М А Карпенко - Формування інформатичних компетентностей студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів - страница 2

Страницы:
1  2 

7.  О. Овчарук Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. /Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. К.: „К.І.С.", 2003. - с.13-39.

8.  Кузнецов А.А., С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина «Современный курс информатики: от элементов к системе». //Информатика и образование. -М., 2004. -№ 1- с. 3-8.

9.  Кобильник Т.П. Фундаментальність інформатичної освіти.// Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія №2. Компютерно-оріентовані системи навчання: Зб. наукових праць/Редрада. -К.: - НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. - №5 (12) - с. 78-81.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М А Карпенко - Формування інформатичних компетентностей студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів