Р В Гах - Фізичне виховання гімназійної молоді на західноукраїнських землях (перша третина ХХ ст.) - страница 2

Страницы:
1  2 

10.  ДАТО. - Ф. 414. - Оп. 1. - Спр. 1: Державна гімназія ім. Словацького в Чорткові: Звіт дирекції і списки учнів за 1927-1928 навчальний рік. - Арк. 1-24.

11.  ДАТО. - Ф. 39. - Оп. 1. - Спр. 97: ІІІ державна гімназія ім. М. Коперника в Тернополі: Річний план занять І-УІІ класів на 1907-1908 навчальний рік. - Арк. 1-57.

12. ДАТО. - Ф. 351. - Оп. 1. - Спр. 242: Українська Кременецька гімназія: Книжка протоколів спортово-туристичної секції (6 червня 1932 - 18 січня 1934). - Арк. 1-33.

13. ДАТО. - Ф. 226. - Оп. 1. - Спр. 188: Кременецька державна учительська семінарія: Програма, звіти і протоколи з фізичного виховання семінаристів (1920-1933). - Арк. 1-43.

14. Сокільські Вісти. - 1934. - Ч. 6. - С. 11.

15. Курляк І. Є. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864-1918 рр.): монографія / І. Є. Курляк. -

Львів. - 1997. - 222 с.

16. Приступа Є. Народна фізична культура українців / Є. Приступа. - Львів: УСА, 1995. - 254 с.

17. Реалізація здорового способу життя - сучасні підходи: монографія / За заг. ред. Ю. Мігасєвіча, А. Подольські. - Дрогобич. - 2009. - 392 с.

18. Трофим'як Б. Фізичне виховання гімназійної молоді. Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі. До сторіччя заснування. 1898-1998. - Тернопіль - Львів: За ред. С. Яреми, 1998. - 736 с.

19. Цьось А. Народна фізична культура та можливості її використання в сучасних умовах / А. Цьось // Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2002. - №2-3. - С. 149-152.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Р В Гах - Фізичне виховання гімназійної молоді на західноукраїнських землях (перша третина ХХ ст.)