О М Пєтухова, Т М Іванюта - Іноземні інвестиції як фактор стимулювання розвитку підприємств харчової промисловості - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 339.727.22:664.68

О.М. Пєтухова Т.М. Іванюта

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Солодка продукція фірми "Світоч" сьогодні добре відома не лише в Україні, де підприємству належить п'ята частина ринку кондитерських виробів, а й поза її межами. Фірма прагне, щоб її солодощі гідно конкурували з продукцією інших підприємств, зокрема іноземних. Зарубіжні виробники в основному досвідчені, мобільні конкуренти, тому, щоб вистояти в ринкових умовах, фірмі "Світоч" потрібно за декілька років пройти той шлях, який могутні світові компанії долають десятиліттями.

Визначити становище вітчизняного лідера кондитерської промисловості й намітити перспективи та напрями його розвитку можна за допомогою порівняння фінансових показників діяльності фірми "Світоч" з відповідними показниками відомих міжнародних гігантів. Наведені у таблиці дані порівнюють фінансові становища фірм "Світоч", "Nestle" та "Wedel", розрахунок показників здійснений на основі міжнародних стандартів. З наведеної таблиці видно, що в цілому фінансові показники фірми "Світоч" виглядають не погано, а деякі з них навіть кращі, ніж у міжнародних компаній. Окремі показники, значення яких, порівняно із зарубіжними виробниками, є абнормальними, зазнають безпосереднього впливу економічної ситуації в Україні, і тому вони не є несподіванкою.

Показники, які характеризують основні фонди, віддзеркалюютьстан основних засобів на переважній більшості вітчизняних підприємств: основні фонди застаріли, багато з них вже списані, але вони все ще працюють. Мала вартість основних фондів зумовлює низькі амортизаційні відрахування. Завдяки такій амортизації підтримується певний рівень прибутку, але високі податки на прибуток (66 % за міжнародними нормами) його знижують. Проте чистий прибуток як відсоток продажу та як відсоток акціонерного капіталу мало відрізняються від показників зарубіжних компаній. Водночас загальна рентабельність фірми "Світоч" є нижчою порівняно з "Nestle" та "Wedel", однак загальні витрати на амортизацію, маркетинг тощо також нижчі. З вищезазначеного можна зробити висновок, що асортимент фірми "Світоч" це переважно звичайна продукція широкого вжитку. Ціна на таку продукцію враховує собівартість і нормальний прибуток. Проте на унікальні диференційовані продукти можна встановити вищу ціну і за рахунок прибутку фінансувати значні витрати на маркетинг та розвиток нових продуктів. Показники продажів на одного працівника порівняно з "Nestle" та "Wedel" свідчать про наявність невиправдано великого персоналу. Це деякою мірою пов'язано з наслідками колишньої радянської політики та застарілими основними фондами (більше ручної праці). Як і майже всі українські підприємства, фірма "Світоч" є статистично неефективною. Тому заробітна плата працівників фірми відносно низька, хоча персонал має високу кваліфікацію.

На сьогодні надзвичайно високий відсоток за банківський кредит також спричиняє негативний вплив на діяльність та стан українських підприємств. У розвинутих західних країнах відсоток за кредит становить 7 — 10%. Тому компанія, маючи проект з інвестиційним певерненням на рівні ЗО %, за недостатності власного капіталу позичає кошти або випускає акції з розрахунком на очікуваний прибуток. Хто б в

України, позичив гроші за 50 %, щоб отримувати віддачу від проекту ЗО % (тобто мати 20 % збитку)? Жоден підприємець не ризикне реалізовувати проект за таких умов навіть при стабільності економіки і податків. Чим довше Україна буде залишатися економічно нестабільною країною з високими податками, тим довше не буде припливу капіталу, внаслідок чого брак коштів буде утримувати абнормальний банківський відсоток. Отже, цей процес гальмує зростання інвестицій, що, у свою чергу, стримує розвиток підприємств. Фірма "Світоч" має відносно краще використання запасів, оскільки за кредити під ці запаси виплачує досить великі відсотки. На Заході інші пріоритети: якщо рентабельність продукції становить 45 %, а відсоток за кредит — 7 %, то краще мати дещо більше продукції на складі. Така позиція вигідніша, ніж ризикувати у випадку, коли потрібно відмовити клієнтам. Така ж ситуація і з сировиною. А найкращий варіант придбати більше запасів, коли ціна на них низька. Відносно ж фірми "Світоч", то вона закуповує сировину і виготовляє продукцію тільки тоді, коли є попит. Тобто гарантований збут продукції є визначальним чинником у роботі підприємства.

