С Т Анатоліївна, П А Григорівна, Ф Т Григорівна - Спосіб отримання згущеного молочного продукту з рослинними наповнювачами - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

т і
УКРАЇНА (19) (ІІА)


(п)    63109 А

 

(51) 7 А23С1/16ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІна

Деклараційний

винахід

видано відповідно до Закону У/рЦїніИЧ "Про охорону прав на'винаходи <о^

Голова Державного Департаменту /?

інтелектуальної власності /{?і/Уу~*~>ґ**

___________________________________ ь и

(21)    20021210615

(72)   (22)         26.12.2002
(24) 15.01.2004
(46) 15.01.2004.
Бюл. 1Скорченко Тетяна Анатоліївна, Пухляк Анастасія Григорівна, Федченко Тетяна Григорівна

(73)   Національний університет харчових технологій

 

(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗГУЩЕНОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТУ З РОСЛИННИМИ НАПОВНЮВАЧАМИг*%і
УКРАЇНА


(19) ЦА (11)63109 (13) М

(51)7А23С1/16ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


ОПИС

ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД


видається під відповідальність власника патенту(54) СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЗГУЩЕНОГО МОЛОЧНОГО ПРОДУКТУ З РОСЛИННИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ

 

(21)120021210615

(22)26.12.2002 (24)15.01.2004

(46) 15.01.2004, Бюл. 1, 2004 р.

(72)Скорченко Тетяна Анатоліївна, Пухляк Анас-тасія Григорівна, Федченко Тетяна Григорівна

(73)НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(57) Спосіб отримання згущеного молочного про­дукту з рослинними наповнювачами, що передба­чає підготовку та згущення пастеризованого нор­малізованого молока з вуглеводним сиропом, охолодження отриманої згущеної молочної осно­ви, розфасовку готового продукту, який відрізня­ється тим, що у згущену молочну основу в процесі охолодження додатково вносять сухий концентрат плодово-ягідного соку, доза якого складає 2-7% від маси готового продукту, у вигляді концентрованого водного розчину, пастеризованого при температу­рі 93-97Х без витримки і охолодженого до темпе­ратури 34-37°С.Винахід відноситься до молочної промисло­вості, а саме до виробництва згущених молочних консервів.

Відомий спосіб виробництва згущеного молока з цукром (ГОСТ 2903-78 „Молоко цельное сгущен­ное с сахаром. Технические условия"), що вклю­чає підготовку та згущення пастеризованого моло­ка з цукровим сиропом, охолодження отриманої згущеної молочної основи, розфасовку готового продукту.

Недоліками відомого способу є:

недостатній вміст органічних кислот, вітамінів та мікроелементів;

відсутність лікувально-профілактичних вла­стивостей.

Відомий спосіб виробництва згущеного молока з фруктозою (Деклараційний патент України 34116 А, опублікований 15.02.01, Бюл. 1, „Спосіб виробництва згущених молочних діабетичних продуктів"), що включає підготовку та згущення пастеризованого Молока з фруктозним сиропом, охолодження отриманої згущеної молоч­ної основи, розфасовку готового продукту.

Недоліками відомого способу є:

незбалансоване співвідношення між складо­вими частинами продукту;

обмежене використання продукту через зави­щений вміст фруктози в деяких композиціях, що не дозволяє безпосереднє вживання продукту (лише як напівфабрикат);

недостатній вміст органічних кислот, вітамінів та мікроелементів.

Найближчим технічним рішенням до винаходу, що заявляється є згущений молочний продукт „Лакто-кола"    (Деклараційний    патент України

18103 А, опублікований 31.10.97, Бюл. 5,

„Згущений    молочний    продукт „Лакто-кола" (варіанти)"), що включає підготовку та згущення пастеризованого молока з вуглеводним сиропом, охолодження отриманої згущеної молочної осно­ви, внесення при охолодженні харчового барвника та  концентрованого ароматизатора  в певному співвідношенні, розфасовку готового продукту. О) Недоліками відомого продукту є: невеликий вміст біологічно-активних речовин; смакові   властивості   обумовлені внесенням синтетичних речовинароматизаторів та барв­ників, що може надати продукту надмірно вираже­ного аромату, не властивого натуральним продук­там.

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

С Т Анатоліївна, П А Григорівна, Ф Т Григорівна - Спосіб отримання згущеного молочного продукту з рослинними наповнювачами