Л А Горлова - Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням пристойний - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 811.112.2'373:81'367.623

Л.А. Горлова,

асистент

(Вінницький державний педагогічний університет)

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ НІМЕЦЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ

ЗНАЧЕННЯМ "ПРИСТОЙНИЙ"

Стаття присвячена формалізованій лінгвістичній процедурі інвентаризації лексико-семантичної

групи німецьких прикметників зі значенням "пристойний ". Метод інвентаризації передбачає дослідження лексичного складу мови на основі лексикографічних джерел за допомогою кількісних

формул.

Останнім часом все актуальнішими стають спроби відтворення мовної картини світу за допомогою визначення її окремих фрагментів. Для досягнення цієї мети таке визначення має бути максимально об'єктивним, що вимагає звернення до формалізованої процедури, розробленої Л.В. Бистровою, В.В. Левицьким та М.Д. Капатруком. Апробація цієї методики на матеріалі ще не досліджуваної лексико-семантичної групи прикметників послужила основним завданням цієї статті.

Як відомо, в сучасній лінгвістиці вивчення лексики здійснюється шляхом дослідження вичленовуваних із лексичного складу мови порівняно невеликих сегментів [1: 26] - лексичних мікросистем, тобто груп лексем, об'єднаних структурно-семантичними відношеннями [2: 66], які називають лексико-семантичними групами (ЛСГ). Іншими словами, ЛСГ - це групи слів однієї частини мови, об'єднані певним спільним значенням. У статті на розгляд пропонується дослідження ЛСГ прикметників зі значенням пристойний, що ще раніше не досліджувалася.

Сьогодні для аналізу ЛСГ використовують психофізіологічний, психолінгвістичний та лінгвістичний методи інвентаризації, тобто виділення складу групи. Застосування перших двох методів у роботі з іноземними мовами викликає певні труднощі, оскільки в дослідженні мають брати участь носії мови.

Формалізований лінгвістичний метод інвентаризації ЛСГ базується на використанні лексикографічних джерел. Для цього було розроблено компонентну методику, за якою два слова вважаються семантично пов'язаними, якщо в тлумаченнях цих слів зустрічається хоча б один спільний компонент [3: 75].

Компонентний аналіз словникових дефініцій можливий на основі одного або декількох словників. Якщо опиратись лише на один словник, то ті компоненти, що ідентифікують слова та відносяться до однієї семантичної сфери, будуть показані неповно й непослідовно [4: 52]. Тому для інвентаризації прикметників зі значенням пристойний доцільно використовувати якомога більшу кількість словників, що дозволяє отримати об' єктивніші дані.

Отже, ґрунтуючись на процедурі, розробленій у Чернівецькій квантитативній школі [LewBystrKap], інвентаризацію ЛСГ доцільно проводити за певним алгоритмом:

1.      Визначення домінанти (імені) групи.

2.      Формування вихідного списку на основі одномовних словників.

3.      Визначення ваги домінанти (тест на ім' я).

4.      Визначення ядерного (тест на ядро) та центрального складу ЛСГ.

5.      Формування периферійного складу групи [5:102].

Дослідження проводиться за допомогою кількісних методів, що дає змогу оптимально й об'єктивно визначити склад досліджуваної групи.

Посилаючись на об'єднану індуктивно-дедуктивну мовно-психологічну класифікацію прикметників, розроблену О.Д. Огуєм [6: 43-44], було вибрано домінанту групи - прикметник anstдndig.

Наступний етап полягає в аналізі тлумачних та синонімічних словників (Agricola, Duden, Gmner / Kempcke, Wahrig та ін.), на основі яких складається список компонентів, які описують домінанту групи (див. таблицю 1). Далі за цими ж словниками формується список слів, які тлумачаться прикметником anstдndig, тобто домінантою групи (див. таблицю 2).

Таким чином, отримуємо ЛСГ прикметників зі значенням пристойний. Та оскільки семантична відстань між словами списку та основним значенням домінанти в деяких випадках видається значною, необхідно за допомогою кількісних методів уточнити межі ЛСГ та вилучити зі списку слова, які явно не тлумачать слово anstдndig як пристойний.

