М Мазурик - Смерть як відкриття нових горизонтів бачення для людини - страница 2

Страницы:
1  2 

 

57

13. Хемингуэй Э. По ком звонит колокол / Э. Хемингуэй / пер. с англ. Н. Волжиновой, Е. Калашни­кова. - М.: Азбука-классика, 2006. - 576 с. 14. Янкелевич В. Смерть / В. Янкелевич / пер. с франц. П.В. Калитин. - М. : Литературный институт им. А.М. Горького, 1999. - 448 с.

 

 

 

УДК 165.322

 

Любомир Федорів

Національний університет "Львівська політехніка"

 

КЛАСИЧНІ ВИМІРИ ІДЕЇ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО

 

© Федорів Любомир, 2013

 

Досліджено проблему трансцендентного: вперше детально проаналізовані та чітко визначені особливості його класичного розуміння і виявлення. На основі проведеного аналізу робиться висновок про те, що у межах класичної європейської філософії сформувалися три основні моделі розуміння трансцендентного, які можна визначити як онтологічну, гносеологічну та онтогносеологічну.

Ключові слова: трансцендентне, трансцендентальне, іманентне, феноменальне, онтологічне, абсолютне.

Lubomyr Fedoriv. The Classic Dimensions of Idea of the Transcendent.

In this article the author examines the problem of the transcendent. The peculiarities of the classic interpretation of the transcendent and it's explanation was analyzed. Deep analysis allowed the author to make conclusions that there are three approaches to the transcendent in the classic European philosophy. it would be ontological, gnosiological, and ontognosiological.

Key words: transcendent, transcendental, immanent, phenomenal, ontological, absolute.

 

Актуальність дослідження ідеї трансцендентного у філософії полягає насамперед в методологічній площині. Розгляд питання про внутрішню сутність трансцендентного та особливості його розуміння дає змогу краще осмислити детермінації процесу розгортання філософської думки. Враховуючи важливість проблеми трансцендентного для філософського дискурсу, а також недостатність її дослідження та неоднозначність вирішення, можна говорити про теоретичну актуальність теми роботи. Проблема трансцендентного постає актуальною також з точки зору перспектив розроблення антропологічних досліджень. Однією із сутнісних ознак людини можна назвати відношення, перебування у ситуації відношення. Це відношення потрібно розглядати як спосіб буття людини: "той, хто знаходиться у відношенні, той бере участь в реальності, тобто у бутті..." [2, с. 40]. Найпритаманнішим людині, специфічно людським відношенням є відношення до абсолютного, до трансцендентного. Для сучасної філософської антропології важливою постає думка про те, що людське життя торкається Абсолюту через його діалогічнмй характер, оскільки людина, будучи унікальною, хоче доторкнутися до безумовного, безмежного, трансцендентного виміру.

Проблема відношення людини до трансцендентного найбільшої своєї актуальності набуває саме зараз. Сучасна багатовимірна культурна традиція поставила проблему трансцендентності, наполягаючи на тому, що ". людина за своєю природою є істота недосконала, досконалою вона може стати тільки у світі трансцендентних цінностей" [3, с. 10]. Чи може людина подолати свою недосконалість у трансцендентних вимірах, чи вона приречена? Саме так звучить одне із основних питань сучасних антропології та культурології.

 

 

58

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М Мазурик - Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла

М Мазурик - Смерть як відкриття нових горизонтів бачення для людини

М Мазурик - Ф достоєвський та ф ніцше вирішення теми надлюдини