Ю Горак, М Обушак, В Матійчук - Циклізація ацетамідами - страница 1

Страницы:
1 


N


N
.N=C=S


+


MeXHONa


YT

S O 3а-гR = NH2 (а), NHMe (б), PhOF^NH (в), 4-MeC6H4 NH (г)

 

 

 

 

 

 

 

 

© Горак Ю., Обушак М., Матійчук В. та ін., 2011Аміди 2а-в для синтезу сполук 3 одержували амінолізом етилового естеру ціанооцтової кислоти 4:

O

O                       ЛІ II

LJ          +  n2iN ----------- *~ n

OEt                                             2а-в H

4

R = H (а), Me (б), С6Н5СН2 (в).

У синтезі аміду використали таку послідовність перетворень. Спочатку синтезували гідразид ціанооцтової кислоти [4], який під час взаємодії з ацетил-ацетоном утворює 3-(3,5-диметилпіразол-1-іл)-3-оксопропанонітрил, що реагує з п-толуїдином, утворюючи TV-заміщений ціанацетамід 2г:

O O

O                                                   o              X X o

N\    0    ±ии ми и^_EtOHL ^    II       Me-^-^MeN^ и

A       +H2^NH2H20          ^     ^4_A-xt'NH2             *   \ АД *

OEt                                            N      2 N

тт Me'


H H

5:    R1 = 2-Cl-4-N02 (а), 2,5-С12 (б);

6:      R1 = 2-C1-4-N02, R2 = H (a); R1 = 2-C1-4-N02, R2 = CH3 (б);

R1 = 2-C1-4-N02, R2 = 4-Ш3С6Н4 (в); R1 = 2-C1-4-N02, R2 = С6Н5СН2 (г); R1 = 2,5-С12 R2 = CH3 (д); R1 = 2,5-С12 R2 = 4-0^6^ (е).

Наголосимо, що циклізація проміжного продукту алкілування А під дією основи могла відбуватись також завдяки взаємодії центру, що має підвищену СН-кислотність з нітрильною групою. У цьому випадку мали б утворюватися сполуки В. Дослідження продуктів реакції методами тонкошарової хроматографії та ЯМР 1Н спектроскопії засвідчило, що похідні тетрагідротіофену В не утворюються. Реакція відбувається як нуклеофільне приєднання аміногрупи до карбонільної з елімінуванням молекули води (сполуки 6а-е):

 

6б

 

 

6в

 

 

6г


5,55 д (1Н, J 3,2 Гц, 3-Н фуран); 6,70 ш. с (2Н, NH2); 7,32 д (1Н, J 3,2 Гц, 4-Н фуран); 7,58-7,69 м (5Н, Ph); 7,71 c (1Н, тіазол); 7,84 д (1Н, J 8,8 Гц, 6-Н С6Н3); 8,18 д. д (1Н, J 8,8 і 1,6 Гц, 5-Н С6Н3); 8,31 д (1Н, J 1,6 Гц, 3-Н С6Н3).

2,64 д (3Н, J 3,6 Гц, СН3); 5,61 д (1Н, J 4,0 Гц, 3-Н фуран); 6,96 кв (1Н, J 3,6 Гц, NH); 7,35 д (1Н, J 4,0 Гц, 4-Н фуран); 7,57-7,69 м (5Н, Ph); 7,72 c (1Н, тіазол); 7,86 д (1Н, J 8,4 Гц, 6-Н С6Н3); 8,22 д. д (1Н, J 8,4 і 2,0 Гц, 5-Н С6Н3); 8,35 д (1Н, J 2,0 Гц, 3-Н С6Н3).

2,25 c (3Н, СН3); 5,70 м (1Н, 3-Н фуран); 7,07 д (2Н, J 8,0 Гц, С6Н4); 7,34 д (1Н, J 3,2 Гц, 4-Н фуран); 7,41 д (2Н, J 8,0 Гц, С6Н4); 7,60-7,73 м (5Н, Ph); 7,78 м (1Н, тіазол); 7,85 д (1Н, J 8,8 Гц, 6-Н С6Н3); 8,20 д. д (1Н, J 8,8 і 2,4 Гц, 5-Н С6Н3);

8.32ш. с (1Н, 3-Н С6Н3) 8,58 ш. с (1Н, NH).

4,31 д (2Н, J 5,6 Гц, СН2); 5,56 д (1Н, J 3,2 Гц, 3-Н фуран); 7,18-7,31 м (5Н, бензил); 7,34 д (1Н, J 3,2 Гц, 4-Н фуран); 7,67-7,71 м (6Н, Ph+NH); 7,74 c (1Н, тіазол); 7,86 д (1Н, J 8,4 Гц, 6-Н С6Н3); 8,20 д. д (1Н, J 8,4 і 2,0 Гц, 5-Н С6Н3);

1.     д (1Н, J 2,0 Гц, 3-Н С6Н3).Jagodzinski T.S. ТЫоагшс^ as usefu1 synthons іп the synthesis of heterocyc1es // Chem. Rev. 2003. Vo1. 103. N 1. P. 197-227.

Моисеев И.К., Немцова М.Н., Макарова Н.В. Синтезы азотсодержащих гетеро­циклических соединений на основе а-галогенкетонов // Химия гетероцикл. соединений. 1994. № 7. С. 867-885.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Ю Горак, М Обушак, В Матійчук - Циклізація ацетамідами