О В Гуджан - Рейтинг регіонів як показник оцінки ефективності використання організаційного потенціалу регіону - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 332

 

Гуджан О.В.

 

РЕЙТИНГ РЕГІОНІВ ЯК ПОКАЗНИК ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

 

У статті досліджено сучасний стан економічного і соціального розвитку регіонів України за допомогою рейтингового методу. Здійснено порівняльний аналіз і встановлено найкращий або найгірший регіон.

Ключові слова: регіон, рейтинг, оцінка, місце, напрям.

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкової економіки на регіональному рівні актуальне значення придбаває організаційний потенціал, який включає стиль і методи організації і управління, вибір варіантів розвитку, планування і прогнозування соціально-економічних процесів регіону і т.д. Організація управління економічними і соціальними ресурсами, виявлення і включення організаційних резервів при незначних капітальних витратах перетворюють організаційний потенціал на найважливіше джерело економічного зростання і підвищення добробуту населення, збільшує внесок в народногосподарський потенціал країни.

Предметом дослідження є організаційний потенціал. Організаційний потенціал це здатність регіональних властей з'єднати всіх зацікавлених учасників процесів регіонального розвитку в цілях стійкого і збалансованого руху вперед, створює основу для модернізації системи регіонального управління. Оцінити ефективності використання організаційного потенціалу регіону можливо тільки використовуючи комплексний підхід, а сем за допомогою рейтингового методу. Рейтингова оцінка це метод, який дозволяє враховуючи усі фактори впливу на економічний та соціальний розвиток регіону здійснити порівняльний аналіз та встановити найкращий або худіший регіон.

Даний метод оцінки ефективності організаційного потенціалу регіону висвітлюється багатьма вченими, але найбільш вдало це зробили Василенко В.М., Тісунова В.М. та інші [1,2].У даній статті буде здійснена рейтингова оцінка результатів діяльності регіонів України за 2011 рік, що і стало метою статті.

За результатами рейтингової оцінки результатів діяльності за 2011 рік 1 - 3 місця, посіли міста Київ (1 місце), Севастополь (3), Київська область (2), а 4-5 місця відповідно посіли Харківська та Черкаська області.

Перше місце м. Києва у загальному рейтингу обумовлено першими місцями за чотирма напрямами оцінки з десяти, а саме: «Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність», «Споживчий ринок», «Населення та ринок праці» та «Житлово-комунальне господарство». Крім того, за напрямами «Державні фінанси», «Рівень злочинності» та «Екологія» місто посіло 3 місця серед регіонів. При цьому, в порівнянні з рейтингом за 9 місяців 2011 року, за напрямом «Житлово-комунальне господарство» місто покращило рейтингове місце з другого на перше, а за напрямом «Державні фінанси» - з шостого на третє.

Разом з тим, місто зайняло 24 місце за напрямом «Економічний розвиток» (за січень-вересень 2011 року - 23 місце), що зумовлено насамперед низьким рівнем оплати за спожиту електроенергію (95,8%, 24 місце) таприродний газ (76,%, 22 місце), показником коефіцієнта покриття експортом імпорту (25-26 місця).

Друге місце Київської області в загальному рейтингу за усіма напрямами обумовлено 2 місцями за напрямами: «Державні фінанси», «Споживчий ринок», «Населення та ринок праці» (за 9 місяців 2011 року за першими двома напрямами область займала відповідно 3 місця, а за останнім напрямом - 2 місце).

Крім того, за напрямом «Житлово-комунальне господарство» область увійшла в п'ятірку регіонів-лідерів.

Водночас, недостатній рівень інноваційної активності в регіоні, зокрема незначна часка інноваційних підприємств у загальній кількості підприємств (7,7%, 26 місце) та низька питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт (44,9%, 23 місце) зумовили 21 місце області за напрямом «Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність» (за 9 місяців 2011 року - 4 місце).

Одночасно з цим, внаслідок того, що у 2011 році в області не було застосовано інструменти фінансової підтримки розвитку підприємництва, за напрямом «Підтримка бізнесу» регіон посів 21 місце серед регіонів.

Місто Севастополь в загальному рейтингу зайняло 3 місце, що зумовлено 1 місцем в сфері «Державні фінанси» (за 9 місяців 2011 року - 4 місце), 5 місцем за напрямом «Споживчий ринок» (за 9 місяців 2011 року - 9 місце), 7 місцем за напрямом «Житлово-комунальне господарство» (за 9 місяців 2011 року - 1 місце), при цьому за напрямом «Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність» місто посіло 27 місце (низький рівень інноваційної активності в регіоні, 26-27 місця), проти 7 місця за підсумками січня-вересня 2011 року.

