Н В Деміхова, В Г Псарьова, H В Климанська - Імунопатологічні механізми розвитку хронічної серцевої недостатності - страница 3

Страницы:
1  2  3 

59.Ольбинская Л.И., Игнатенко С.Б., Маркин С.С. Фактор некроза опухолей в плазме крови и морфофункциональные параметры сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью, осложнившей течение ишемической болезни сердца. Динамика под влиянием лечения // Терапевтический архив. - 2003.-№2.-С.54-58.

60.Gullestad L., Aukrast P., Ueland T. et al. Effect of high and low dose enalapril therapy on

cytokines levels in heart failure // Eur. Heart. J.-1998. - Vol. 19.-P.A468.

61.Brown M.J., Vaughan D.E. Angiotensin - Converting Enzyme Inhibitors // Circulation. -1998. - Vol. 97. - P. 1411-1420.

62.Blaxall   B.C.,   Miano  J.M.,   Berk  B.C.   Angiotensin   II:   A  devious  Activator of

Mineralocorticoid Receptor-Dependent Gene Expression // Circulation Research. - 2005. -Vol.96. - P. 610-611.Braunwald E. ACE-inhibitors - a cornerstone of treatment of heart

failure // The New England Journal of Medicine. - 1991.-Vol. 325. - P. 351-353.

63.Bonet S., Agusti A., Arnau J.M. et al. Beta-adrenergic blocking agents in heart failure

//Arch. Intern. Med. - 2000. - Vol. 160. - P. 621-627.

 

Надійшла до редакції 20 вересня 2006 р.

 

 

УДК 616.12-0.08.46-0.3612-0.85.22

 

АНТИГОМОТОКСИЧНІ ПРЕПАРАТИ-АКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Л.Б. Винниченко, канд. мед. наук; О.В. Псарьова, магістр

Сумський державний університет

Існування стійкої тенденції до переходу захворювань серцево-судинної системи в хронічну серцеву недостатність зумовлює необхідність впровадження в практику альтернативних терапевтичних засобів. Одним із яких є використання антигомотоксичних препаратів - UbKhinon compositum, Galium-Heel, Angio-lnjeel, Cor compositum, Cralonin. У статті представлено огляд літератури щодо досвіду використання біологічних препаратів у практичній кардіології. Використання антигомотоксичних препаратів безпечно в усіх вікових групах. Препарати не викликають побічних ефектів та не мають протипоказань, що підтверджено численними клінічними дослідженнями. Біологічні препарати можуть призначатися разом із синтетичними медикаментозними засобами, доза яких значно зменшується. Подібний підхід дозволяє досягти більш вираженого терапевтичного ефекту, зменшуючи при цьому ризик виникнення побічної дії алопатичного лікування.

 

ВСТУП

Хронічна серцева недостатність (ХСН) - патофізіологічний синдром, який розвивається внаслідок різних захворювань серцево-судинної системи.

Від 0,4% до 2% дорослого населення страждають на серцеву недостатність   (СН),   а   серед   осіб   у   віці   старших   від   75   років її

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Н В Деміхова, В Г Псарьова, H В Климанська - Імунопатологічні механізми розвитку хронічної серцевої недостатності