Н М Грегірчак - Стимуляція росту вищих базидіоміцетів роду pleurotus електромагнітним полем - страница 2

Страницы:
1  2 

Зміна лінійної швидкості росту оброблених ЕМП культур у

процесі зберігання

 

Культури

Тривалість впливу ЕМП, хв

Відсоток зміни лінійної швидкості росту щодо контролю

 

 

Клькість пересів в

 

 

1         2         3         4         5 6

P.ostreatus P.sajor-caju

Контроль

10

20

100,0 104,5 107,1

100,0 103,8 106,7

100,0 103,1 104,0

100,0 100,9 101,6

100,0 100,0 100,2

100,0 100,0 100,0

 

Контроль 10

20

100,0 108,8

110,3

100,0 107,1

109,5

100,0 105,3

107,1

100,0 103,2

104,5

100,0 100,3

100,5

100,0 100,0

100,0

 

Результати дослідження показали, що лінійна швидкість росту грибів збільшується протягом трьох пересівів, після чого вона спадає до вихідного рівня. Отже, ознака підвищеної біосинтетичної здатності досліджуваних культур після електромагнітної обробки не закріплена генетично і має властивість реверсії при постадійному розмноженні вегетативного посівного матеріалу. Спостерігається вирівнювання лінійної швидкості росту обробленних культур до рівня контролю після п'ятого пересіву.

Висновки. Показана стимулювальна дія електромагнітного вихрового еліптичного поля в лінійному індукційному обертачі протягом 20 хв з напруженістю 0,1 Тл та частотою 50 Гц на лінійну швидкість росту культур Pleurotus cstreatus і Pleurotus sajor-caju. Ефект стимуляції залежить від тривалості дії поля, стану посівного матеріалу.

З'ясовано, що ознака підвищеної біосинтетичної здатності після електромагнітної   обробки   культур   роду   Pleurotus   не закріпленагенетично і має властивість реверсії при постадійному розмноженні посівного матеріалу.

Таким чином, оброблені ЕМП 8- добові культури грибів роду Pleurotus можна використовувати як посівний матеріал у технології культивування гливи звичайної, що уможливить скорочення тривалості вирощування грибів.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.               Краснспсльская Л.М. Базидиомицеты - перспективные источники лекарственных соединений//Наука и практика грибоводства: Материалы IV Междунар. конф. М.: Изд-во Межрегион. ассоц. грибоводов, 1997. - С. 71 - 74.

2.               Пічкс В.Б., Айзенберг В.Л., Грегірчак Н.М., Твердсхліб І.О. Новий метод дезінтеграції рослинних субстратів//Наук. пр. НУХТ. - 2003.

 

-    №14. - С.31 - 32.

3.               Пічкс В.Б., Грегірчак Н.М., Твердсхліб І.О. Стимулювальний вплив електромагнітного поля лінійного індукційного апарату на пектинестеразну активність Penicillium glaucum-I.V./АНаук.. пр. НУХТ. -

2005, - № 16. - С. 25 - 28.

4.               Фесфилсва Е.П. Ароматические и токсикогенные вещества высших грибов//Наука и практика грибоводства: Материалы IV Междунар. конф. М.: Изд-во Межрегион. ассоц. грибоводов, 1997. - С. 67

-    70.

5.               Якунсв А.В. Спектроскопический подход к проблеме первичного механизма взаимодействия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона с биологическими системами: Автореф. дисс. канд. физ.-мат.наук.- Киев, 1992. - 16 с.

6. Protic R., Jovanovic R., Stoicevic L., Stretenovic L., Milenkovic I., Grubic G., Adamovic M. Animal Feed Science and Technology. - 1998. - V. 71. - № 3 - 4. - Р. 357 - 362.

 

 

 

 

 

 

 

 

Надійшла дс редкслегіі 04.05.05

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н М Грегірчак - Дія деяких біоцидних препаратів на бактеріальну і

Н М Грегірчак - Стимуляція росту вищих базидіоміцетів роду pleurotus електромагнітним полем

Н М Грегірчак - Санітарно-гігієнічний контроль виробництвконспект лекцій