В розрізі окремих показників, слід відмітити наступні позитивні тенденції розвитку міста, за якими регіон посів 1 місця: скорочення заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 18,5%; найбільший обсяг витрат місцевого бюджету в галузі «Культура та мистецтво» у розрахунку на одиницю населення - 210,9 грн.; зростання на 53 одиниці кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва; найменше серед регіонів зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива - 2,0%, найнижча серед інших регіонів питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю в загальній кількості злочинів - 2,3% .

Четверте місце Харківської області обумовлено 12 показниками, за якими вона зайняла з 1 по 5 місце. При цьому, за трьома напрямами діяльності область увійшла до п'ятірки лідерів, а саме: «Підтримка бізнесу» (2 місце), «Споживчий ринок» (4) та «Населення та ринок праці» (5). За результатами рейтингової оцінки за 9 місяців 2011 за напрямами «Споживчий ринок» та «Населення та ринок праці» область займала відповідно 7 та 17 місця.

Разом з тим, за напрямом «Економічний розвиток» область посіла 21 місце, що є наслідком низького рівня оплати за спожиту електроенергію (94,8%, 26-27 місця) та за спожитий природний газ (73,6%, 23 місце). Крім того, у сфері «Державних фінансів» область мала серед регіонів найменше зменшення заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України - 91,2% (27 місце) та у сфері «Житлово-комунального господарства» - найбільшу серед регіонів питому вагу ветхих та таких, що перебувають у аварійному стані каналізаційних мереж (55,4%, 27 місце).

Черкаська область за рейтинговою оцінкою посіла п'яте місце. Високе місце регіону забезпечено 4 місцями за напрямами «Економічний розвиток»,

«Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність» та «Рівень злочинності», 2 місцем за напрямом «Освіта та охорона здоров'я», при цьому за напрямом «Житлово-комунальне господарство» область зайняла 20 місце.

В порівнянні з підсумками рейтингу за січень-вересень 2011 року слід відмітити значне покращення у звітному періоді рейтингових місць за напрямом «Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність» - на 22 рейтингових позицій.

Загалом, п'яте місце області обумовлено 10 показниками, за якими вона зайняла з 1 по 5 місце, з них по 3 показника - за напрямами «Економічний розвиток» та «Освіта та охорона здоров'я», по 1 показнику - за напрямами «Державні фінанси», «Підтримка бізнесу», «Житлово-комунальне господарство», «Рівень злочинності».

Разом з тим, в розрізі окремих показників, слід відмітити наступні негативні тенденції розвитку області: низький рівень оплати за спожитий природний газ - 77,9% (21 місце), малі обсяги інвестицій в основний капітал на одну особу населення - 1142,9 грн. (26 місце), зменшення прямих іноземних інвестицій - на 1,2% (24 місце), одне з найбільших серед регіонів зростання заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - у 4,2 раза (25 місце), не фінансування з місцевого бюджету часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, значне зменшення обсягу введеного в експлуатацію житла - на 40,3; (26 місце).

Для регіонів, що представляють основний масив (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області та Автономна Республіка Крим), в розрізі показників місця по регіонам розподілилися наступним чином:

-   за напрямом «Економічний розвиток» Полтавська, Донецька та Кіровоградська області посіли відповідно з 1 по 3 місця (у січні-вересні 2011 року

 

-   1, 10 та 5 місця відповідно); Одеська, Рівненська та Волинська області зайняли відповідно за підсумками 2011 року - 27, 25 та 23 місця (у січні-вересні 2011 року

-   відповідно 27, 26 та 18 місця);

-   за напрямом «Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність» лідируючі позиції зайняли Автономна Республіка Крим (3 місце), Полтавська (2 місце) та Івано-Франківська (5 місце) області, при цьому в порівнянні з січнем-вересням 2011 року Полтавська область покращила свою позицію на 1 рейтинговий пункт, а Івано-Франківська - на 3; Автономна Республіка Крим -погіршила на 1; Рівненська, Волинська та Запорізька області у визначеному напрямі зайняли відповідно 26, 24 та 23 місця, проти 25, 18 та 15 місця - у січні-вересні 2011 року;

-   за напрямом «Державні фінанси» найкращі показники рейтингових місць мали Запорізька (4 місце) та Кіровоградська (5 місце) області (у січні-вересні 2011 року ці області займали відповідно 2 та 9 місця), а найгірші показники - Житомирська (26 місце), Рівненська (25 місце) та Волинська (23 місце області), у січні-вересні 2011 року ці області займали відповідно 27, 15 та 25 місця;

