Г Ф Ємцева - Ціноутворення на підприємстві актуальні проблеми в умовах кризи - страница 2

Страницы:
1  2 

5.    Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник/ В.Л. Корінєв, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. - К.: Центр навчальної літератури. - 2008. - 200 с.

6.    Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга.

 

-    К.: Вильямс. - 1999. -1055 с.

7.    Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование : Учеб. - М.: Из-во

БЕК. - 2008. - 576 с.

8.    Негода Н. Ціноутворення: оптимальні рішення в сучасних ринкових умовах.//Справочник экономиста. - 2009. - №2. - с.69-71.

9.    Покатаєва О.В. Державна регуляторна політика щодо механізму ціноутворення на товари і послуги для населення.//Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємництво. - 2009. - №3. - с.142-

150.

10.             Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення : Навч. посіб. / К.: Кондор.

-    2005. - 214 с

 

 

Надійшла до редакції 18 червня 2012 року

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г Ф Ємцева - Ціноутворення на підприємстві актуальні проблеми в умовах кризи

Г Ф Ємцева - Особливості формування цінової політики на підприємствах хлібопекарної галузі

Г Ф Ємцева - Проблеми встановлення цін на ринку хліба та хлібопродуктів