О О Щелконогов - розробка системи контролю розкриття апаратури - страница 2

Страницы:
1  2 

на рівні МУ обробка інформації включає періодичний опит підлеглих МО, первинну обробку і впорядковування прийнятої від них інформації, формування пакетів для передачі на верхній рівень ієрархії;

обмін інформацією між МУ і 16 МО проводиться за допомогою інтерфейсу RS-485,

112 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                     Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, №6 (136), 2009, Ч. 1.що працює в напівдуплексному режимі, де МУ є провідним пристроєм. Все МО одного променя знаходяться на загальній шині і одночасно приймають команди від МУ, але вико­нання команди і відповідь здійснює тільки той МО, адреса якого співпадає з адресою ко­мандного пакету. Кожний командний пакет МУ складається з адреси відправника, адреси одержувача, коду команди і декількох байт даних і контрольних сум.

найнижчий рівень ієрархії обробки інформації реалізований в МО. Він приймає ін­формацію по 16 входам на АЦП, аналізує полягання герконів, упорядковує цю інформацію і формує у відповідь пакети, які видаються тільки за запитом до даного МО від МУ.

 

 

31

 


 

R4

ЇОІГ


D


R2 10К

 

г + З.ЗВ

Сигнал

Рис. 4. Схема підключення датчика

Висновки

Запропонована система задовольняє всім основним вимогам, які пред'являються до систем контролю розкриття апаратури. Використання ПЕОМ як робочого місця дає змогу інтегрувати СКРА в комп'ютеризовану систему захисту інформації. Разом з тим, розроблена система має значну автономність. Використання перемикаючих контактів утрудняє зловми­сникові блокування системи.

 

Список літератури

1.          Мельников В.В. Защита информации в компьютерньїх системах. - Москва: Финансы и ста­тистика, Электронинформ, 1997. - 364 с.

2.          Щеглов А.Ю. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. -Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2004. - 384 с.

 

УДК 681.3

 

Нужний С.М., Андрійченко О.В., Кузьмін В.І.

СКАНУЮЧИЙ СПЕКТРАЛЬНИЙ КОРЕЛЯТОР ДЛЯ ПОШУКУ ТА АНАЛІЗУ ДЖЕРЕЛ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ TIGRIS-161-1

Розвиток технічних засобів для несанкціонованого доступу до інформації створює нові за­грози для її конфіденційності. Особливо небезпечними є радіозакладні пристрої з цифро­вими каналами передачі інформації. Ефективна протидія потребує розробки малогабари­тних комплексів, здатних забезпечити надшвидкісне сканування радіоефіру.

 

Вступ

Аналіз стану захисту інформації від витоку технічними каналами (ТК) показує, що в наш час намітилось відставання в розробці технічних засобів протидії несанкціонованому

 

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, №6 (136), 2009, Ч. 1.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О О Щелконогов - Забезпечення захисту бездротової системи контролю розкриття апаратури

О О Щелконогов - розробка системи контролю розкриття апаратури

О О Щелконогов - розробка системи контролю розкриття апаратури