-  за напрямом «Підтримка бізнесу» перше місце посіла Одеська область, а 3, 4 та 5 місця - відповідно Херсонська, Чернігівська та Донецька області; Івано-Франківська область у визначеному напрямі зайняла 25-26 місця, Полтавська область - 23 місце;

за напрямом «Споживчий ринок» найкращий показник рейтингового місця мала Івано-Франківська область - 3 місце (у січні-вересні 2011 року - 2місце), а Херсонська та Кіровоградська області посіли відповідно 26 та 24 місця (за 9 місяців 2011 року - відповідно 25 та 12 місця);

- за напрямом «Населення та ринок праці» Волинська та Одеська області стабільно утримують відповідно 3 та 4 місця; 27 місце посіла Чернігівська область (рейтингове місце залишилось незмінним порівняно з попереднім звітним періодом), крім того, Херсонська та Івано-Франківська області зайняли відповідно 25 та 23 місця січні-вересні 2011 року - 22 та 14 місця відповідно);

-   за напрямом «Житлово-комунальне господарство» Миколаївська, Закарпатська та Полтавська області посіли відповідно 2, 3 та 4 місця, при цьому Миколаївській та Полтавській областям вдалося значно покращити загальне рейтингове місце за напрямом порівняно з попереднім звітним періодом -відповідно на 23 та 18 позицій, а Закарпатська область - у січні-вересні 2011 року займала 7 місце; разом з тим, погрішили рейтингові місця Автономна Республіка Крим (з 13 до 27 місця), Житомирська (з 23 до 26 місця), Кіровоградська (з 24 до 25 місця) та Донецька (з 17 до 24 місця) області;

-   за напрямом «Освіта та охорона здоров'я» Кіровоградська область посіла 1 місце, Житомирська область - 4 місце та Хмельницька область - 5 місце; 25, 24 та 23 місця зайняли відповідно Івано-Франківська, Донецька та Волинська області;

-   за напрямом «Рівень злочинності» найкращі показники мала Івано-Франківська область - 2 місце січні-вересні 2011 року - також 2 місце), а найгірші - з 23 по 27 місця відповідно Миколаївська, Запорізька, Житомирська області, Автономна Республіка Крим, Кіровоградська область при цьому Миколаївська область у звітному періоді втратила порівняно з попереднім рейтингом 1 позицію (22 місце у січні-вересні 2011 року), а Запорізька - 3 позиції;

-   за напрямом «Екологія» перше та друге місце посіли Волинська та Закарпатська області, а Чернігівська - зайняла 5 місце; найгірші показники екологічної ситуації мали Дніпропетровська (27 місце), Запорізька (26 місце) та Донецька (24 місце) області.

За інтегральними розрахунками п'ять останніх місць у 2011 році зайняли Львівська (23), Тернопільська (24), Сумська (25 місце), Чернівецька (26) та Луганська (27) області.

23 рейтингове місце Львівської області пов'язано з 22 місцем за напрямом «Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність», 23 місцем за напрямом «Споживчий ринок» (за 9 місяців 2011 року - 18 місце), 24 місцем за напрямом «Державні фінанси» (за 9 місяців 2011 року - 17 місце) та 27 місцем за напрямом «Освіта та охорона здоров'я».

Загалом регіон займає з 23 по 27 місця по 14 показникам в усіх напрямах за якими здійснюється розрахунок рейтингу.

Найгірша ситуація спостерігається в сфері освіти: за останніми статистичними даними у 2010 році чисельність дітей у дошкільних навчальних склала 137 осіб в розрахунку на 100 місць (27 місце); рівень охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку - 41% (25-26 місце), а старшого дошкільного віку - 58% (24 місце).

У сфері «Державних фінансів» спостерігалось: низький рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів - 95,4% (25 місце), зростання податкового боргу за податковими зобов'язаннями (на 20,6%, 20 місце) та заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (у 4 раза, 24 місце).

Разом з тим, низькі показники злочинності зумовили 5 місце області за напрямом «Рівень злочинності», а поліпшення екологічної ситуації в області - 4 місце за напрямом «Екологія».

24 місце Тернопільської області в загальному рейтингу зумовлене 21 показником, за якими вона зайняла з 23 по 27 місце. При цьому, за трьома напрямами діяльності область увійшла до п'ятірки аутсайдерів, а саме: «Підтримка бізнесу» (24 місце), «Споживчий ринок» (25) та «Населення та ринок праці» (26) (у січні-вересні 2011 року за останніми двома напрямами область займала відповідно 26 місця) .

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Гуджан - Рейтинг регіонів як показник оцінки ефективності використання організаційного потенціалу регіону

О В Гуджан - Рейтинг регіонів як показник оцінки ефективності використання організаційного потенціалу регіону