Для цього потрібно звернутись до формули, запропонованої Л.В. Бистровою, В.В. Левицьким та М.Д. Капатруком, за якою можна вирахувати вагу кожного компонента в тлумаченні слова:

W =                                           (1),

n

де W - вага досліджуваного компонента тлумачення, n - кількість компонентів (або рубрик) у тлумаченні, r - порядковий номер (ранг) компонента (або рубрики) в словниковій статті.

Ця процедура ґрунтується на припущенні, що чим ближче до пояснюваного слова знаходиться інше слово в словниковій дефініції, тим тіснішим зв' язком характеризується семантика обох слів [7:130].

Отже, найбільшу вагу має той компонент, який в тлумаченні стоїть найближче до пояснюваного слова.

Кількісний показник ваги компонента може коливатись від 0 до 1.

Для отримання об'єктивних результатів необхідно вирахувати середню вагу кожного компонента за всіма словниками за формулою:

 

 

n

де \^сер. - середня вага компонента, Wl, W2 - вага компонента в окремо взятому словнику, n - кількість словників.

Отже, починаємо формувати вихідний список слів, вираховуючи вагу компонентів у смисловій структурі домінанти anstbndig.

Таблиця l

Вага компонентів у смисловій структурі домінанти anstdndig

 

Прикметники

 

 

 

 

 

Klappenbach Steinitz

 

 

 

 

Weep.

 

 

Agricola

s* .a

s

A

Ой

Duden

Garner Kempcke

Kempcke

 

Pekrun

Peltzer

 

Wahrig

 

l

ehrbar

1

 

0,33

 

 

1

 

 

1

0,37

2

ehrlich

 

 

 

 

1

 

 

1

 

0,33

3

fair

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,22

4

fein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

5

gebьhrend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

6

grundanstandig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

7

gut

0,5

 

 

 

 

 

 

 

1

0,27

8

hochans^ndig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

9

honett

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,22

10

korrekt

 

 

0,16

 

 

 

 

 

 

0,02

11

lauter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22

12

manierlich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22

13

ordentlich

0,75

 

 

 

 

 

 

 

1

0,2

14

rechtschaffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22

15

reell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

16

salonfдhig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

17

sauber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

18

schicklich

 

 

 

 

 

1

1

 

 

0,44

19

sittenstreng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

20

sittsam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22

21

solid[e]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

22

wohlanstandig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

23

wohlerzogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,22

24

zьchtig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

Вага домінанти anstdndig в тлумаченні слів вихідного списку (тест на домінанту для визначення ядра)Наступний крок - проведення тесту на домінанту, тобто вирахування ваги домінанти anstbndig в тлумаченні слів вихідного списку (за формулами 1,2) для визначення ядра групи. До списку додано ще три слова, які хоча і не трактують домінанту, але трактуються нею.


 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

bieder

 

1

 

 

 

 

 

 

 

0,11

2

ehrbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

ehrlich

 

 

0,5

1

 

0,5

1

1

 

0,44

4

fair

1

0,5

1

1

1

1

1

1

 

0,94

5

fein

 

0,4

0,6

0,63

0,5

 

 

 

 

0,35

6

gebьhrend

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,05

7

grundanstandig

 

 

1

1

1

 

 

 

 

0,44

8

gut

0,72

 

0,57

0,64

0,14

 

1

0,5

 

0,4

9

hochans^ndig

 

 

1

1

 

1

 

 

 

0,44

10

honett

 

 

1

1

1

1

 

1

 

0,66

11

korrekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12

lauter

0,66

 

 

0,33

 

 

 

0,25

 

0,14

13

manierlich

 

 

1

1

 

 

 

1

 

0,33

14

ordentlich

 

0,75

0,75

 

1

1

 

 

 

0,5

15

rechtschaffen

 

 

1

1

 

1

 

1

 

0,55

16

reell

 

 

1

 

 

1

 

1

 

0,44

17

salonfohig

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,05

18

sauber

0,6

 

 

0,57

 

0,66

 

0,75

 

0,4

19

schicklich

 

 

 

1

0,5

 

 

1

 

0,28

20

sittenstreng

 

 

 

1

 

 

 

 

 

0,11

21

sittlich

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,22

22

sittsam

 

1

 

1

 

 

 

1

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Л А Горлова - Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням пристойний

Л А Горлова - Інвентаризація лексико-семантичної групи німецьких прикметників зі значенням пристойний