиційної привабливості. У маркетингу територій величезну роль грає інформаційна і піар-активність регіону. Наш проект наочно покаже, який імідж регіонів формується в інформаційному середовищі, що дозволить більш об' єктивно й системно підійти до формування комунікаційних програм на місцях» [1].

Залишаючи поза увагою методологічне розмаїття підходів до аналізу категорії імідж і досить широку семантику іміджу, будемо трактувати імідж регіону як комплексний образ, системне сприйняття і осмислення регіону різними зацікавленими групами громадськості, що стає важливим елементом когнітивного механізму сприйняття рішень та механізмом регулювання внутрішніх процесів, які мають місце в рамках регіональної спільності.

Одним з найбільш складних питань дослідження іміджу регіону є теоретична інтерпретація основних емпіричних індикаторів, доступних науковому виміру.

 

 

35

Регіональний іміджмейкинг, на думку дослідників, значно відріз­няється від корпоративного або галузевого, перш за все, тим, що створення позитивного образу конкретної території передбачає цілісний підхід, оскільки позиціонувати слід все - починаючи від історії і географічного положення і закінчуючи основними сферами господарської діяльності. З іншого боку, якщо при просуванні торгової марки замовником є конкретна людина або невелика група людей, від яких реально домогтися форму­лювання завдання, то з розкручуванням регіону інша справа.

Як зазначає російський дослідник В. Балановський, замовниками іміджу регіону мають бути його жителі, хоча, зрозуміло, що такій численній групі людей з різними поглядами, важко виробити єдине уявлення про бажаний результат. Тому створення і просування образу регіону - це тривалий процес, наперед заданий результат якого не просто визначити. Саме тому формуванням іміджу території часто займаються органи влади [2].

На наш погляд, важливу роль у формуванні, наприклад, іміджу Волині грають різні суб'єкти регіонального соціально-політичного життя, зокрема, місцева влада, громадянське суспільство (громадські організації', бізнес-структури та їхні об'єднання), соціокультурні установи і мешканці даного регіону. Від цього значною мірою залежить, чи буде реалізований іміджевих потенціал регіону у реальний позитивний імідж. Фахівці зазна­чають, що об' єднання зусиль всіх перерахованих вище суб' єктів і системне просування іміджей регіональних установ, місцевих визначних пам' яток і окремих представників території (від глави регіону до місцевого худож­ника) є важливою умовою ефективності регіонального іміджмейкінга [3].

Формування позитивного іміджу регіону та його сформованість залежать значною мірою від кількості та якості інформації, поширеної від його імені і про нього. Саме тому місцева влада на Волині активно застосовує інформаційні і комунікаційні засоби для інформування громадськості про свою діяльність і життя регіону, що сприяє поліпшенню іміджевої привабливості регіонів, створенню сприятливого клімату для соціально-економічного, політичного і культурного розвитку території. Продумана інформаційна політика, налагоджені контакти з авторитетними у ділових колах виданнями й експертами можуть зіграти важливу роль у формуванні інвестиційної привабливості Волині. Доречно розробляти і спеціальні проекти медіа підтримки нових ініціатив, «розкручування» інвестиційне привабливих галузей і проектів.

 

 

36

Особливо важливе значення для формування іміджу області має її інвестиційна привабливість. За показником приросту прямих іноземних інвестицій область у 2010р. посідала 4 місце в державі, поступаючись лише місту Києву, Дніпропетровській і Вінницькій областям, за темпом зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у відсотках до обсягів на початок року Волинь посідає третє місце у державі [4]. З початку інвестування на одну особу припадає 329,2 доларів США прямих іноземних інвестицій. Це - 12 місце в Україні [5].

Вдало підібрана інформація, професійно зроблені сайти можуть певною мірою нівелювати недоліки і просувати переваги будь-якого регіону. Присутність позитивної і корисної інформації про регіон у місцевих і загальноукраїнських ЗМІ, частота згадуваності регіону є немаловажним чинником формування його іміджу.