Зазначені зауваження наводять на роздуми про необхідність формування довгострокової стратегії розвитку підприємства. Діяльність фірми за більшістю параметрів значно не відрізняється від західних конкурентів. Наведені аналітичні дані дають порівняльну оцінку бізнесу українського лідера солодкої індустрії і виявляють ряд можливостей вітчизняного підприємства та пріоритети його розвитку. Насамперед треба шукати дешевше і довгостроковіше фінансування чи позички або вдатися до повторної емісії акцій. За законами економічної теорії, жодна компанія не може розвиватися з капіталом, який коштує 50 %. Зважаючи на це, фірма "Світоч" також має максимізувати вкладеннясвоїх прибутків у розвиток власного виробництва. Отже, на сучасному етапі реінвестування має стати пріоритетним. Також слід більше уваги звертати на розроблення унікальних продуктів та посилити рекламні заходи щодо просування їх на ринок. Жодна зарубіжна кондитерська фірма не заробляє свій основний прибуток виробництвом звичайних товарів широкого вжитку (наприклад, вафлі). Звичайно, зарубіжні компанії повністю не відмовляються від такої продукції, але поряд із цим отримують величезні доходи від виробництва унікальних продуктів. На просування таких продуктів на ринок дають велику рекламу і водночас вкладають високу рентабельність (скажімо, батончик "NUTS" фірми "Nestle"). В Америці вважається, що 90 % нових продуктів залишають ринок через рік - два, але ті унікальні розробки, які вдаються, фінансують решту продуктів.

Необхідно тримати стабільне контрольоване зростання, тобто те, що приваблює інвесторів і банки, для отримання фінансування на найкращих умовах. Сьогодні на вітчизняному ринку, зокрема в харчовій промисловості, без залучення значних додаткових коштів у конкурентній боротьбі не вистояти або можна дуже швидко опинитися на другорядних позиціях без надії на перспективу.


Показник

Одиниця показника

"Nestle"

"Wedel"

"Світоч"

GROSS PROFIT Валовий

as % of SALES як % продажу

47,9

32,3

16,9

прибуток

 

 

 

 

General Administration &

 

36,4

20,2

6,3

Selling Загальні

Те саме

 

 

 

адміністративні і витрати при

 

 

 

 

продажу

 

 

 

 

PROFIT before INT., TAX &

 

12,4

15,9

12,1

DEHRECATION Прибуток до сплати відсотків за кредит,

II —

 

 

 

податків і амортизації

 

 

 

 

PROFIT before INT. & TAX

І'

8,3

10,1

10,7

Прибуток до сплати відсотків

 

 

 

 

за кредит, податку

 

 

 

 

NET PROFIT Чистий прибуток

— // —

5,6

7,0

3,1

PROFIT before INT. & TAX

as % of TOTAL ASSETS як %

9,8

11,7

21,9

Прибуток до сплати відсотків

всіх активів

 

 

 

за кредит, податку

 

 

 

 

PROFIT before INT. & TAX

as % of NET ASSETS як %

16,1

13,2

30,6

Прибуток до сплати відсотків

чистих активів

 

 

 

за кредит, податку

 

 

 

 

ANNUAL SALES Річний обсяг

as % of TOTAL ASSETS як %

118,6

127,0

203,0

продажу

всіх активів

 

 

 

Те саме

as % of CURRENT ASSETS як % поточних активів

263,0

352,0

391,0

— // —

as % of FIXED ASSETS як %

275,0

201,0

428,0

 

основних виробничих фондів

 

 

 

NET PROFIT Чистий прибуток

as % of EQUITY як % акціонерного капіталу

15,5

10,2

12,1

DAYS INVENTORY Денні

at COST за собівартістю

79,0

52,0

44,0

запаси

 

 

 

 

RECEIVABLES Термін

as DAYS of SALES у днях

47,0

41,0

47,0

дебіторської заборгованості

продажу

 

 

 

BORROWING Позичені кошти

as % of TOTAL ASSETS як % всіх активів

25,0

Даних немає

12,0

INTEREST COST Відсоткова

as % of DEBT як %

6,0

Даних

37,0

ставка повернень

заборгованості

 

немає

 

DEPRECIATION Амортизація

as % COSTof SALES як % вартості продажу

7,9

8,4

1,7

CAPITAL EXPENDITURE

as % of DEPRECIATION як %

124,0

225,0

220,0

Капітальні витрати

амортизації

 

 

 

SALES PER EMPLOYEE

(USD) у доларах

205700

62900

24000

Продаж на одного працівника

 

 

 

 

Ton of Sales PER EMPLOYEE

ton тонна

Даних

20,5

13,0

Кількість тон продажу на

 

немає

 

 

одного працівника

 

 

 

 

COST (SALARY+FRINGES)

(USD) у доларах

56000

8000

3200

per employee Вартість витрат

 

 

 

 

на одного працівника

 

 

 

 

MATERIAL COST Вартість

as % TOTAL COST як % від

40,0

59,0

75,0

сировини і пакувальних

собівартості

 

 

 

матеріалів

 

 

 

 

Ситуація вимагає від фірми "Світоч", яка визнається лідером на ринку України, здійснення термінових і рішучих заходів, щоб не тільки зберегти здобуті провідні позиції, а й у майбутньому залишитися передовою українською фірмою і беззаперечно стати найпривабливішим та найулюбленішим для споживачів виробником кондитерських виробів в Україні. Цього неможливо досягти без значних інвестицій у постійне оновлення основних фондів, у нові технології, проведення широкомасштабних маркетингових досліджень, розвиток розгалуженої мережі дистрибуції та реалізації, у забезпечення доступу до ринків високоякісної та дешевої сировини, підготовку висококваліфікованих кадрів, у сучасні технології менеджменту тощо.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О М Пєтухова, Т М Іванюта - Формування концепції цільових програм залучення інвестицій на регіональному рівні

О М Пєтухова, Т М Іванюта - Іноземні інвестиції як фактор стимулювання розвитку підприємств харчової промисловості