Г Д Хархан - Принципи підготовки дітей-сиріт до сімейного життя вумовах інтернатного закладу - страница 2

Страницы:
1  2 

Key words: principles, boarding school, orphans, family life.

 

УДК 37.013.42:616.89-008.441.44

I. M. Щербакова, Я. В. Карпенко

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

САМОГУБСТВО: ПОШУК ВИХОДУ ЧИ ЙОГО ВІДСУТНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ?

У статті розглядаються причини суїцидальних спроб, аналізується динаміка зростання самогубств. Акцентується увага на державних програмах запобігання суїцидальних вчинків. Підкреслюється необхідність створення державних програм спрямованих на запобігання дитячої та підліткової суїцидальності.

Ключові слова: суїцид, суїцидальна спрода, суїцидальна поведінка, особистість, освітній простір, самогубство, суїцидальні превенції.

Постановка проблеми. Від добровільної смерті людину стримують дві речі: одна дуже маленька, інша дуже велика. Маленька річ - це страх фізичного болю, велика річ - віра, зазначав Ф. Достоєвський. Шкода, проте в наш час ці «обереги» поступово втрачають свою силу. Якщо припустити,

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г Д Хархан - Виховання особистості сім'янина в інтернатному закладі

Г Д Хархан - Виховання сім'янина в педагогічній спадщині а с макаренка

Г Д Хархан - Готовність до материнства вихованок шкіл-інтернатів для дітей-сиріт

Г Д Хархан - Статеве виховання на початку xx століття історико-педагогічний аналіз

Г Д Хархан - Ідеї статевого виховання у 20-30 роках хх століття в сучасній практиці інтернатного закладу