С Водотика - Шляхи розвитку українського суспільствознавства в 1920 і роки ХХ ст континуїтет чи розрив спадковості - страница 3

Страницы:
1  2  3 

Саме наукові товариства (їх матеріальна база, кадри, традиції) стали підґрунтям для створення нових наукових закладів суспільствознавства. Так, до радянських установ перейшли бібліотека, музей і архів Харківського історико-філологічного товариства; колекції Одеського товариства історії і старожитностей і Подільського церковного історико-філологічного стали базою для створення музеїв; члени Ніжинського історико-філологічного товариства взяли найактивнішу участь у створенні Ніжинської науково-дослідної кафедри. До кінця 1920-х років продовжували більше десяти старих товариств: Історичне Нестора-Літописця, Одеське бібліографічне, Київське історико-філологічне, Товариство дослідників Волині і т. п. Лише на зламі 1920-1930-х років ці установи було закрито владою.

Таким чином, можна так відповісти на запитання, винесене у заголовок статті: і континуїтет, і розрив спадковості. До кінця 1925 р. переважав континуїтет. Він був наслідком не стільки цілеспрямованої політики, скільки результатом певного компромісу між владою і вченими. Влада неодноразово - у 1920, 1922, 1925, 1926 і 1927 роках намагалась покласти край елементам спадковості у розвитку вітчизняного суспільствознавства. Але навальна атака

зустрічала опір з боку наукової інтелігенції. Тому КП(б)У послідовно створювала відповідний плацдарм (радянізація і соціалізація науки) для рішучого наступу.

У 1928 р. цей плацдарм, з урахуванням загальнополітичної ситуації, настільки зміцнів, що влада перейшла в наступ на рештки "буржуазної науки". І саме з цього року розрив спадковості став однією з домінуючих рис радянського суспільствознавства.

Summary. The process of development of the Ukrainian Social scienses and humanities in 20-s as well as the persecution of the prominent scientists by the state is shawn in the article.

Список літератури

1.  Наука и научные работники СССР.- 4.VI.- Л., 1928; СанктПетербурзьке відділення Архіву РАН.- Ф.155.- Оп.2.- Спр.  812 - 861.

2.  Підраховано: Наука на Україні.- 1926.- Т.1.; Держархів Харківської області.- Ф.667.- Оп.286.- Спр. 213.- Арк. 3-12.

3.  Підраховано:   Научные   кадры   и    научно-исследовательские учреждения

СССР. - С. 59 - 62.

4.  Там само. - С. 35 - 37.

5.  Там само.

6.  Там само. - С. 38

7.  Вернадський В.І.   Із спогадів. Перший рік Української академії     //Наука і культура.- Вип.22.- К., 1990.- С.46, 55.

8.  ЦДАГО України.- Ф.1.- Оп.20.- Спр.1978.- Арк. 43.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

С Водотика - Шляхи розвитку українського суспільствознавства в 1920 і роки ХХ ст континуїтет чи розрив спадковості

С Водотика - Шляхи розвитку українського суспільствознавства в 1920 і роки ХХ ст континуїтет чи розрив спадковості