Фахівці вважають, що одним з найважливіших елементів архітектури іміджу регіону є організація і підтримка взаємодії органів державної влади з громадськістю На Волині цьому сприяють постійні прес-конференції' представників влади, брифінги, прямі ефіри на телебаченні, гарячі лінії в редакціях газет, інтернет-конференції, розміщення інформації у друкованих ЗМІ, традиційні способи спілкування представників влади з громадянами -особисті прийоми або виїзди в райони на зустрічі з мешканцями.

З ініціативи прес-служби облдержадміністрації у м. Луцьку працює обласний медіа клуб «Відкритий край», членами якого є представники місцевих та всеукраїнських ЗМІ. Керівники області регулярно коментують найактуальніші питання суспільно-політичного життя регіону. Волинською обласною державною адміністрацією спільно з проектом Європейського Союзу «Сприяння регіональному розвитку в Україні» було створено інтернет-ресурс «Волинь - розвиток та інвестиції».

Офіційні веб-сайт облдержадміністрації та її структурних підрозді­лів, райдержадміністрацій та виконкомів міст обласного значення, рад об­ласті розміщують різнопланову інформацію, що сприяє позиціонуванню не лише влади, але і регіону в Інтернет-просторі країни та зарубіжжя. Прово­дяться також інтернет-конференції голови облдержадміністрації та його заступників, де у режимі реального часу даються відповіді мешканцям об­ласті на запитання соціально-економічного та суспільно-політичного характеру

Систематично проводяться «прямі телефонні лінії» з населенням області, виїзні прийоми громадян за місцем їхнього постійного проживання (у всіх районах області), застосовуються такі форми залучення громадян до

 

37участі в управлінні на місцевому рівні, як громадські обговорення та консультації. У рамках підготовчої роботи з питань запровадження територіальної реформи проводилися круглі столи-семінари в рамках проекту «Територіальна реформа - з людьми та для людей».

Науковці звертають увагу на роль засобів івентменеджменту в процесі конструювання іміджу території. Волинська область активно використовує цей потенціал просунення території для зовнішніх аудиторій, оскільки пам'ятки архітектури, унікальні спорудження, незвичайні природні ландшафти - це статичні іміджеві компоненти території, які у свідомості цільових груп сприймаються як даність, події ж динамічні, вони залучають громадськість у чіткий період часу і несуть особливе значеннєве навантаження.

1.     Стартував проект «Імідж регіонів» [Електронний ресурс]. -
Режим           доступу          до            статті :
http://www. vlasnasprava. info/ua/bu<psiness_news. html?_m=publicatio
ns&_t=rec&id=12903&fp=141.

2.     Балановский В. Особенности использования методов по созданию и продвижению имиджа региона на примере Калининградской области / В. Балановский/ Имидж государства / региона в современном информационом пространстве. матер. симпозиума 23-24 марта 2009 г. / отв. ред. А. Д. Кривоносов. - СПб : Роза мира, 2010. - 428 с.

3.     Сушненкова ИА. Основные принципы и инструменты формирования регионального имиджа / ИА. Сушненкова [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті : http://pravo33. wordpress. com/2010/02/14.

4.     У Азарова соціально-економічний розвиток Волині оцінили 8-мим місцем серед всіх регіонів [Електронний ресурс]. - Режим дост­упу до статті: http://pravda.lutsk.ua/news.php?day=2010-09-07.

5.     Моніторинг економічного і соціального розвитку області за січень-листопад 2010 року / Волинська обласна державна адміністрація. Головне управління економіки. - Луцьк 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті : http://www.voladm.gov.ua/filesarchive/monitoring01_11_2010.zip.

 

 

 

 

 

38

Страницы:
1 


Похожие статьи

Є Б Тихомирова - Регіональний шгджмейкинг як засіб позиціонування регіону в інформаційному просторі