Г М Тобілевич - Роль декоративної пластики в історичних спорудах та архітектурних комплексах - страница 2

Страницы:
1  2 

2.      Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії / Ю. Бірюльов. - Львів : «Центр Європи». -2005. - с. 184.

3.      Вечерський В. Архітектурний устрій українських монастирів доби Гетьманщини (середина XVH-XVm ст.) / В. Вечерський // Студії мистецтвознавчі. - К. : ІМФЕ, 2003. - С. 62-67.

4.      Вуйцик В. Архикатедра Святого Юра у Львові / В. Вуйцик // Вісник Укрзахідпроектреставрація. - 2004. - № 14. - С. 20-21.

5.      Вуйцик В. Монастир св. Онуфрія у Львові / В. Вуйцик // Вісник Укрзахідпроектреставрація. -2004. - № 14. - С. 52.

6.      Вуйцик В. У вирі форм та ліній бароко / В. Вуйцик // Вісник Укрзахідпроектреставрація. - 2004. - № 14. - С. 307-311.

7.      Історія українського мистецтва : В 6 тт. - К. : АН УРСР. - 1967. - Т. 2. - 468 с.

8.      Історія українського мистецтва : В 6 тт. - К. : АН УРСР. - 1968. - Т. 3. - 439 с.

9.      Історія українського мистецтва : В 6 тт. - К. : АН УРСР. - 1969. - Т. 4, Кн. 1. - 363 с.

10.  Історія українського мистецтва : В 6 тт. - К. : АН УРСР. - 1969. - Т. 4, Кн. 2. - 435 с.

11.  Історія української культури / [за ред. І. Крип'якевича]. - К. : Либідь, 1994. - С. 525.

12.  Логвин Г. Н. По Україні. / Г. Н. Логвин. - К. : Мистецтво, 1968. - 464 с.

13.  Любченко В.Ф. Львівська скульптура XV!-XVH століть / В. Ф. Любченко. - К. -«Наукова думка». - 1981. - 314 с.

14.  Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров. - К. - 1994. - 288 с.

15.  Нога Олесь. Українська художньо-промислова кераміка Галичини (1840-1940) / Олесь Нога. - 2001. - 392 с.

16.  Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. - Т. 4.- К.: Будівельник, 1986. - С. 53-54.

17.  Українське барокко і європейський контекст. - К. - 1991. - 460 с.

18.  Уманцев Ф. С. Мистецтво давньої України. Історичний нарис. / Ф. С. Уманцев. - Київ :

Либідь, 2002. - 328 с.

19.  Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII-XVIII веков / М. П. Цапенко. - М. : Стройиздат, 1967. - 236 с.

20.  Яблонский Д. Н. Порталы в украинской архитектуре / Д. Н. Яблонский. - К. : Издательство Академии Архитектуры Украинской ССР, 1955. - 142 с.

21.  Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / О. Роготченко. - К., 2007. - 605 с.

22.  Чепелик В. Український архітектурний модерн / В. Чепелик. - К. : КНУБА, 2000. - 378 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г М Тобілевич - Роль декоративної пластики в історичних спорудах та архітектурних комплексах

Г М Тобілевич - Роль декоративної пластики в історичних спорудах та архітектурних комплексах

Г М Тобілевич - Вплив декоративної пластики на формування художнього образу сучасного міста

Г М Тобілевич - Роль декоративної пластики в історичних спорудах та архітектурних комплексах