В Грицик - Розпаралелювання в системах обробки даних задач комп'ютерного зору - страница 3

Страницы:
1  2  3 

 

 

УДК 004.414.3:004.432.45:681.5

М. Лобур, О. Маркелов, С. Бобало

Національний університет "Львівська політехніка", кафедра систем автоматизованого проектування

АНАЛІЗ МОВ ОПИСУ КОРИСТУВАЦЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ САПР

 

© Лобур М., Маркелов О., Бобало С., 2010

Аналітичний огляд перспективних концепцій декларування користувацьких інтер­фейсів для розроблення програмного забезпечення (ПЗ) систем автоматизованого про­ектування (САПР) та їхній ваговий критеріальний експертний аналіз.

Perspective concepts declaration of user interfaces for software development compute-aided design (CAD): review and objective appraisal.

Постановка проблеми та актуальність

Користувацький інтерфейс є однією з найоб'ємніших і найбільш трудомістких частин розроблення будь-якої системи автоматизованого проектування. Саме завдяки зручності і продуманості інтерфейсів значно підвищується ефективність та швидкість виконання проектувальником поставленої задачі. Практично усі сучасні САПР створені з використанням

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

В Грицик - Обробка даних в проблемно-орієнтованих системах

В Грицик - Розпаралелювання в системах обробки даних задач комп'ютерного зору

В Грицик - Технологія нейрокомп' ютингу реального часу