А Г Венгер - Реалізація національної політики в східних воєводствах другої речі посполитої в галузі шкільництва на поч 20- х рр ХХ ст - страница 2

Страницы:
1  2 

по делу о преследовании белорусской школы // Запросы белорусских послов в Польский Сейм 1922 -1926. - Минск, 1927.

11.Польський похід проти української школи // Діло. - Ч.

10. -18 вересня 1923.

12.Українська дитина без школи і науки // Діло - Ч. 33 - 12

листопада 1922.

13. Українська школа гине // Діло - Ч. 32 - 11 листопада

1922 .

14. Яровий В. І. Історія західних та південних с лов 'ян у

XX ст. / В. І. Яровий. - К., 1996.

15. Dekret о obowiazku szkolnym II Dziennik Praw Panstwa

Polskiego. // Dz Pr PP, 1919, nr 14, poz. 147.

16. Dekret о ksztawceniu nauczycieli szkol powszechnych w

Panstwie Polskiem II. // Dz Pr PP, 1919, nr 14, poz. 185.

17.   Do wezystkich Rad Szkolnych Powiatowych w
Welopolsce.
- ДАІ -ФО. - Ф. 270. - оп. 1. - спр. 52.

18.Raporty w sprawie przydolowan do ralizacji nowej ustawy

skolnej kresowoj ojozyku nauczenia. - ДАІ-ФО. - Ф.270. - оп. 1. - спр. 267.

19.Powiatowa Komenda Policiji Panstwowej w Stanislawe

w sprawie szkoly prywatnej im. Szaszkiewicza w Stanislawoie. - дАі-ФО. - Ф.2. -оп. 14. спр. 2.

20.   Ustawaz dnia 17 marca 1921 roku. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej.
// Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej,
1921, nr 44, poz. 267.


і

-

о 6

і і

 

 

 

 

іі >

I

X X<

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 215

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

А Г Венгер - Реалізація національної політики в східних воєводствах другої речі посполитої в галузі шкільництва на поч 20- х рр ХХ ст